Lepelaars voor de basisscholen op Texel

Het vogelinformatiecentrum Texel geeft alle leerlingen op de Texelse basisscholen een prachtige lepelaar cadeau.
Afgelopen jaar (2018) bestond het Vogelinformatiecentrum 10 jaar. Dit willen we graag vieren door de jeugd van Texel meer te betrekken bij en te interesseren voor de vogelrijkdom van ons eiland. Texel is uiteindelijk de vogelrijkste gemeente van Nederland en we hebben de grootste kolonie Lepelaars op ons eiland. Bijna 25% van de hele Nederlandse populatie broedt hier op Texel. Daar mogen we best trots op zijn.
Speciaal voor dit project hebben we daarom een grote pluche lepelaar ontwikkeld met daaraan een kaartje met informatie over de lepelaar en Texel Vogeleiland. We hebben voor iedere leerling een lepelaar.


Het idee is om de kinderen hier wel iets voor te laten doen. We hebben daarom de Texelse basisscholen benaderd om te vragen of ze een klein deel van de lestijd willen besteden aan dit project. Voor de lagere groepen is een kleurplaat van een lepelaar ontwikkeld. Vrijwilliger Rien de Boer komt de lepelaars brengen en in de klas vertelt hij iets over de lepelaar op Texel.
De hogere groepen krijgen een korte uitleg over waarneming.nl. Dit is een app/website waar iedereen zijn of haar vogelwaarnemingen in kan bij houden. Niet alleen vogelwaarnemingen kunnen hierin bijgehouden worden maar alle waarnemingen uit de natuur kan je hierin bijhouden. Insecten, zoogdieren, vogels, echt alle waarnemingen kan je bijhouden. Leuk is dat iedereen op deze manier kan zien wat er op Texel allemaal aan biodiversiteit is.
Doel van dit project is om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken dat er gewoon in bijvoorbeeld de schooltuin, of thuis in de tuin aan natuur al veel te zien is.
Nu de lepelaars buiten volop aan het terugkregen zijn, om hier op Texel te komen broeden, is het een prachtig moment om op scholen hier iets over te vertellen. Vrijwilliger Rien de Boer is al op enkele scholen geweest. Van de schoolklassen waar Rien al geweest zijn hebben alle kinderen inmiddels een mooie lepelaar gekregen. We hebben ook al enthousiaste reacties van ouders gehad over dit project.
Update: In totaal hebben bijna 1.000 kinderen van de basisschool een Lepelaar en de daarbij horende presentatie ontvangen. Een aantal klassen zijn naar aanleiding van dit project ook op excursie geweest.