Vogels kijken in oktober 2018 / tips november

De maand oktober is altijd een maand waarin veel vogelaars vooruitkijken naar het Dutch Birding vogelweekend. Eigenlijk altijd wel een weekend en dus een maand waarin er één of meerdere zeldzaamheden op Texel gezien worden. Lees hieronder het verslag van deze maand of die zeldzaamheden gevonden zijn. Nieuw in deze rubriek nu ook een voorspellend vooruitzicht voor de maand november.
20181010 122826 Small
Begin oktober begon met goed wind en een onstuimige zee. Er werden de eerste dagen van oktober veel zeevogels gezien. Vanaf paal 15 werden meerdere Vale Stormvogeltjes gezien. Ook Noordse Stormvogels, Roodkeelduikers en vele Jan van Genten.  Speciale vermelding verdient ook de Vorkstaartmeeuw die bij paal 15 langs vloog. Alle soorten jagers werden er gezien. Zowel bij paal 15 als bij andere strandslagen werden vooral kleine en grote jageres gezien.

Elders op het eiland kwamen de Rotganzen in rap tempo binnen en op steeds meer plekken worden bladkoningen gezien. In het Krimbos zwerven er begin oktober meerdere rond.

Op twee oktober blijkt de vorkstaartmeeuw van paal 15 er nog steeds te vliegen. Bij paal 21 vliegt die dag een kleinste jager langs.
vorkstaartmeeuw erikm
(Foto: Vorkstaartmeeuw (Eric Menkveld))

Aan trekvogels geen gebrek, vele lijsters, vinken en kepen beginnen binnen te komen. Over het Vogelinformatiecentrum vliegt op 4 oktober een Grote Pieper. Die dagen vliegen meerdere grote piepers over Texel.

Op 5 oktober wordt er een Struikrietzanger gezien bij het Reddingsboothuis. Deze zeldzame soort laat zich goed bekijken en vele mensen genieten ervan.struikrietzanger diederik
(Foto: Struikrietzanger (Diederik Kok))

Op 6 oktober doet zich iets bijzonders voor. De Koningseider, die het gehele voorjaar langs de kust van Texel aanwezig was, werd opeens weer gezien voor paal 17. De vogel was in eclipskleed en zwom tussen de gewone eiders. De dagen daarna kon de vogel niet meer worden terug gevonden.

Diezelfde dag werd er ook nog een Vorkstaartmeeuw gezien bij paal 18 en een Klapekster bij de Petten. Op meerdere plekken, onder andere in de Bleekers Vallei en in de Tuintjes, worden Sperwergrasmussen gezien.
sperwergrasmus thomasvdE
(Foto: Sperwergrasmus (Thomas van der Es))

Ook Grote Piepers vliegen ruim over. Tim Schipper had er zelfs één bij het Waal en Burger Dijkje.
grote pieper TimS
(Foto: Grote Pieper (Tim Schipper))

De dagen rond 7 oktober blijft het op zee ook erg goed met meerdere overvliegende ijseenden. Ook wordt de eerste Ruigpootbuizerd gezien en er worden op steeds meer plekken Strandleeuwerikken gezien. De club in de Slufter zwelt ook weer aan tot enkele 10 tallen exemplaren. Eind van de dag wordt er nog een prachtige Dwerggors gezien net ten noorden van paal 17. De vogel laat zich erg mooi bekijken. De vogel blijft tot zeker 11 oktober ter plaatse.
dwerggors EM
(Foto: Dwerggors (Eric Menkveld))

Op 7 oktober vindt Saskia van Loenen een dood Stormvogeltje op het Teso terrein. De vogel gaat naar de collectie van het Vogelinformatiecentrum20181011 225624 Small
(Foto: Dood Stormvogeltje (Marc Plomp))

Op 9 oktober vliegt er nog een late Morinelplevier over de Koog. Op 10 oktober wordt er in het Krimbos een Kleine Bonte Specht gezien. Erg leuk voor Texel. Natuurlijk verblijven daar ook de nodige Bladkoninkjes. Die dag zitten ze zelfs in de Kikkertstraat.

Op 11 oktober begint het aantal vogelaars voor het Dutch Birding weekend al lekker toe te nemen. Op de Bol wordt een Blonde Ruiter ontdekt. Deze prachtige Noord Amerikaanse Steltloper trekt veel bekijks. De vogel blijft het gehele weekend aanwezig.
20181011 172110 Smallbl ruiter EM
(Foto: Blonde Ruiter (Eric Menkveld))

Bij paal 15 trekt nog een Kleinste Jager voorbij, ook vliegt er een Roodkeelpieper over en bij de Tuintjes worden Europse Kanaries gezien.

Op 12 oktober begint de dag goed met zeetrek, er wordt een Stormvogeltje gezien. De eerste IJslandse Koperwieken worden weer gezien.

Op 13 oktober werd er tijdens een excursie een Hop ontdekt, de vogel wordt helaas niet meer teruggevonden. Op de Hors wordt een Zwarte Zeekoet gezien.  Deze vogel verblijft al een hele tijd voor de Texelse kust. Op de Hors werd ook een Siberische Boompieper gezien.Die dag werden er in totaal 184 verschillende vogelsoorten op Texel gezien, het hoogste deze maand. De meest zeldzame soort van de dag was helaas geen vogel maar een Libel. Bij het Renvogelveld werd een Zadellibel ontdekt. Een zuidelijke soort die maar sporadisch in Nederland gezien wordt.

Op 14 oktober werd een langvliegende steppenkiekendief gezien nabij de Slufter. Helaas werd de vogel nergens meer teruggevonden.

Bij Westerslag werd tijdens zeetrek een Bultrug gezien. De walvis verbleef de rest van de dag voor de Texelse kust tussen paal 9 en 28. Ook deze derde dag van het Dutch Birding weekend was het geen vogel die de aandacht trok, maar ditmaal dus een Bultrug.  Natuurlijk waren we wel vogels, zo werd de of een Zwarte Zeekoet bij paal 21 gezien. Ook vloog er weer een mogelijke Siberische Boompieper over Texel en werd er een Dwerggors op de Hors gezien.

Op 17 oktober werd een mogelijke siberische Braamsluiper gezien bij het Reddingsboothuisje in polder Wassenaar. De vogel liet zich goed bekijken.sib braamsl EM
(Foto: Mogelijke Siberische Braamsluiper (Eric Menkveld))

Op 18 oktober worden de eerste Wilde Zwanen op de Horsmeertjes gezien en bij het Grote Vlak werden Buidelmezen gezien.

Op 19 oktober wordt er een Klapekster aan de Oorsprongweg gezien en de eerste Pestvogels vliegen over. Het lijkt erop dat er dit jaar een kleine invasie op komst is.

Op 20 oktober komt er plotseling een melding vanaf Vlieland dat vogelaars aldaar een opvliegende en roepende Mongoolse Pieper zien die richting Texel vliegt. Na 38 minuten ontdekt Diederik Kok een overvliegende grotere pieper. De roep wordt opgenomen en het blijkt inderdaad om een Mongoolse Pieper te gaan. Ook weet Diederik nog een enkel fotootje te maken. De Mongoolse Pieper is voor Texel nog een nieuwe vogelsoort
mongoolse piper DK
(Foto: Mongoolse Pieper (Diederik Kok))

Die dag vloog er ook een IJsgors over, een soort die dit jaar opvallend weinig gemeld wordt. Ook vliegt er nog een Ruigpootbuizerd over de Kuil. Op 22 oktober wordt aan de laagwaalderweg een Bonte Kraai gezien, tegenwoordig een zeldzaamheid op Texel.

Op 24 oktober vliegt er (weer) een Vorkstaartmeeuw langs paal 15. Ook vliegen er weer meerdere Pestvogels over de Krim, het wachten is op de eerste vogels ter plaatse.

27 oktober werd voor Arend Wassink een legendarische dag. Die middag loopt hij, zoals vaker, een rondje door het Krimbos. Hij ziet daar wat kleine zangertjes in de boomtoppen en ziet plotseling wat anders. Hij roept Frank en Robbert van der Meer die daar ook lopen en vinden de vogel terug. Een ROODOOGVIDEO. nieuw voor Texel en pas de derde veldwaarneming voor Nederland. Wat daarna gebeurde kunt u wellicht raden, honderden vogelaars uit Nederland, België en Duitsland hebben de zondag en maandag erna kunnen genieten van deze prachtige vogel.

20181027 155628 Small20181027 161149 Small
De 18 pestvogels die zich die zaterdag in de Koog ophielen (daar vrijdag ontdekt) vielen welliswaar helemaal weg tegen het geweld van de Roodoogvideo, maar mogen hier niet onvermeld blijven.Pestvogel EM
(Foto: Pestvogels (Eric Menkveld))


Filmpje van Pestvogels eerder in 2018 in Oudeschild

Op zondag de 21e werd er ook een kleine Vliegenvanger ontdekt langs de Vuurtorenweg, daarmee was het vogelfeest helemaal compleet.Kleine vlieg EM
(Foto: Kleine Vliegenvanger (Eric Menkveld))

De maandagochtend was zowel de Roodoogvireo als de Kleine Vliegenvanger nog aanwezig.

Op 30 oktober was er toch weer een melding van de Roodoogvireo. De vogel liet zich in de middag kort even zien. Over polder Eierland vlogen die middag twee Rode Wouwen.Rode Wouw MLeopl
(Foto: Rode Wouw (Mardik Leopold))

Op de laatste dag van oktober is het weer in de ochtend fantastisch, dat is direct te merken, bij de Robbenjager wordt een Klapekster en een prachtige Rode Wouw gezien en ook vliegt er een voor Texel zeldzame Roek voorbij.

Tot en met de maand oktober zijn er dit jaar 282 verschillende vogelsoorten ingevoerd op Waarneming.nl. We hebben nog twee maanden te gaan. De maand oktober bracht twee nieuwe soorten naar Texel, wat gaat november ons brengen?

In november zullen ongetwijfeld de vele ganzen binnen gaan komen. De verwachting is dat polder Eierland snel weer het domein gaat worden van de vele duizenden Toendra Rietganzen die hier jaarlijks overwinteren. Als je het dan over ganzen hebt dan vraag je je ook af hoeveel kleine zwanen komen er dit najaar weer naar Texel. Jaarlijks overwinteren er circa 150 stuks op het eiland, maar vroeger was dat veel meer. De aantallen nemen af. Maar ook in november zullen de eerste 100 wel weer verschijnen. Deze zitten vaak in Polder Eierland of polder het Noorden of in Waal en Burg.

Ook de Rode Wouwen kunnen nog gezien worden tot in november. blijf de lucht in de gaten houden.


Filmpje van Rode Wouw uit het voorjaar.

In de Slufter zal het aantal Strandleeuwerikken wel toenemen en ik verwacht ook dat de eerste Fraters er wel weer gezien worden. Let in de Slufter of langs de Oorsprongweg ook op IJsgorzen, ze waren er in oktober nog niet aan de grond, maar november is er een goede maand voor.

In oktober werden er hier en daar ook al Bokjes gezien, meestal is november ook een goede maand om deze soort in een slootkantje aan te treffen. Goed opletten voor deze camoeflagekampioen.


Langs de Waddendijk en bij de strandslagen is het opletten op groepjes Sneeuwgorzen. Als je dan toch op het strand bent, let dan op Kleine Alk. Dit kleinste Alkje werd de laatste dagen van oktober al veel op de Noordzee gezien, zou zo maar kunnen dat we er hier op Texel een paar zien.

De laatste week van oktober zagen we ook her en der al groepjes Pestvogels. Deze prachtige vogel zou zo maar in grotere aantallen kunnen komen. Opletten dus, vooral als je bessen in je tuin hebt.

November is ook altijd de maand van de Kraanvogeltrek. Vanuit Noord-Oost Duitsland vertrekken binnenkort weer 10.000den kraanvogels. Met een beetje oostenwind en met wat geluk krijgen we ze hier op Texel ook te zien. Hou de lucht goed in de gaten.

In november kan er nog zomaar een Tapuit doortrekken, let dan goed op of het geen andere Tapuitensoort betreft. De Woestijntapuit is al eerder in november gezien.

In de landen ten oosten en noorden van ons zijn ook grotere groepen Witkopstaartmezen gezien, of die ons land bereiken is nog maar de vraag, maar het zou zomaar kunnen. Ook deze soort kunnen zomaar in een achtertuin verschijnen.

Volgende maand lezen we hier wat er van bovenstaande uit is gekomen. Veel kijkplezier.