Roodhalsganzen op Texel

De laatste paar winters worden er steeds vaker Roodhalsganzen op Texel gezien. Voorheen werd deze zeldzame ganzensoort lang niet jaarlijks op Texel waargenomen, maar de laatste vier jaar wel, en vaak met meerdere exemplaren. Deze winter zijn er alweer drie gezien. Een solitaire vogel die het najaar langdurig tuseen de Brandganzen op Zeeburg verbleef en deze twee vogels die tussen de Rotganzen in de omgeving van Dijkmanshuizen verblijven.

Leuk is dat er in het begin van het filmpje zomaar een Zwarte Rotgans door het beeld loopt. Te herkennen aan het hoge contrast en de mooie witte driehoekige flanktekening.


De Roodhalsgans schijnt in het broedgebied steeds verder naar het noorden te verplaatsen en komt daardoor steeds vaker tussen de Rotganzen terecht. Wellicht is dit de verklaring dat we steeds vaker vogels op Texel zien, en ook vaak meerdere vogels (waarschijnlijk familiegroepjes) bijeen. De Roodhalsgans is een prachtige aanvulling op de vele ganzensoorten die we in de winter al op Texel hebben. Met een beetje geluk kan je op Texel op één dag de volgende soorten aantreffen: Kolgans, Grauwe Gans, Toendra Rietgans, Kleine Rietgans, Rotgans, Zwarte Rotgans, Witbuikrotgans, Brandgans en dus de Roodhalsgans. Sneeuwgans, Dwerggans en Rossgans blijven erg zeldzaam. Natuurlijk vindt je ook altijd wel enkele Grote Canadese Ganzen, Indische Ganzen en vele Nijlganzen. Een dag ganzen kijken is dus zeker de moeite waard. Daarom organiseren we in samenwerking met Birding Holland ook een speciale thema excursies over Ganzen en Eenden. Natuurlijk worden alle vogelsoorten die dag bekeken, maar de nadruk zit op de watervogels. Het zijn dagexcursies met een minibus.

De data zijn 21 januari en 24 februari. Wilt u meer weten of een plek reserveren kijk dan hier.