Actie voor de broedvogels van stranden

In 2017 is er tijdens het Wadden Vogelfestival en Texel Big Day ruim 7500 euro bijeen gebracht. Dit geld gaat de Stichting bijdragen aan  een betere bescherming van Strandbroedvogels op Texel. Dit doen we op drie manieren. We zorgen dat er betere voorlichting komt op die plekken waar stranden afgezet zijn. We dragen bij aan een nieuwe vogelkijkhut / vogelkijkscherm aan in Nieuw Buitenheim zodat mensen de strandbroedvogels zonder te verstoren kunnen bewonderen. Tot slot dragen we bij aan twee nieuwe schelpeneilandjes in het Wagejot.

Strandbroeders hebben goed seizoen Large

Op Texel worden op drie plekken stranden afgezet om de vogels die daar willen broeden te beschermen tegen wandelaars, loslopende honden en fietsers. Op de Hors, bij de Vuurtoren en op de Volharding liggen deze laatste natuurlijke broedplaatsen van Dwergstern, Noordse Stern, Strandplevier en Bontbekplevier. Hier wordt er ondanks de afzetting toch nog veel verstoord. Moedwillig en zonder dat mensen er erg in hebben. In overleg met de beheerder willen we graag voorlichtingsborden ontwikkelen met een goede uitleg waarom het strand over een kleine oppervlakte niet toegankelijk is. We denken dat uitleg helpt.

In het gebied Nieuw Buitenheim ontwikkelt natuurmonumenten nieuwe schelpeneilanden. Hier ontstaan dus nieuwe kansen voor broedvogels van schelpenstranden die op de natuurlijke broedgebieden niet meer terecht kunnen. Bij de schelpenstranden komt een kijkscherm en een uitkijkpunt. Vanaf deze punten kunnen de mensen met eigen ogen zien hoe mooi en kwetsbaar deze vogels zijn. Wij denken dat kijken naar de vogels tot een groter draagvlak zal leiden.

In het Wagejot zijn er een aantal schelpenstranden aan vervanging tot. Dankzij sponsoring van Combinatie Tessel (de aannemer die de dijkverzwaring uitvoert) kunnen we een aantal schelpeneilanden weer herstellen.