Webcam in de tuin Vogelinformatiecentrum

Op initiatief van Texelinformatie.nl is er in de vogelrijke tuin van het Vogelinformatiecentrum een webcam opgehangen die 24 uur de vogels bij de voerplek live in beeldbrengt.
De beelden geven mooi overzicht van de voerplek. Je ziet er dagelijks wisselende vogelsoorten voorbijkomen varierend van groenlingen, huismussen, koolmees, pimpelmees en natuurlijk de grote bonte specht die dagelijks op de pindasilo afkomt. Maar er zijn ook al soorten als sijs, keep, ringmus, merel, heggemus, roodborst, putter en kleine barmsijs gezien. Zie jij soorten die hieronder nog niet staan, laat het ons dan weten.

Totale soortenlijst van vogels (en zoogdieren) die al in beeld zijn geweest:

Ringmus, huismus, koolmees, pimpelmees, merel, grote bonte specht, sijs, barmsijs, putter, groenling, heggenmus, roodborst, winterkoning, keep, koperwiek, kramsvogel, spreeuw, witte kwikstaart, wilde eend, waterhoen, bruine rat, kokmeeuw, zilvermeeuw.

Wil je genieten van andere webcams op Texel, dan is www.texelinformatie.nl de beste site. Dit is dé site om toeristische informatie over Texel te vinden. De webcams van Texelinformatie vindt je hier.