Texel Vogeleiland, vogels kijken tweede helft december

Nu is de vogeltrek toch wel écht voorbij, er zullen hooguit nog wat Toendrarietganzen en Kleine Zwanen arriveren uit noordelijkere streken. Maar er is nog genoeg te zien! In de winter zijn poldergebieden zoals Waal en Burg altijd de moeite waard. Enorme groepen Kolganzen, Brandganzen, Goudplevieren en Kieviten zijn er te zien. Ook groepjes Kemphanen zie je er regelmatig, soms tot wel 100 bij elkaar! De slootjes zijn ook het checken waard, vaak scharrelt er een dappere Zwarte Ruiter of Witgat rond die probeert om in Nederland de winter door te brengen. En begin december zat er in zo’n slootje nog een fraaie Grote Zaagbek.

Grote Zaagbek (vrouwtje) (foto: Marc Plomp)

Slechtvalk (Foto: Marc Plomp)

In de bredere sloten zwemmen vaak groepen Smienten en Wintertalingen, al zijn de Wintertalingen vaak aanwezig in wat kleinere aantallen. In de slootkanten zie je vaak Watersnippen en als je geluk hebt misschien ook wel een Bokje. Boven het gebied jagen regelmatig Blauwe Kiekendieven en Slechtvalken en als de schemer valt komen Kleine Zwanen slapen in het Natte Blok of in de Westerkolk.

Kleine Zwaan (foto: Marc Plomp)

Op het strand zijn altijd wel verschillende soorten meeuwen te vinden. Let bij de grotere meeuwen altijd op of er geen Grote Burgemeester tussen staat. Altijd te herkennen aan het ontbreken van zwart aan de handpennen (vleugelpunten). Tot minimaal half december verbleef er in ieder geval één nabij de vuurtoren.

Langs de vogelboulevard maak je kans op Kluten en Lepelaars, die beiden in toenemende aantallen overwinteren op Texel. Voor hen is het hopen op een zachte winter, anders trekken ze alsnog weg of sterven ze door de kou en het gebrek aan eten. Ook zie je hier de grootste aantallen Rotganzen en als je goed kijkt kan je wellicht een Witbuik- of Zwarte Rotgans ertussen vinden. De Zwarte Rotgans herken je aan zijn opvallende witte vlek op de flank, donkerdere bovendelen en onderdelen, meer contrast en een grotere witte nekvlek dan onze ‘normale’ Rotgans. De Witbuikrotgans heeft zoals de naam doet vermoeden inderdaad een witte buik, maar pas op! Sommige Rotganzen met een grote flankvlek kunnen er best op lijken. Een Witbuikrotgans is pas zeker als hij ook aan de onderkant en tussen zijn poten erg licht is van kleur.

Zwarte Rotgans (foto: Marc Plomp)

Witbuikrotgans (foto: Marc Plomp).

Tussen de Rotganzen maak je bovendien kans op een Roodhalsgans, misschien wel het mooiste gansje dat er is! Deze soort is helaas erg zeldzaam op het eiland maar wel een jaarlijkse gast.

Roodhalsgans (foto: Marc Plomp)

Verder zie je langs de Vogelboulevard ook vaak flinke groepen andere ganzen, Goudplevieren, Wulpen en andere steltlopers die komen wachten tot het eb wordt en ze op het wad kunnen foerageren. Buitendijks zijn de Eiders, Geoorde Futen en Middelste Zaagbekken altijd de moeite waard, met name bij de IJzeren Kaap zitten deze soorten veel. Bij de Prins Hendrik Zanddijk zwemmen Brilduikers en soms ook Nonnetjes. Langs de gehele dijk kan je met wat geluk ook iets zeldzamers vinden zoals een IJseend of IJsduiker.

IJseend (foto: Marc Plomp)

In de omgeving van de Horsmeertjes en de Mokbaai zie je vaak Kleine Zilverreigers, ook zo’n soort die hoopt op een zachte winter om te overleven. Ook de Grote Zilverreiger is zich steeds meer op het eiland aan het vestigen en is inmiddels een vaste gast in deze omgeving, waar het 15 jaar geleden nog een heuse zeldzaamheid was op Texel. In de Mokbaai vind je massa’s vogels, met name veel Smienten en Wulpen. En in de Petten zijn naast de Kleine Zilverreigers ook regelmatig Lepelaars te zien en het hele najaar zat er zelfs een Zwarte Ibis, een zeldzaamheid uit het zuiden van Europa.

Zwarte Ibis (Foto: Marc Plomp)

(tekst Koen Stork)