Webcambeelden Grote Sterns Prins Hendrik Zanddijk, Texel.

Lees ook onze blog onder de beelden!

 

Deze camera en beelden zijn gefinancieerd door:

                                                                                                      

Deze camera is technisch mogelijk gemaakt door:

De informatie over de Grote Stern en onderstaande Blogs worden geschreven door:

                                                           

 

Blog:
Hieronder lees je regelmatig het laatste nieuwe met betrekking tot de kolonie Grote Sterns.

30-05-2023 (Mardik Leopold):
Eerste kleurringen zijn afgelezen via de webcam. Het lijkt er sterk op dat er nog steeds (broed)vogels bijkomen op de Prins Hendrikzanddijk. Pal onder de webcam zat steeds een eenzame grote stern te broeden, op ruime afstand van de grote kolonie, tegen een struik zeekool aan. Deze vogel krijgt nu steeds meer gezelschap van soortgenomen. Die baltsen met elkaar, draaien kuiltjes en lijken zich bij die ene broedende vogel te willen aansluiten. Omdat dit zich allemaal vlak onder de webcam afspeelt, richten we de camera nu wat vaker op deze nieuwkomers. Van dichtbij valt er veel meer detail te zien op de beelden! Sommige van deze vogels dragen kleurringen en als we maximaal inzoomen (en de vogel een beetje stil wil staan) zijn die soms ook af te lezen. Met de Pinksterdagen werden zo zeven kleurringen afgelezen. Zes van die vogels waren nog erg jong: geboren in 2020, vjif in de Delta en een op Griend in de Waddenzee; de zevende was de enige “Texelaar” in het gezelschap, geboren in 2018 in Utopia. Die zes vogels uit 2020 zijn nu in hun vierde kalenderjaar en waarschijnlijk gaan ze nu voor het eerst in hun leven broeden. Deze “first-timers” komen altijd wat later aan dan de oude, meer ervaren broedvogels, dus zeer waarschijnlijk zijn er in de hoofdkolonie ook nog allerlei nieuwkomers! We gaan, al met al, op deze manier vast over de 3000 broedparen heen, en het eind is niet in zicht. Er is een gerede kans dat deze jongelingen vorig jaar, ten tijde van de vogelgriep uitbraak, nog ergens in Afrika of Zuid-Europa zaten, of pas heel laat in de zomer, toen de vogelgriep onder de grote sterns was uitgewoed, hier in Nederland aankwamen. Zij zijn hierdoor een besmetting misgelopen en vormen nu het “kapitaal” van waaruit de populatie weer moet worden opgebouwd.

PS: een nadeel van een groep vogels zo dicht op de webcam is, dat er steeds meer poep op de lens komt. Het wachten is op een regenbuitje…

26-05-2023 (Thomas van der Es):
Vanmorgen vroeg is Job de Jong van Bureau Waardenburg Ecology met drone een inspectie en monitoringsvlucht wezen uitvoeren bij de kolonie grote sterns op de Prins Hendrikzanddijk. Dat leverde een spectaculaire en verrassende tussenstand op. Ook is er gekeken of er dode vogels aanwezig waren in de kolonie. Er is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met dronevluchten en grote sterns. Inmiddels kan dit op een dusdanige manier dat de sterns niet of nauwelijks verstoord worden. Dit is dus veel beter dan het betreden van het broedgebied.

In totaal werden er maarliefst 3546 grote sterns geteld. Daarin kon goed onderscheiden worden welke vogels lagen te broeden en welke er aanwezig waren in de kolonie. De aantalsverdeling is als volgt:
– Aantal broedende grote sterns: 2740 paar
– Aantal niet broedende aanwezige sterns: 806

Er is met de drone 1 nieuwe dode grote stern opgemerkt. Die is vanmiddag door Staatsbosbeheer geraapt en afgevoerd. Er werden geen andere kadavers aangetroffen. Wat op de camera al opvielt is dat er nog steeds heel veel baltsende en parende vogels te zien zijn. Er komen nog steeds vogels bij. De afgelopen week zelfs enkele honderden broedparen! Laten we hopen dat we de controle houden op deze belangrijke kolonie grote sterns, met veel jongen en hopelijk weinig uitvallende dode vogels door vogelgriep.

17-05-2023 (Mark Collier):
Op de richel van het Prins Hendrik Zanddijk zijn veel grote sterns te zien. Een aantal zit op nesten terwijl anderen staan te rusten en poetsen. Af en toe vliegen alle sterns kort de lucht in voordat ze weer op hun nesten gaan zitten. Meestal komt dit door een overvliegende roofvogel of grote meeuw maar dit gebeurd ook toen een haas ‘s nachts door de kolonie liep. Naast de grote sterns zijn kokmeeuwen, visdieven en dwergsterns soms op de webcam te zien. Nu en dan komen ander soorten zoals grauwe ganzen, drieteenstrandloper of eidereend ook in beeld.

12-05-2023 (Mark Collier):
De afgelopen dag is er veel activiteit in de kolonie aan het Prins Hendrik Zanddijk. Een aantal vogels zit al op eieren terwijl de meest moeten dit nog doen. Naast baltsgedrag, waarbij een paartje lopen een rondje samen met hangende vleugels, worden af en toe visjes voor de partner gebracht. Een aantal vogels zijn hun nest aan het maken. Ze graven een klein kuiltje door rondjes te draaien en stempelen met hun pootjes en hun staart de lucht in. Ze verzamel kleine steentjes en schelpjes en plaatsen deze rond het nest heen. Sommige vogels leggen twee eieren terwijl anderen maar één ei. Af en toe komt een ei in beeld als deze wordt omgedraaid of de vogel een pauze neemt om eten te halen of te poetsen.

11-05-2023 (Marc Plomp):
De eerste serieuze schattingen zijn dat er ruim 2.000 vogels aanwezig (mondelinge mededeling Thomas van der Es) zijn en dat er ongeveer 700 paartjes een nest hebben. Op de beelden is duidelijk te zien dat de vogels al eieren hebben (die worden regelmatig gedraaid). In de kolonie zijn tot nu toe geen verschijnselen van vogelgriep gezien. Elders in Nederland hebben de Kokmeeuwen er veel last van, dus ook deze soort wordt op Texel nauwlettend in de gaten gehouden.

10-05-2023 (Marc Plomp):
Vandaag is de webcam geïnstalleerd. Financieel is deze camera mogelijk gemaakt door De Stichting Texel Vogeleiland, Vogelinformatiecentrum en Staatsbosbeheer. Het grootste gedeelte van het benodigde geld is opgehaald tijdens het Wadden Vogelfestival 2023 (Door de Texel Big Day teams).

De camera staat in het gebied Prins Hendrik Zanddijk. Dit is een buitendijks nieuw duin / strandgebied opgespoten in de Waddenzee aan de zuid-oostkant van Texel tussen het Horntje en Oudeschild. Hier is in 2022 een kleine kolonie Grote Sterns gaan nestelen. De Webcam staat tussen de visdieven en dwergsterns en staat op circa 30 meter vanaf de grote sterns. We hebben geen geluid, dus dat moet erbij gedacht worden. Doel van deze webcam is de kolonie dagelijks in de gaten houden. Dit is nodig om te monitoren of er geen slachtoffers van vogelgriep aanwezig zijn. In 2022 zijn veel grote sterns dood gegaan door vogelgriep en deze kolonie is momenteel de enige op Texel. Op de dag van plaatsing van de webcam zijn er circa 2000 vogels aanwezig waarvan circa 70% reeds op eieren zit. Circa 700 broedpaar dus. Dit is 10% van wat er een paar jaar geleden nog op Texel broedde.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl