Nieuwe borden voor diverse vogelkijkpunten

Het voorjaar 2014 levert het Vogelinformatiecentrum een viertal nieuwe borden op voor diverse vogelkijkpunten op Texel. Met geld afkomstig van de vogelexcursies op Texel kan het Vogelinformatiecentrum een aantal mooie en informatieve borden laten ontwerpen en maken. De borden worden ontworpen door Arnold Meijer van Blue Robin DTP.

De borden komen bij de Vogelkijkpunten De Robbenjager, het Renvogelveld, De Slufter Noord en De Geulplas. De laatste twee punten worden geschonken aan Staatsbosbeheer.

Met deze borden hopen we nog meer publiek te interesseren voor de leuke hobby vogels kijken.