Nieuwe borden strandbroeders dankzij vogelexcursies

In 2017 stond het Wadden Vogelfestival in het teken van de Strandbroeders. Tijdens de vogelexcursies en tijdens de Texel Big Day werd geld in gezameld voor de broedvogels van onze stranden. Met een deel van het geld is een bijdrage geleverd aan de vogelkijkhut in de uitbreiding van natuurgebied Dijkmanshuizen aan de Vogelboulevard. Een ander deel van het geld is gebruik om borden te laten maken om de strandafzettingen beter te markeren.

18 064 bordje strandbroeders DRUKBESTAND Klein
Dit jaar worden de jaarlijkse strandafzettingen voor broedvogels voorzien van de nieuwe borden.
Jaarlijks worden er op Texel kleine delen van het strand gebruikt door vogels om daar te gaan broeden. Het gaat vaak om zeldzame en schaarse soorten die bijna nergens meer in Nederland terecht kunnen. Ze zoeken juist de meest stille delen van het strand op. Om deze soorten te beschermen zet Staatsbosbeheer kleine strand delen af (zodat) om de broedvogels te beschermen tegen vaak onbedoelde verstoring door strandgasten.
De afgezette stranddelen bevinden zich op de Hors, nabij de Slufter, bij de vuurtoren en bij de Volharding (Natuurmonumenten).
De nieuwe borden zijn voorzien van een paar mooie afbeeldingen en een korte uitleg dat het gaat om broed- of rustgebieden en er wordt gevraagd om honden aan de lijn te houden.

Volgens Marc Plomp, voorzitter van de Stichting Texel Vogeleiland, weten de meeste recreanten niet dat ze door een kwetsbaar broedgebied lopen. Als deze stranddelen niet afgezet zouden worden, komen de ouder vogels bijna niet aan broeden toe omdat ze te vaak worden verstoord. Omdat mensen de vogels meestal niet zien, weten ze ook niet dat ze te dichtbij zijn. Het is dus onbedoelde verstoring. Bijna alle mensen hebben er begrip voor en gunnen ook de vogels de rust en ruimte.

Charlotte Biskop, boswachter bij Staatsbosbeheer, is blij met de borden. Door de harde wind, het zand en door hoog water, hebben de afzettingen het zwaar te verduren. De borden moeten daarom regelmatig vervangen worden. We hechten er bij Staatsbosbeheer waarde aan om de mensen uit te leggen waarom er een afzetting op het strand staat. Dan hebben de mensen er ook geen moeite mee om iets om te lopen. Ook komen de borden van pas als weer eens een bontbekplevier op een parkeerplaats gaat broeden. Bijna jaarlijks komt dat voor en met zo’n bord erbij weten de mensen dat en houden ze er rekening mee.
Komt u zelf op het strand een nest tegen, loop dan het liefst zo snel mogelijk door. De oudervogel is altijd in de buurt en zal weer terugkomen (als) zodra het weer veilig is.foto bordenplaatsen sbb sticht. Small