Vogels kijken in juni 2018

Niet alle dagen leek het erop (qua weer) maar in juni merk je duidelijk dat de stap naar de zomer gemaakt is. In juni eindigd de vogeltrek. Alle soorten zijn er nu wel. Maar in juni start de vogeltrek ook alweer. Al net na midden juni werden de eerste terugtrekkende Zwarte Ruiters alweer gezien, gevolgd door de Groenpootruiters en eind juni verschenen de eerste witgatjes weer. Juni was ook de maand van de Roze Spreeuw.

Een soort die er in mei al zat was ook de gehele maand juni nog aanwezig. Het gaat hier om de Iberische Tjiftjaf. Deze soort die normaal in Spanje voorkomt, zingt al enkele weken langs de Ruijslaan in De Koog. Zoals gezegd loopt de vogeltrek ten einde. De laatste Wielewalen en Visarenden op doortrek worden begin juni nog waargenomen.

Op 3 juni wordt er bij het Reddingsboothuis nabij de Robbenjager een adulte Roze Spreeuw gezien. Deze vogel zat er de dag ervoor ook, maar werd toen helaas nog niet doorgegeven. De vogels liet zicht gedurende de ochtend mooi bekijken.

Op 5 juni dook er nog een adulte Roze Spreeuw op. Deze vogel verbleef de gehele dag rtot zeker halverwege de avond in en nabij het gebied Minkewaal bij Nieuweschild. De vogel liet zich hier mooi bekijken. Hieronder een filmpje van beide vogels.


Op 7 juni wordt er door Jos van den Berg nog een late Grauwe Klauwier gezien. De vogel zat bij de Robbenjager. Deze week worden er bij Westerslag op zee veel Zwarte Zee-eenden gezien. Deze trekken nog laat door naar het noorden. Ook worden er bij Westerslag een Pontische en Geelpootmeeuw gezien. Deze kwamen af op de late zandsuppletie.

Op 10 juni ontdekt Vincent Stork een Grote Kruisbek in De Cocksdorp. Opmerkelijk zomaar in juni. De vogelwerd gezien zonder kijker en het geluid was wel opvallend. Helaas waren er geen geluidsopnamen.

Op 16 juni duiker er ineens weer vier Casarca’s op in Utopia. Het lijkt erop dat deze vogels rondzwerven en opeens weer op Texel opduiken om daarna tijden weer niet gezien te worden.

Verder is het midden juni erg rustig. Natuurlijk zijn alle broedvogels aanwezig. Opvallend zijn de vele Veldleeuwerikken. Vooral in de natuurgebieden als De Slufter, De Hanenplas, Dorpzicht, De Bol en Waal en Burg vallen de hoge dichtheden op. In Waal en Burg broeden er dit jaar naar schatting circa 200 paar, een ongekend aantal.


Midden juni zingen ook de Bosrietzangers weer goed. Op verschillende plekken zoals langs het fietspad langs de Hanenplas, de Robbenjager en langs de Roggesloot werden ze gehoord. Juni kent altijd wel een periode met harde wind en hoog water. Voor de broedvogels van het strand is het dan spannend. Zitten ze hoog genoeg of spoelt het nest weg door het hogere water. Deze Scholekster zat hoog genoeg.

Rond half juni zitten op de Schorren weer ruim 6100 kanoetstrandlopers. Ook op de Volharding zitten er ruim 1500. Op 15 juni wordt er op Utopia nog een Krombekstrandloper gezien en ook worden de eerste terugkerende Zwarte Ruiters weer gezien.

Dwergsterns worden volop gezien rondom de Volharding, op De Hors en in De Slufter. Het broedseizoen lijkt niet zo goed. Op de Hors stoppen ze plotseling terwijl de kolonie van circa 40 paartjes jongen had. Reden….vraagtekens. Op de Volharding worden ze keer op keer verstoord en zijn ze dit jaar niet eens aan broeden begonnen. Op de kop van de Slufter gaat het nog wel goed. Ook in de nieuwe gebieden van Natuurmonumenten (Nieuw Buitenheim) wordt gebroed door Dwergsterns.


Op 19 juni wordt er op Waal en Burg een Roze Speeuw gemeld, bij nadere inspectie blijkt dat dit gaat om een kleurafwijking. Soms gebeurt het dat er een zandkleurige spreeuw tussen de gewone spreeuwe zit.

Op 25 juni duikt ook de Krooneend van de Krassekeet weer op. Deze wordt vaak gemeld als wilde vogel. Jaren geleden zijn er een aantal weggebleven uit de voormalige watervogelcollectie op Oost. Inmiddels bestaat die collectie niet meer, maar de Krooneend van de Krassekeet wordt nog altijd beschouwd als een overblijfsel van die collectie.


Aan de Oorsrongweg duikt een Zomertortel op. Op Texel hebben we van deze soort nog maar een handjevol broedparen. De laatste 10 jaar is deze prachtige duivensoort heel hard achteruit gegaan. Één van de oorzaken is de jachtdruk in het buitenland. Die is ongekend. Als de achteruitgang zo doorgaat zijn we deze schitterende vogel binnenkort kwijt op Texel.

Eind juni merk je dat de trek alweer heel voorzichtig op gang begint te komen. Al eerder noemden we Groenpootruiter en Zwarte Ruiter. Ook de Witgatjes keren alweer terug en bij de Robbenjager werd alweer een overvliegende sijs gezien.

Eind juni staat het totaal van Texelse soorten op 257. We hebben nog een half jaar te gaan 🙂