Vogels op Texel in mei en juni

Mei en juni zijn ook dit jaar bij uitstek de vogelmaanden van het jaar. Er was volop vogeltrek, de broedvogels zijn druk bezig en de zeldzaamheden dienen zich bijna dagelijks aan.
De winterse witbuikrotgans en zwarte rotgans zijn gedurende de maand mei en de eerste dagen van juni nog verschillende keren gezien. Ook wordt in mei een casarca in de buurt van Hoogezandskil meermaals gemeld. De allerlaatste toendrarietganzen zijn op 3 mei vertrokken, en ook de kolganzen zijn nu bijna allemaal weg.

De koningseider, die van de Noordzee naar de Waddenzee is gezwommen/gevlogen is tot 11 juni gezien. Mogelijk is de vogel nog aanwezig tussen de grote groepen eiders op de Wadden of de Noordzee. Ook wordt op 20 mei een ijseend bij paal 15 gemeld.

Koningseider (beelden Vogelinformatiecentrum).

Een mooie, zeldzame waarneming van deze maand is een goed zichtbare kwartelkoning. De vogel is van 8 tot 13 mei gezien op het befaamde Renvogelveld. Deze soort wordt zelden in Nederland gezien. Meestal is hij alleen ’s nachts te horen wanneer hij zijn Latijnse naam Crex Crex naroept.


Kwartelkoning (foto: Eric Menkveld)

Kwartelkoning, beelden Marc Plomp Vogelinformatiecentrum.

Een kraanvogel wordt begin mei een week lang gezien, en zijn langpotige vriend, de flamingo is ook deze maanden nog aanwezig op het eiland. De flamingo lijkt het heel goed naar het zin te hebben op ons mooie eiland en zit in de zomermaand vooral binnendijks bij de Molenkolk.

Flamingo (beelden Vogelinformatiecentrum)

Mei is ook een goede maand voor morinelplevieren op de akkers. Van 4 tot 19 mei worden bij de Schorrenweg en bij Midden-Eierland tot wel 15 vogels gezien.


Morinelplevier (foto: Arend Wassink)

Ook wordt op 23 mei de zwemmende steltloper, de grauwe franjepoot, gezien. Deze vogel werd gezien bij de Mokbaai. Op verschillende plekken worden ook deze maand weer Pontische en geelpootmeeuwen geteld. Ook wordt door Hans van Oosterhout een lachstern gezien bij Nieuw-Buitenheim. Alsof zo’n mooie zeldzaamheid niet genoeg is, vindt Mardik Leopold, onderzoeker van grote sterns, een Dougalls stern tussen de broedende grote sterns op Het Wagejot. Ook een hele mooie soort voor begin juni is de reuzenstern die jaarlijks maar enkele keren wordt gezien op het eiland.


Dougalls stern (foto: Mardik Leopold)

Ook wordt op 25 mei een vaal stormvogeltje langs de vuurtoren gemeld. Erg leuke waarneming in mei.
In mei worden verschillende ooievaars gezien, zit er een roerdomp bij de Oosterkolk en vliegt er een purperreiger bij het Groote Vlak.


Ooievaar (Foto: Daniel Schipper)

Alle Nederlandse soorten kiekendieven zijn in mei op het eiland geweest: de ‘normale’ bruine en blauwe kiekendief en daarnaast de zeldzame grauwe en steppekiekendief. Een volwassen mannetje blauwe in het begin van mei, en twee jongere vogels in de rest van mei. Op 29 mei wordt ook een tweede kalenderjaar steppekiekendief langs de hoofdweg gezien. In midden juni zwerft er ook nog een tweede kalenderjaar grauwe kiekendief gezien over het noorden van het eiland.


Grauwe kiekendief (foto: Ruud van Beusekom)

Ook de rode en de zwarte wouw worden beide verschillende keren gezien op het eiland.


Zwarte wouw(foto: Robert van der Meer)

Veel bijeneters vliegen gedurende mei en juni over het eiland en op 11 mei wordt een draaihals gezien. 21 mei is de dag van de grauwe klauwieren. Er worden dan verschillende mannetjes en vrouwtjes op het eiland waargenomen. Aan het eind van de maand zien we nog enkele waarnemingen van deze fraaie soort. De Europese kanarie wordt van 10 tot 16 mei op verschillende plekken gezien/gehoord.


Grauwe Klauwier (foto: Ruud van Beusekom)


Bijeneter (foto: Jeroen de Bruijn)

12 juni ziet Eric Menkveld ook nog een roodpootvalk boven het Krimbos. Tot nog toe de enige roodpootvalk voor dit jaar.
Wielewalen zijn ook op verschillende plekken in de bossen aanwezig. De kenmerkende ‘duudeljoo’ zang van de vogel kenmerkt een mooie vroege ochtend.
Adriaan Dijksen ziet op 21 mei een raaf over zijn huis vliegen, wat voor Texel uiterst zeldzaam is. Op dezelfde dag zijn ook alle vogelaars te vinden bij het Renvogelveld. Er zit dan een noordse nachtegaal in het struikje. Op 8 juni wordt een tweede noordse nachtegaal bij Dorpzicht gevonden. Heel bijzonder, zoveel waarnemingen in korte tijd! De dag erna wordt een cetti’s zanger bij het redddingsboothuis gevonden. Ook op andere plekken van het eiland worden ineens cetti’s zangers gemeld. Nu nog zeldzaam op Texel, maar dat zal – gezien zijn hoge paartempo – vermoedelijk niet lang meer duren. Ook worden op 6 mei door Ruud van Beusekom 2 goudvinken waargenomen.


Cetti’s zanger(foto: Arend Wassink)

Op 2 juni wordt ’s ochtends op ’t Horntje door Vincent Stork ook een grote karekiet gemeld! De eerste sinds 1989 weer! Dezelfde dag wordt er nog een adulte sperwergrasmus gevonden en een Siberische tjiftjaf. Erg leuk voor juni. Alsof dat niet genoeg is vindt Tim Schipper op 10 juni een groene fitis! Het tweede geval in Nederland! De vogel heeft de hele ochtend actief gefoerageerd in het Krimbos en is gedurende de middag verdwenen en nooit meer terug gezien.


Groene fitis (foto: Tim Schipper)

Een Orpheusspotvogel wordt bij de Krim gemeld op 10 mei. Extra zeldzaam is de (mogelijk) westelijke baardgrasmus op de Robbenjager. Indien aanvaard is het de eerste voor Texel en achtste voor Nederland.

(Westelijke) baardgrasmus (foto: Eric Menkveld).

In dezelfde haag als de Orpheusspotvogel wordt op 30 mei een struikrietzanger en een grauwe fitis gevonden, op maar 100 meter van elkaar vandaan.
Juni werd nog beter voor de struikrietzanger! Ongelofelijk veel waarnemingen van deze soort over het hele eiland. Ondertussen zijn op 20 juni al 14 verschillende gevallen op het eiland bekend.
De influx van roze spreeuwen heeft ook doorgezet op het eiland. Twee verschillende adulte roze spreeuwen zijn op het eiland gezien.
Ook een kleine vliegenvanger werd gezien bij het eerste complex van de tuintjes op 1 juni. Een vrouwtype roodmus zat in een tuin op Oost. Als laatste een Europese kanarie op 16 juni.


Europese kanarie (foto: Diederik Kok)

Na mei komt juni. Begin juni is de mogelijkheid op een roodmus nog mooi aanwezig. Ook een bijeneter zou kunnen en wie weet komt er wel een vale gier onze kant op. Het is nog spannend, en er kan nog vogeltechnisch nog veel moois gebeuren. Eind juni begint de herfsttrek alweer en kunnen we terugtrekkende zwarte ruiters verwachten.
Vanaf 1 juni kunt u ook weer genieten van onze vogelexcursies. Voor de excursies in de komende kunt u meer vinden op de website van met onze vogelexcursies.

Veel vogelplezier in juli!

Marc Plomp en Rodny Stolk