Swarovski-verhuurcentrum

LET OP: DOOR BEPERKTE LEVERINGMOGELIJKHEDEN IS ONDERSTAANDE SERVICE MAAR BEPERKT BESCHIKBAAR!!

Het Vogelinformatiecentrum Texel is het enige Swarovski-verhuurcentrum in Nederland. Bij ons kan je een aantal verrekijkers en telescopen van Swarovski Optik huren. Dit doen we vooral om vogelaars kennis te laten maken met de kwaliteit van de Swarovski-verrekijkers en -telescopen. Ook is het een service voor mensen die hun kijker zijn vergeten mee te nemen naar Texel en toch een hoogwaardige verrekijker willen gebruiken op vakantie.

Mocht u een Swarovski-verrekijker willen huren (of twee om te vergelijken) met het oog op een toekomstige aankoop, dan is het huren zelfs helemaal gratis mits u binnen twee maanden na de huur overgaat tot aankoop van eenzelfde verrekijker of telescoop.  Als Swarovski-verhuurcentrum hebben wij de volgende modellen in de verhuur:

Model vergroting prijs per dag prijs per week
NL Pure 8×32 € 35,00 € 200,00
NL Pure 10×32 € 35,00 € 200,00
NL Pure 8×42 € 35,00 € 200,00
NL Pure 10×42 € 35,00 € 200,00
NL Pure 12×42 € 35,00 € 200,00
EL 8,5×42 € 35,00 € 200,00
EL 10×42 € 35,00 € 200,00
Digital Guide 8×25 € 35,00 € 200,00
ATS65HD 25-50x € 50,00 € 250,00
ATS80HD 25-50x € 50,00 € 250,00
ATX65HD 25-60x € 60,00 € 300,00
ATX85HD 25-60x € 60,00 € 300,00
ATX95HD 30-70x € 60,00 € 300,00
ATX115HD 30-70x € 60,00 € 300,00
BTX85HD 30x € 60,00 € 300,00
BTX95HD 35x € 60,00 € 300,00
BTX115HD 35x € 60,00 € 300,00

Telescopen worden geleverd inclusief een goed statief.

Voorwaarden voor de verhuur leest u hieronder. De borg bedraagt 250 euro en die kan worden gepind (u krijgt de borg contant terug of hij wordt verrekend met een eventuele aankoop). Wij verlangen ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Deze kopie wordt na afloop van de huurperiode weer vernietigd.

Verhuurvoorwaarden
Overeenkomst voor uitlenen van verrekijkers en telescopen:

1. Object van overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op een verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires, welke gesloten is tussen enerzijds de verhuurder en anderzijds in de overeenkomst genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.

2. Duur van de overeenkomst.
De overeenkomst is gesloten voor een vooraf bepaalde periode. Wanneer de huurder de overeenkomst wenst te verlengen dan brengt de huurder het Vogelinformatiecentrum tijdig per mail of telefonisch op de hoogte. De verhuurprijs wordt aangepast naargelang de verlenging duurt.

3. Levering en terugbezorging.
De huurder dient de verhuurde goederen bij de verhuurder af te halen en bij beëindiging van het contract de goederen terug te brengen. De terugbezorging gebeurt altijd in de winkel op Texel.

4. Controle op goede staat van de goederen.
De goederen worden steeds in optimale staat verhuurd. De huurder is verplicht de goederen grondig te inspecteren op gebreken bij beëindiging van het contract en brengt de verhuurder op de hoogte van mogelijke gebreken.

5. Verplichtingen huurder.
De huurder mag geen veranderingen aanbrengen, zelf geen reparatie uitvoeren want dan vervalt de garantie. Onderverhuur en beschikbaar stellen van de goederen aan derden enkel met voorafgaande toestemming van verhuurder.

6. Reparaties.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van niet vakkundige behandeling, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan beschouwd worden, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk, en extra aan de huurder in rekening gebracht.

7. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en de verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd van de huurperiode en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren ook tegen diefstal, verlies, beschadiging, etc…of ten gevolge van brand. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek te melden en te vergoeden aan de verhuurder.

8. Aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect in gevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaart. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden. Huurder is altijd aansprakelijk voor de schade aan de gehuurde goederen.

9. Opzegging / ontbinding.
De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan enkel door het terugbezorgen van de gehuurde goederen bij de verhuurder.
Bij beëindigen van de overeenkomst zullen de verhuurde goederen in dezelfde conditie, waarin ze verstrekt werden, en geheel gereinigd, weer te beschikking gesteld worden van de verhuurder. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen, beschadigd zouden zijn, dat de huurder niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie of reinigingskosten in rekening te brengen.

10. Wijzigingen.
Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

11. Betaling
De wijze van betaling kan gebeuren in het Vogelinformatiecentrum per Pin (uitsluitend via de bankkaart, geen creditkaart) of contant.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl