Gedragsregels voor vogelaars

Gedragsregels voor vogelaars

Vogels kijken is ontzettend leuk, maar in het belang van de vogels en grondeigenaren zijn er gedragsregels voor vogelaars. Deze gedragsregels zijn er niet zomaar. Steeds meer mensen beleven plezier aan het kijken naar vogels, maar het moet en mag niet leiden tot de verstoring van vogels. Daarnaast moet er ook voorkomen worden dat andere mensen, zoals bewoners van Texel en andere bezoekers van Texel, last hebben van verkeerd geparkeerde auto’s enz. Vandaar onderstaande gedragsregels.

Afstand tot de vogel:

Houd voldoende afstand tot de vogel zodat deze niet wordt verstoord. Bedenk dat een vogel het beste kan worden bekeken als deze zich op zijn gemak voelt. Ga niet dichterbij dan anderen en doe liever een stapje terug dan een stap naar voren. Een telescoop kan in deze goede diensten bewijzen. Andere vogelaars die later arriveren, krijgen zo ook een kans de vogel te zien. Fotografen en videografen dienen zich ervan te verzekeren dat hun acties anderen en de vogel niet hinderen. In het belang van de documentatie van een geval kan – na overleg – een enkele fotograaf of videograaf soms worden verzocht meer naderbij te gaan dan anderen. Overigens is ook het maken van tekeningen en schetsen aan te bevelen.

Verboden terreinen/privé terreinen:

Betreed niet zomaar voor publiek gesloten terreinen zoals reservaten, landgoederen, tuinen, weilanden en dergelijke. Vraag toestemming aan de eigenaar of beheerder, wees tactvol en leg de situatie uit. In de meeste gevallen blijkt men zeer geïnteresseerd en wordt volop medewerking verleend. Neem contact op met het Vogelinformatiecentrum, Dutch Birding of een van de Admins van Waarneming.nl als er een grote toeloop van geïnteresseerden wordt verwacht. Of als er andere aspecten zijn die gecoördineerd handelen en berichtgeving noodzakelijk maken. Denk aan de ontdekking van een zeer zeldzame soort in een woonwijk of in een afgesloten gebied. Zij kunnen u helpen om alles te coördineren.

Geduld is een schone zaak:

Wees geduldig en terughoudend wanneer de vogel zich niet dadelijk vertoont of (tijdelijk) wat verder weg zit. Blijf ook rustig als de vogel zich plotseling naar een andere plek in de buurt verplaatst en zorg dat de vogel zich ook daar op zijn gemak voelt. Bedenk ook dat er nog andere mensen kunnen komen kijken of dat iemand die een eind onderweg is geweest of een vrije dag heeft genomen om een bepaalde vogel te zien, misschien onder grotere spanning staat dan uzelf. Schroom echter niet vogelaars op hun gedrag aan te spreken indien zij er blijk van geven de gedragsregels niet te kennen of te willen overtreden.

Parkeren en respect voor bewoners en anderen:

Als u ergens kom, let er dan op dat u uw auto of fiets zo parkeert dat anderen daar geen last van hebben. Parkeer auto’s zoveel mogelijk aan dezelfde kant van de weg en zover mogelijk in de berm. Blokkeer nooit uitritten of parkeer niet zomaar op andermans eigendommen. Natuurlijk bent u vol van de hobby vogels kijken, maar u kunt niet van iedereen hetzelfde verwachten. Krijgt u gekke opmerkingen, blijf netjes en respectvol. U bent wellicht enkele dagen op het eiland, maar er zijn vogelaars genoeg die er wonen. Goodwill (die er zeker is) kan snel verdwijnen. Als Texelse vogelaars staan we graag op goede voet met terreinbeheerders en grondeigenaren.

Sociale controle:

Ben je zelf getuige van overtreding van de gedragsregels, met name schending van de eigendomsregels. Spreek elkaar daar op aan en meldt dit gerust bij de organisatie die het terrein beheert of bij het Vogelinformatiecentrum. Wij zijn geen politie, maar proberen wel iedereen uit te leggen waarom deze regels er zijn.

Tot slot het volgende. Wij hebben vertrouwen in het gezond verstand van de vogelliefhebbers. De gedragsregels zijn er om het zelfregulerend vermogen te stimuleren. Het belang van de vogel(s), eigenaar/gebiedsbeheerder, mede-vogelaars en jijzelf staan altijd voorop – wat ons betreft in die volgorde!

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl