Vaak gestelde vragen

Garanties en retourzendingen en de kosten daarvan

 • Hoe zit het met garanties

  Op alle nieuwe producten bieden wij standaard 2 jaar garantie, tenzij anders aangegeven. Zo kan het zijn dat bepaalde leveranciers een langere garantietermijn hanteren dan de standaard 2 jaar. Als dit bij ons aangegeven staat, dan is dit ook van kracht. Indien de fabrieksgarantie afwijkt van de wettelijke minimale fabrieksgarantie, dan nog blijven dezelfde wettelijke rechten die u als consument heeft m.b.t. de fabrieksgarantie, van kracht.

  Wat valt niet onder garantie?
  - Gebroken schermen
  - Krassen op de lenzen of coatingen
  - Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
  - Vocht- of waterschade
  - Val- of stootschade

  Defect bij ontvangst
  Indien uw product direct bij ontvangst niet goed functioneert, neemt u dan contact op via de email.
  Zo kan de situatie snel worden opgelost. Bij het retour zenden van een artikel dat bij ontvangst niet (goed) functioneert, dient de originele verpakking, in originele en complete staat te worden teruggestuurd. Altijd voorzien van de emailwisseling hierover.

  Garantievoorwaarden
  1) Alle door ons geleverde artikelen worden geleverd met 2 jaar standaard fabrieksgarantie, tenzij anders vermeld.
  2) Dient een defect zich aan gedurende de eerste week na aankoop dan wordt het betreffende artikel direct kosteloos vervangen, mits het artikel voorradig / leverbaar is. (Tip:controleer/test uw aankoop dan ook uitgebreid de eerste week)
  3) Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten zal het Vogelinformatiecentrum Texel naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.
  4) Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.
  5) Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
  6) Aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  7) Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of ondeskundig is behandeld.
  8) Het schoonmaken van lenzen valt niet onder de garantie, dit is wel een gratis service van het Vogelinformatiecentrum. Wij brengen hierbij wel eventuele verzendkosten in rekening.
  9) Bij een eventueel defect dient het product, onder bijvoeging van een betalingsbewijs, en eventueel meegeleverd garantiecertificaat én originele doos, indien mogelijk, bij het Vogelinformatiecentrum Texel aangeboden te worden. Wilt u de zending altijd voorzien van de emailwisseling hierover. U kunt het product uiteraard ook persoonlijk bij ons afgeven. Alvorens langs te komen of het product op te sturen, stuur u altijd eerst een email naar ons. Het Vogelinformatiecentrum is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, ontstaan tijdens transport naar het Vogelinformatiecentrum of rechtstreeks naar de reparateur.
  11) Bij garantiereparaties zijn de portokosten van verzendingen naar het Vogelinformatiecentrum of fabrikant voor de verzender. De retourzendingen naar de klant, binnen de Benelux, zijn voor rekening van het Vogelinformatiecentrum
  12) Reparaties welke niet onder de garantie vallen en voor rekening voor de klant worden verricht, worden pas retour gestuurd na ontvangst van de volledige kosten inclusief verzendkosten.
  13) Zendingen die naar het Vogelinformatiecentrum Texel worden verstuurd onder vermelding van "portokosten voor ontvanger", worden door het Vogelinformatiecentrum Texel geweigerd en retour afzender gezonden (tenzij vooraf overleg heeft plaatsgevonden).
  14) Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 • Retour wanneer het ontvangen product bij aankomst defect blijkt te zijn

  Indien uw product bij binnenkomst defect blijkt te zijn, kunt u het toestel als DOA (Dead On Arrival) aanmelden, doe dit altijd per email aan ons. Als uw DOA-melding geaccepteerd wordt, zal per ommegaande (na ontvangst van uw DOA) in overleg met u een nieuw product verstuurd worden, indien deze uit voorraad leverbaar is. Let op dat u alleen een DOA kunt aanmelden binnen de afkoelingsperiode van 7 dagen!

  Zodra u een DOA email aan ons verstuurd heeft, ontvangt u automatisch een e-mail van ons met de te nemen stappen. Eventuele vragen, opmerkingen of opvallende punten m.b.t. uw DOA-aanvraag worden op werkdagen zo snel mogelijk door ons beantwoord.

  Voeg altijd de e-mailwisseling met ons bij uw retourzending. Retourzendingen zonder deze e-mailwisseling worden niet in behandeling genomen.

 • Retourzending binnen 7 dagen

  Na ontvangst van uw bestelling heeft u gedurende een periode van 7 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling te retourneren.

  Na het verstrijken van deze afkoelingsperiode van 7 dagen wordt de koopovereenkomst een feit en is retourneren geen vrijblijvende optie meer.

  Eventueel gedane betalingen zullen zo snel mogelijk worden terugbetaald.
  Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product, of de originele verpakking is beschadigd of er onderdelen ontbreken.

  DVD’s kunnen uitsluitend geretourneerd worden in een ongeopende verpakking. Indien DVD’s zonder cellofanenring worden geretourneerd, kunt u dit product alleen ruilen tegen éénzelfde titel.

  De koper draagt de kosten en het risico van de retourzending.

  Meldt u een retourzending altijd per email, na ontvangst van uw email ontvangt u automatisch een e-mail van ons met de te nemen stappen. Eventuele vragen, opmerkingen of opvallende punten m.b.t. uw retour-aanvraag worden op werkdagen zo snel mogelijk door ons beantwoord. Voeg bij uw retourzending altijd de mailwisseling hierover. Retourzendingen zonder deze mailwisseling worden door ons niet in behandeling genomen.

 • Garanties en retourzendingen en de kosten daarvan

  U bent in de mogelijkheid om uw (defect geraakte) product aan ons op te sturen, zowel binnen als buiten de garantieperiode.
  Uiteraard zal overleg met u plaatsvinden over de te nemen stappen.

  Meldt ons een defect altijd per email. Na uw email ontvangt u een een e-mail van ons met de te nemen stappen. U kunt op grond hiervan het product naar ons opsturen. Voeg hierbij altijd een kopie of print van de mailwisseling met ons.

  Hieronder hebben wij een aantal punten opgesomd m.b.t. de mogelijke kosten van uw reparatie:
  - Kosten voor het opsturen van een defect artikel zijn voor uw eigen rekening.
  - Reparaties binnen de garantietermijn worden kosteloos naar de reparateur doorgestuurd, maar ook kosteloos naar u geretourneerd.
  - Indien u buiten de garantietermijn een artikel bij ons aanbiedt voor reparatie, of het artikel is niet bij ons aangeschaft, dan zijn wij genoodzaakt om verzendkosten/administratie kosten te rekenen. De hoogte hiervan zal per zending kunnen verschillen maar is altijd op basis van aangetekend verzenden en veilig verpakken.

  Indien u een defect heeft welke veroorzaakt door invloeden van buitenaf, dat kan dit niet onder de garantie geclaimd worden. Wij zullen dan een prijsopgave met u overleggen. Houdt u dan rekening met de onderzoekskosten, deze bedragen rond de € 50,-- á € 60,--

  Invloeden van buitenaf zijn: Val, stoot, knel, waterschade, forceren, ondeskundig gebruik, ook krassen op lenzen en of coatingen vallen buiten de garantie.
  Na reparatie krijgt u 3 maanden reparatiegarantie. Dit betreft dan wel garantie op desbetreffende euvel en beïnvloeden de originele garantie niet.

Over betalen en verzenden

 • BTW en BTW teruggave niet EU burgers

  Indien u een bedrijf in Nederland hebt, dan kunt u uw BTW gewoon verrekenen met uw belastingaangifte.
  Indien u een eigen bedrijf binnen Europa heeft, mogen wij u btw (21%) vrij leveren, uitgezonderd Nederland.

  Wij hebben dan ter verificatie uw btw-nummer en vestigingsadres nodig.
  Deze gegevens kunt u invullen indien u de bestelling via onze website plaatst.
  Na verificatie bij de Nederlandse Belastingdienst mogen wij u, na goedkeuring, btw-vrij leveren.

  Na het afronden van de bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail welke standaard altijd inclusief btw (21%) is.
  Maakt u dit bedrag dan ook nog niet over!

  U ontvangt van ons het juiste bedrag exclusief btw per mail, nadat wij de goedkeuring van de Nederlandse Belastingdienst hebben ontvangen, doorgaans dezelfde werkdag.
  De bestelling mag vervolgens uitsluitend naar het vestigingsadres worden verstuurd.

  BTW-teruggave voor NIET-EU burgers
  Koopt u als particulier, normaal verblijvend buiten de EU, goederen bij het vogelinformatiecentrum en voert u deze goederen binnen 3 maanden na aankoop uit, dan kunt u via ons bedrijf de BTW terugvorderen. Er zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden.

  Allereerst koopt u de goederen gewoon incl. BTW bij ons in de winkel. Belangrijk is dat u uw
  naam en residentie buiten de EU op de factuur laat zetten.

  Vervolgens zorgt u zelf bij het verlaten van Europa voor een uitvoerstempel bij het betreffende douanekantoor in de EU (bv. Bij de Douane op Schiphol) op de originele factuur en stuurt dit vergezeld van een kopie van uw paspoort, waaruit blijkt dat u normaal buiten de EU verblijft, samen met uw bank/giro gegevens naar het Vogelinformatiecentrum Texel

  Samengevat:
  1) U koopt de goederen eerst inclusief BTW.
  2) Factuurnaam/adres verplicht op naam en residentie buiten EU.
  3) Kopie paspoort waaruit blijkt dat persoon buiten EU verblijft.
  4) Paspoort staat op dezelfde naam als factuur.
  5) Uitvoer binnen 3 maanden na aankoop.
  6) Stempel en handtekening op originele factuur.

 • Bestellingen annuleren

  Een door u geplaatste en wellicht zelfs al betaalde order, kunt u bij het Vogelinformatiecentrum Texel ten allen tijde kosteloos annuleren.

  Indien uw betaling niet binnen een week na het plaatsen van uw order is ontvangen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.

 • Hoe kan ik betalen

  Veilig betalen
  Bij het Vogelinformatiecentrum Texel vinden wij veilig winkelen belangrijk. Daarom hebben we onze website beschermd met de beste technieken en kiezen we ervoor om alleen veilige betaalmethodes te gebruiken.

  Overzicht betaalmethoden
  Bij het Vogelinformatiecentrum Texel kunt u gebruik maken van verschillende betaalmethoden, om uw bestelling te betalen. Deze methoden zijn gerelateerd aan de verzendwijze die u heeft geselecteerd bij het plaatsen van uw bestelling.

  Hieronder volgt het overzicht van onze betaalmethoden en bijhorende informatie;
  - Betalen in onze winkel
  - Contant betalen
  - Met PIN betalen
  - Met Creditcard betalen

  Vooruitbetalen
  - Betalen via Internetbankieren
  - Betalen via iDeal
  - Betalen via Creditcard

  Betalen in onze winkel
  Bij het bezoek aan onze winkel kunt u uw order afhalen en betalen op verschillende manieren:
  Contant betalen
  U haalt uw bestelling af in onze winkel en betaalt deze contant aan de kassa.

  Met PIN betalen 
  U haalt uw bestelling af in onze winkel en betaalt deze via PIN bij de kassa. Let op: de limiet van uw bankpas is vaak €2500,-. Neemt u bij twijfel contact op met uw bank.

  Met Creditcard betalen
  U haalt uw bestelling af in onze winkel en betaalt deze via Creditcard bij de kassa.
  Let op: In onze winkel zijn de pinautomaten voorzien van de nieuwste technologie; U dient dus altijd uw pincode van uw Creditcard in te voeren!
  Wij accepteren de volgende Creditcards:
  - Visa
  - MasterCard

  Vanwege de kosten die de Creditcard-maatschappijen in rekening brengen, dienen wij u voor betaling met creditcard helaas een toeslag van 2% in rekening te brengen.

  Vooruitbetalen
  Betalen via Internetbankieren
  Als u een bestelling op onze website plaatst en u kiest voor vooruitbetalen, dan ontvangt u per ommegaande een bevestigingsmail in het door u opgegeven emailadres. Let op: indien u de mail niet binnen 5 minuten heeft ontvangen, checkt u dan eerst uw spambox.

  U maakt het totaalbedrag van de order, onder vermelding van het ordernummer,
  op normale wijze over naar het bankrekeningnummer van Natuur Digitaal VOF. Zodra uw betaling ontvangen is en uw bestelling op voorraad is, zal uw order worden verzonden. Normaliter ontvangt u uw bestelling binnen 5 werkdagen.

  U kunt er ook voor kiezen om te betalen via iDeal, Creditcard
  Het voordeel van iDEAL is dat er geen extra kosten aan verbonden zijn, maar dat uw bestelling wel (mits voorradig) zo snel mogelijk verzonden kan worden.

  Betalen via iDeal
  Heeft u de mogelijkheid tot internetbankieren bij ABN-AMRO, Rabobank, ING Bank, Triodos Bank, SNS Bank, Fortis Bank, Friesland Bank, Van Lanschot of ASN Bank? In dat geval kunt u ook uw order betalen via iDeal.

  U kiest deze kosteloze optie via onze site tijdens het bestelproces en wordt na het afronden van uw bestelling direct doorgeleid naar uw eigen bekende en uiteraard beveiligde internetbankieren-omgeving.
  U kunt de betaling van uw order dan direct voldoen.
  Wij krijgen vervolgens van de desbetreffende bank direct een bevestiging dat de betaling is gelukt. Als uw order op voorraad is verzenden wij deze vervolgens zo snel mogelijk.

  Tevens ontvangt u per ommegaande een bevestigingsmail in het door u opgegeven e-mailadres met een overzicht van de zojuist door u geplaatste order. Let op: indien u de mail niet binnen 5 minuten heeft ontvangen, checkt u dan eerst uw spambox.

  Betalen via Creditcard
  U kunt online ook met uw Creditcard (Visa of Mastercard) vooruitbetalen. U vinkt de Creditcard-betalingswijze aan in het bestelproces op onze website en betaalt vervolgens de bestelling met uw creditcard, op dezelfde manier waarop u altijd online betaalt met uw creditcard. Zodra uw betaling in goede staat is ontvangen en uw bestelling op voorraad is, wordt uw bestelling verzonden.
  Vanwege de kosten die de Creditcard-maatschappijen in rekening brengen, dienen wij u voor betaling met creditcard helaas een toeslag van 2% in rekening te brengen.

  Tevens ontvangt u per ommegaande een bevestigingsmail in het door u opgegeven e-mailadres met een overzicht van de zojuist door u geplaatste order. Indien u de mail niet binnen 5 minuten heeft ontvangen, checkt u dan eerst uw spambox.

  LET OP: Als u met creditcard betaalt via onze website, kunnen wij slechts tot 17.00 uur om goedkeuring van de betreffende maatschappij vragen of de betaling goed is gelukt. Daarom kan het verzenden iets langer duren.

  Tevens ontvangt u per ommegaande een bevestigingsmail in het door u opgegeven e-mailadres met een overzicht van de zojuist door u geplaatste order. Let op: indien u de mail niet binnen 5 minuten heeft ontvangen, checkt u dan eerst uw spambox.

  Betaling ontvangen
  Zodra uw betaling door ons is ontvangen en uw bestelling op voorraad is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk
  Optiek wordt door ons altijd aangetekend verzonden.

 • Hoe wordt verzonden en verzendkosten

  Verzendwijzen & Levertijden
  Levertijden:
  Bij elk product op de website ziet u of wij een product op voorraad hebben, dit is meestal actueel.

  Product op voorraad:
  Indien u op werkdagen voor 22.30 uur bestelt en betaalt, dan wordt het product direct voor u gereserveerd en zo snel mogelijk verzonden, vaak dezelfde dag nog. Het verzenden vanaf Texel duurt gemiddeld 1-2 dagen langer dan gemiddeld. Meestal heeft u uw aankoop met 3 werkdagen in huis. Wilt u een product zelf komen ophalen, bel ons dan even zodat we dat product voor u kunnen wegleggen. Hiermee voorkomt u dat het product uitverkocht raakt terwijl u onderweg bent.

  Product niet op voorraad:
  Onze standaard levertijd voor producten die niet voorradig zijn bedraagt 5-10 werkdagen. Indien dit langer is en u heeft toch een product gekocht, dan nemen we altijd contact met u op.

  Als u meer informatie wilt omtrent de levertijd van een product, stuurt u dan een e-mail naar het Vogelinformatiecentrum Texel, dan nemen wij contact op met onze leverancier(s) voor meer informatie.

  Verzendkosten:
  Het vogelinformatiecentrum verzend haar producten op twee manieren:
  DVD’s in aantallen kleiner dan 5 worden verzonden in een enveloppe. De prijs hiervoor bedraagt 3 euro per DVD binnen Nederland en 6 euro naar het buitenland. Bestellingen van boven de 100 euro aan DVD's worden gratis verzonden.

  Optiek en grotere aantallen DVD’s worden verpakt in een kartonnen doos verzonden. Dit gebeurt altijd aangetekend. De kosten hiervan bedragen € 8,95 per zending binnen Nederland en 14,95 per zending voor het buitenland. bestellingen van boven de 250 euro worden gratis verzonden.

  Verzendingen buiten europa zijn op Aanvraag maar houdt u rekening met bedragen van 25-75 euro per zending (afhankelijk van het gewicht en de waarde).

  Afhalen in onze winkel:
  U kunt uw bestelling bij ons afhalen onder het genot van een heerlijk kopje koffie.
  In onze winkel en informatiecentrum kunt u tevens genieten van veel informatie over vogels kijken op Texel.
  Veel producten staan er voor u klaar die u kunt vergelijken.

  U kunt bij ons in de winkel op verschillende manieren betalen:
  Contant betalen
  U haalt uw bestelling af in onze winkel en betaalt deze contant aan de kassa.

  Met PIN betalen 
  U haalt uw bestelling af in onze winkel en betaalt deze via PIN bij de kassa. Let op: de limiet van uw bankpas is vaak €2500,-. Neemt u bij twijfel contact op met uw bank.

  Met Creditcard betalen
  U haalt uw bestelling af in onze winkel en betaalt deze via Creditcard bij de kassa.
  Let op: In onze winkel zijn de pinautomaten voorzien van de nieuwste technologie; U dient dus altijd uw pincode van uw Creditcard in te voeren!
  Wij accepteren de volgende Creditcards: Visa en MasterCard.
  Vanwege de kosten die de Creditcard-maatschappijen in rekening brengen, dienen wij u voor betaling met creditcard helaas een toeslag van 2% in rekening te brengen.

  Let op bij postverzendingen:
  Indien u niet thuis bent:
  Als u niet thuis bent bij aflevering, dan wordt de bestelling de volgende dag opnieuw aangeboden. Mist u ook deze aflevering, dan kunt u de bestelling nog 3 weken ophalen op het postkantoor.

Over het Vogelinformatiecentrum Texel

 • Waar vind ik jullie

  Het Vogelinformatiecentrum Texel is zoals de naam al verraad gevestigd op Texel. Trakteer u zelf op een heerlijke dag Texel en kom lekker alle verrekijkers of telescopen bij ons in de winkel uitproberen.

  Routebeschrijving:

  In Den Helder volgt u Texel en neemt u de boot.

  Vanaf de boot volgt u de borden De Cocksdorp.
  Als u het dorp binnenrijdt gaat de weg bij de kerk (aan u linkerhand) over van Molenlaan in Kikkertstraat. Deze volgt u ongeveer 500 meter en dan zit het Vogelinformatiecentrum aan uw rechterhand (nummer 42).

  Bent u al op Texel en komt u langs de dijk (bv vanaf de vuurtoren), dan rijdt u het dorp vanad de dijk binnen en dan komt u direct in de Kikkertstraat. U vindt ons dan na circa 300 meter aan uw linkerhand.

 • Diverse vragen over het Vogelinformatiecentrum Texel

  Over ons:
  Het Vogelinformatiecentrum Texel zit midden in het dorpje De Cocksdorp, De winkel vindt u in De Kikkertstraat en is makkelijk met de auto, fiets en openbaar vervoer te bereiken. In het Vogelinformatiecentrum kunt u terecht voor een goed en oprecht advies over de aankoop van Optiek. Wij kunnen u adviseren op basis van eigen ervaringen met optiek in het veld. Al meer dan 30 jaar is Marc een gepassioneerd vogelaar en gebruiker van diverse verrekijkers en telescopen. Daarnaast is hij Cameraman voor Natuur Digitaal en www.wadden.tv.

  Online winkel:
  Op onze website treft u maar een beperkt deel van ons assortiment. Wij hebben er bewust voor gekozen om alleen DVD’s en een beperkt deel van de Optiek via de website aan te bieden.

  Als u weinig ervaring met optiek heeft dan raden wij u oprecht aan u in een goede winkel te laten voorlichten, verrekijkers en telescopen zijn producten die u echt zelf geprobeerd moet hebben. Heeft u hier ruime ervaring mee en weet u precies wat u wilt hebben, dan kunt u het juiste model altijd online bij ons bestellen. vindt u het niet in onze webwinkel, neem dan gerust contact met ons op, grote kans dat we het artikel wel hebben en naar u toe kunnen sturen.

  Fysieke winkel:
  In ons Vogelinformatiecentrum vindt u meer dan 100 modellen verrekijkers en vele soorten telescopen. Die zijn allemaal beschikbaar om te proberen, zo moet het gek lopen als daar niets voor u tussen zit.

  U bent van harte welkom in onze winkel, waar wij altijd klaar staan om u te helpen. De koffie staat voor u klaar! Op de website van het Vogelinformatiecentrum Texel vindt u natuurlijk veel meer informatie over ons.

  Algemene informatie:
  Adres:
  Het Vogelinformatiecentrum Texel
  Kikkertstraat 42
  1795 AE De Cocksdorp, Texel

  Contactgegevens:
  Telefoon: 0031 (0)222 316249
  Mobiel: 0031 (0) 6 54657040 (Marc Plomp)
  Email: info@natuurdigitaal.nl

  Openingstijden winkel: 
  Maandag t/m zaterdag van 10.00-18.00 uur.
  Zondag gesloten

  KvK nummer: 30151266
  Btw nummer: NL 819897309.B.01
  Rabobank: 3363 57 869
  Iban: NL09RABO0336357869
  Bic: RABONL2U

Overige vragen

 • Werkt u met een beveiligde omgeving

  Om te zorgen dat u tijdens uw bezoek op onze site zo veilig mogelijk kunt shoppen, heeft het Vogelinformatiecentrum een beveiliging in haar webshop ingebouwd. Met behulp van deze beveiliging worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd.

  De beveiliging vereist geen extra software. U kunt de veilige verbinding herkennen aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

 • Gebruikt u cookies

  Net als alle andere webshops gebruikt ook het Vogelinformatiecentrum cookies op de website, om uw bezoek zo plezierig mogelijk te maken. Een cookie is een tekstbestand waar informatie bijgehouden kan worden door de website op uw computer. Deze informatie wordt elke keer als u een pagina bekijkt op de website meegestuurd. Met de aangeboden informatie kan de website vervolgens de juiste reactie aanbieden aan u als bezoeker.

  Op de website van het Vogelinformatiecentrum worden twee soorten cookies gebruikt:
  - Cookies van het Vogelinformatiecentrum zelf. Deze zijn nodig voor het correct functioneren van de website. Zonder deze cookies werkt de site minder goed of soms helemaal niet.
  - Cookies van externe partijen. Deze zijn bedoeld om het gedrag van bezoekers op onze site te meten en vervolgens te kunnen voorzien van gerichte, relevante advertenties en informatie.

 • Hoe gaat u om met privacy-gevoelige gegevens

  Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en houden ons aan de Wet Persoonregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd vertrouwelijk en met zorg worden behandeld.

  Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals bijvoorbeeld het bezorgen van uw bestelling.

  U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (e-mail) verzoek hiertoe aan het Vogelinformatiecentrum Texel te richten. Het Vogelinformatiecentrum Texel zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij ons aanwezige persoonsgegevens.

  Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2 grondwet) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (e-mail) aan het Vogelinformatiecentrum te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden.

 • Heeft u ook een zogenaamde afkoelingsperiode

  Bij het Vogelinformatiecentrum kunt u een artikel binnen 7 dagen ruilen of retourneren. Het is wel van belang dat het product geheel compleet is en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Producten die beschadigd of niet compleet zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

  Let op dat u uw product nog niet gaat registreren (tijdens de bedenktermijn), totdat u zeker weet dat u het artikel wilt houden!

  De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd (alleen geruild) worden:
  - DVD’s of CD’s die niet in het cellofaan zitten of die niet meer verzegeld zijn. Deze producten kunnen alleen omgeruild worden voor hetzelfde artikel.
  - Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.
  - Artikelen die beschadigd of incompleet zijn of gebruik sporen bevatten.

  Hebt u vragen over de mogelijkheid tot ruiling van uw product? Neem dan contact op via de email.

 • Wat te doen bij klachten, opmerkingen of tips over of aan jullie

  Heeft u een klacht of opmerking over:
  - De afwikkeling van uw bestelling of levertijd van een product
  - Het functioneren van uw aankoop
  - Het ontbreken van een handleiding of accessoires
  - De service of klantvriendelijkheid van onze medewerkers
  - Onze website
  - Of iets geheel anders.........

  Stuurt u dan een e-mail naar het Vogelinformatiecentrum Texel
  Wij zullen deze zo snel als mogelijk beantwoorden.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl