Vogels in november/december en vogeltips voor januari 2020

In de donkere dagen van december kan de vogelaar op het eiland het iets rustiger aan doen. De grote vogeltrek is voorbij, en vele wintertrekkers strijken op het eiland neer om hun winter door te brengen. Het is echter niet nodig om getreurd te zijn! Ook in de koude dagen de december zijn veel vogelsoorten gezien, met hier en daar nog een mooie zeldzaamheid. Laten we beginnen met de klappers van november en december, die de harten van de vogelaars weten te stelen.
Allereerst is er dit jaar een bijzondere overwinteraar in Den Burg. Het betreft een struikrietzanger, die al vanaf 9 november in woonwijk de Mars verblijft. Het lijkt erop dat deze vogel een overwinteraar wordt. De laatste jaren wordt de Struikrietzanger een iets minder zeldzamere soort. Het is het 58 ste geval voor Nederland. Deze toename in waarneming komt wellicht deels door het verschuiven van het broedgebied naar het westen.

Struikrietzanger (foto: Eric Menkveld)

Naast de Struikrietzanger hebben we natuurlijk ook nog de flamingo, die het naar het zin lijkt te hebben bij de Prins hendrik zanddijk. Even leek het erop dat de vogel ‘de vleugels’ had genomen, maar gelukkig werd de vogel dezelfde dag in de Mokbaai teruggevonden. De dag erna was de flamingo gewoon weer te vinden in de lagune van de Prins Hendrik Zanddijk. De blauwvleugeltaling is na 16 november niet meer waargenomen. Het is echter niet uitgesloten dat de vogel nog aanwezig is. Door het vele riet is het moeilijk om de eend terug te vinden tussen alle andere eenden.

Ook de ijseend is aanwezig geweest op zee. Vooral op 17 november, toen Klaas Ophoff, Onno Werkman en Pieter Duin maar liefst 15 ijseenden voorbij hebben zien vliegen. Voor Texelse begrippen zeker een hoog aantal. Opmerkelijk was ook de vorkstaartmeeuw die Ruud van Beusekom bij Zeeburg, het ganzenreservaat, zag vliegen. Een vorkstaartmeeuw langs de Noordzeekust is al speciaal, maar via de Waddenzee over het land is geweldig! Verder zijn pontische meeuwen op Texel in november/december algemener dan zwartkopmeeuwen. Van de pontische meeuw 7 exemplaren, en van de zwartkopmeeuw 2. Mardik Leopold zag op 17 november ook nog een geelpootmeeuw in de mokbaai.

Pontische Meeuw (foto: Frank van der Meer)

Waar men over zee vaak de alk of zeekoet ziet, wordt altijd gehoopt op een kleine alk. Dit gebeurt in november dan ook tweemaal. Roodkeelduiker worden deze maanden ook in grote getalen gezien op zee. Een enkele bladkoning wordt nog gezien half november. Als men deze maanden een bladkoning tegenkomt, is de kans op een humes bladkoning vrij groot. Een siberische tjiftjaf wordt op 19 november ook nog waargenomen.
De velduil is op 20 november ook gezien bij het Wagejot. Langs de waddendijk werden ook in december regelmatig velduilen gezien.

Vele vogelaars in Nederland struikelen deze maanden nog wel eens over een pestvogel. Op Texel zijn over het hele eiland meerder pestvogels gezien. Vooral in Den Burg en in De Cocksdorp wordt regelmatig een foeragerend of overvliegend exemplaar gezien. Pestvogels houden van struiken met lijsterbessen, en dat is dan ook waar pestvogels vaak gezien worden.

Pestvogel (foto: Jeroen de Bruijn)

In december kan men in de slufter ook nog mooie aantallen strandleeuweriken en sneeuwgorzen vinden.
Ook de kanoet wordt veel gezien op het Eiland, evenals de goudplevier.  Wilde en kleine zwanen zijn voor de winter ook op verschillende plekken op het eiland neergestreken. Hetzelfde geldt voor de zwarte en de witbuikrotgans. Deze soorten zijn typisch voor de winter op het mooie eiland.

Als laatste kan in december de frater ook weer opgewacht worden bij de schorren. Elk jaar bevindt zich er groep vogels, die af en toe leuk te zien zijn.
Maar nu 2019, het einde van een mooi decennium, op zijn einde loopt, kunnen we vooruitblikken op januari in het nieuwe 2020.

Januari zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn aan de decembermaand. Men kan dan genieten van de strandleeuweriken, sneeuwgorzen, fraters en wellicht de pestvogels. De Struikrietzaqnger is na 17 december niet meer waargenomen, maar de flamingo zal in januari wellicht nog aanwezig zijn. En wellicht vindt men tussen de rotganzen of de brandganzen nog wel een roodhalsgans!

Wilt u ook naar vogels gaan kijken maar heeft u geen verrekijker bij u, geen probleem bij het Vogelinformatiecentrum in De Cocksdorp kunt u een verrekijker lenen. Daar hebben ze een uitleenservice om een dag een verrekijker te proberen. Wilt u langer een verrekijker huren dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Om de wintervogels zelf te kunnen ervaren organiseert het Vogelinformatiecentrum de gehele winter vele vogelexcursies die allemaal gericht zijn op de wintervogels. Neem eens een kijkje op de website www.vogelexcursiestexel.nl en daar vindt u ook alle aanbod van de vogelexcursies. Veel kijkplezier.

Rodny Stolk en Marc Plomp