Ons goede doel 2021

Het Wadden Vogelfestival 2021 zal in het teken staan van geld inzamelen en aandacht vragen voor de akkervogels zoals de blauwe kiekendief en de patrijs. De akkervogels hebben het in geheel Europa erg moeilijk. Ze staan zo goed als allemaal op de zogenaamde Rode Lijst. In samenwerking met Stichting Grauwe Kiekendief-kenniscentrum Akkervogels en Agrarische Natuurvereniging De Lieuw is ons doel om al het in 2021 opgehaald geld een nuttige besteding te geven om hiermee de akkervogels op Texel en in Nederland beter te beschermen.

Het thema akkervogels is een mooi vervolg op ons goede doel van 2020, de zomertortel. Ook de zomertortel behoort tot de zogenaamde akkervogels. Alle soorten akkervogels staan onder druk. Wist u bijvoorbeeld dat een heel bekende akkervogel, de veldleeuwerik, op veel plekken sinds de jaren 70 met circa 95% achteruit gegaan is? Een ongekende afname waarmee de natuur en de natuurbeleving enorm is verarmd. Wat is mooier dan het horen van een zingende veldleeuwerik boven de weiden en akkers? Dit soort schrikbarende cijfers zijn er niet alleen over de veldleeuwerik, maar ook voor de geelgors, gele kwikstaart, grauwe gors, patrijs, blauwe kiekendief. Voor hen en vele andere gaan de cijfers dik in de min.

Om aandacht te vragen voor akkervogels en door geld in te zamelen, gaan we geheel 2021 ons steentje bijdragen aan dit goede doel. Kom dus naar het Wadden Vogelfestival of doe thuis mee met onze Texel Big Day Home Edition.