Hulp voor de Ringmus

In 2020 en 2021 heeft het Vogelinformatiecentrum geld ingezameld voor het behoud van zogenaamde akkervogels. In 2020 was de focus meer op de zomertortel en in 2021 meer op de soorten als patrijs, ringmus en blauwe kiekendief. Naar de opbrengsten van de verschillende vogelexcursies die het Vogelinformatiecentrum organiseerd ging ook de opbrengst van het Wadden Vogelfestival naar dit doel. één van de actie die hieruit voortgekomen is, is de aanschaf en het verspreiden van 200 nestkasten voor de ringmus.

Deze kasten zijn aangekocht bij Vivara en uitgedeeld aan eigenaren van boerenerfen met kansrijke plekken voor de ringmus. De ringmus is op Texel de laatste tientallen jaren enorm achteruit gegaan. Van vele tientallen paartjes zijn er nu nog maar enkele paartjes over.