Huiszwaluw op Texel als goede doel 2018

Huiszwaluwen broeden gelukkig nog op diverse plekken op Texel, overal tref je ze nog. Nog, want de Huiszwlauw heeft het niet gemakkelijk. Het is één van de bekendere zwaluwsoorten die we op Texel tegenkomen. Ze maken kenmerkende gemetselde nesten onder de dakoverstek of onder de dakgoot. Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben de Huiszwaluw uitgekozen als vogelsoort van 2018. Deze aandacht wordt niet voor niets gevraagd.

Huiszwaluw001 Large

De Huiszwaluw gaat gestaag achteruit. Op steeds minder plekken komt deze prachtige zwart witte soort tot broeden. Ook zijn er nog steeds veel mensen die de nesten van de muur afstoten omdat de zwaluwen hun straat of ramen bevuilen. Door in 2018 extra aandacht voor de Huiszwaluw te vragen hopen we meer inzicht in de werkelijke broedstand te krijgen, maar we hopen ook dat er betere voorlichting tot stand komt en er zijn voldoende maatregelen te bedenken om de Huiszwaluwen te helpen.

Huiszwaluw002 Large

Met het Wadden Vogelfestival willen we geld inzamelen voor de Huiszwaluw op Texel. Met de excursies wordt geld ingezameld en met de Big Day wordt dat gedaan. Ons doel is een aantal concrete maatregelen te nemen zodat er meer broedgelegenheid komt en dat er een aantal plekken komen waar de Huiszwaluwen modder kunnen halen om hun nesten te kunnen metselen. Vooral in droge tijden is dit erg belangrijk.

Huiszwaluw003 Large

Huiszwaluw005 Large

doneerknop