Vogelinformatiecentrum realiseert nieuw vogelkijkpunt op Texel

Met dank aan de provincie Noord-Holland is begin 2017 het nieuw vogelkijkscherm aan de Hoofdweg, in natuurgebied Dorpzicht gerealiseerd. Het idee was afkomstig van het Vogelinformatiecentrum. Voor het kijkscherm en het gebied waarover je uitkijkt werd een inrichtingschets gemaakt die door de provincie is overgenomen en in samenspraak met Staatsbosbeheer is uitgevoerd. De Stichting Texel Vogeleiland is beheerder van het 6 ha grote gebied dat voor het kijkscherm ligt.

20170828 112234 Large

Voor het kijkscherm zijn een drietal kreken gegraven waardoor je vanachter het kijkscherm mooi uitzicht op een vogelrijke plek krijgt. Achter het kijkscherm is een lange en brede parkeerstrook aangelegd. Om de auto’s en de bezoekers uit het zicht van de vogels te houden is er aan weerszijden van het kijkscherm een hoge aarden wal aangelegd. In het eerste jaar na aanleg werd er meteen gebroed door de kleine plevier en werden er al tal van bijzondere vogels gezien zoals de Temminck Strandloper, grauwe franjepoot, zwarte Rotgans en visarend.

Vervolg Dorpzicht Large

Update 2023: Helaas is er elders in het gebied Dorpzicht een alles overwoekerende exoot Watercrasula ontdekt. Dit vijverplantje, afkomstig uit Nieuw Zeeland, is een ramp voor de inheemse flora. Deze waterplant overwoekerd op termijn alles. Om deze agressieve waterplant te bestrijden zijn een aantal kreken op Dorpzicht weer gedempt waardoor de waterplanten begraven zijn. Omdat zowel de provincie als Staatsbosbeheer en de Stichting Texel Vogeleiland het zonde vonden dat de kreken voor het kijkscherm ook dicht zouden moeten, is voor deze plek een alternatieve aanpak verzonnen. De oever van de kreken zijn hier afgedekt met een 60 centimeter dik schelpenpakket. Hopelijk helpt dit de agressieve waterplant eronder. De komende jaren wordt het gebied goed gemonitoord. Door de schelpen broeden er nu wel opnieuw (2023) kleine plevieren, zelfs een bontbekplevier en meerdere scholeksters.