Lammergier doet Texel aan

Op zaterdag 26 mei kwam er plotseling een melding dat er een tweede Kalanderjaar (jonge) Lammergier boven Texel vloog. Al snel bleek dat het om een projectvogel uit de Oostenrijkse Alpen te gaan die de dagen daarvoor al op meerdere plekken in Nederland te zien was. De vogel had de avond daarvoor doorgebracht in Schoorl en was daar zaterdagochtend opgevlogen en had toen koers richting Texel gezet.
2017-05-26-lammergier-004
De vogel werd als eerste opgemerkt boven de Bleekersvallei en bleek al snel koers richting het noorden te zetten. Vervolgens werd de vogel boven Ecomare, De Koog, De Muy, De Slufter en boven de Krim gezien. Niet zo verwonderlijk want de Lammergier is één van de vogels met de grootste spanwijdte, bijna 3 meter. Bij de Cocksdorp vond de Lammergier het welletjes en daar landde hij op een stapel strobalen.

Hier werd hij natuurlijk meteen lastig gevallen voor de plaatselijke Buizerd van de Krimweg en een aantal Kauwen.

Deze Lammergier is individueel herkenbaar aan een grote afleesbare pootring met groot 31 erop, en aan gebleekte armpennen. Ook droog deze vogel een GPS zender. Het bleek dat deze vogel in 2016 in de dierentuin van Berlijn is uitgebroed en in gevangschap is opgegroeid. In het najaar van 2016 is deze vogel bewust losgelaten in de Alpen in Oostenrijk om de daar kleine populatie Lammergieren te versterken. Door de satelietzender die de vogel meedraagt, is hij dus goed te volgen. Na een kort verblijf in de Alpen is deze vogel in de omgeving gaan zwerven. In de loop van 2017 is hij langzaam naar het noorden gaan zwerven om uiteindelijk in Nederland te belanden. Dit is eigenlijk een heel normaal gedrag voor jonge gieren. Gieren kunnen met heel weinig energie grote afstanden overbruggen. Dit doen ze vooral zwevend en van thermiek gebruik makend. Soms op zo grote hoogte dat je deze grote vogel niet ziet. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat hij een groot deel van zijn zwerftocht niet is opgemerkt.
2017-05-26-lammergier-001
In de Cocksdorp heeft de vogel wat rondgehangen en niet zichtbaar gegeten. Wel heeft hij een oude verbleekte vuurpijl aangezien voor een bot, normaal eten ze vooral beenmerg uit botten van kadavers. Echter de vuurpijl smaakte blijkbaar niet.
2017-05-26-lammergier-003
Die zaterdagnacht heeft de vogel geslapen op de rand van park De Sluftervallei. Zondag is hij daar opgevlogen en richting het midden en zuiden van Texel gevlogen. Hier heeft hij in de omgeving van de Amalia en Watermolenweg rondgehangen. Op zondagmiddag is hij gaan zitten, en later gaan slapen in wat bomen langs de Sterreweg. Hier is hij maandagochtend opgevlogen, heeft een doodgereden konijn langs de Pontweg zitten eten om vervolgens op te vliegen. Rond 11.30 uur is hij hoog in zuid-westelijke richting verdwenen. De dagen erna heeft de vogel rond Schagen en in het Robbenoordbos uitgehangen. Na woensdagochtend 31 mei is hij niet meer gezien.

Het was de vierde Lammergier die ooit op Texel gezien werd. Op dit moment telt de Lammergier nog niet mee op de Nederlandse Vogellijst. Dit omdat de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (de commissie die beoordeeld welke vogelsoorten er in Nederland officieel zijn vastgesteld) van mening is dat oorspronkelijk wilde vogels niet dit soort noordelijke zwerftochten maken. Het zou zomaar kunnen dat de projectvogels die uit gevangenschap afkomstig zijn een afwijkend gedrag aanhouden en daarvoor meer noordelijk zwerven dan hun wilde soortgenoten. De toekomst zal het uitwijzen.
2017-05-26-lammergier-002