Zeetrektelpost Westerslag

Al sinds lange tijd is er een grote wens om op Texel een goed bruikbaar uitkijkpunt over zee te maken. Een uitkijkpunt waar je met alle windrichtingen redelijk uit de wind kan zitten en over zee kan kijken. Westerslag is daarvoor één van de beste punten. Door de ligging van de Texelse Noordzeekust vliegen de zeevogels daar het dichtst onder de kust.

20170430 165918 Large

Zeetrek kijken is een erg leuke activiteit. Het gehele jaar kan je vanaf een goed telpunt zeevogels bekijken. Dit zijn vaak soorten die je nergens anders op Texel (of in Nederland) kan waarnemen. Een goed zeetrektelpunt moet aan een aantal eisen voldoen. Het moet hoog genoeg boven het duin uitsteken. Het moet stuifzandvrij zijn en je moet er redelijk uit de wind kunnen zitten.

In overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer is gesproken over de locatie. Het is mogelijk aan westerslag aan de zuidkant van de Strandslag. Vanf dit duin heb je niet alleen goed zicht over zee, maar je overziet ook een deel van het Nationaal park Duinen van Texel. Daarom wordt er ook een beroep gedaan op het Nationaal Park dit punt samen te ontwikkelen. Voor dit punt is ongeveer 60.000 euro nodig. Wilt u ons helpen? Een donatie wordt zeer op prijs gesteld.

In 2020 is er een plan van aanpak opgesteld en gezocht naar finaciering. Helaas is door gebrek aan ondersteuning van vrijwilligers het project (tijdelijk) op non actief gezet.