Groot onderhoud van de begroeiing in de Tuintjes 2014

In augustus 2014 heeft het Vogelinformatiecentrum in samenwerking met Staatsbosbeheer groot onderhoud laten plegen in het derde complex van de zongenaamde Tuintjes in de Eierlandsche Duinen. Hier werd de begroeiing door exoten zoals Rimpelroos en Amerikaanse Vogelkers te dicht. Door het groot onderhoud, uitgevoerd door Marc Kooiman, is de successie weer teruggezet en is het perceel weer aantrekkelijker voor broedvogels.

Het groot onderhoud is mogelijk gemaakt door geld wat bijelkaar gehaald is door de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum.