Broedwal voor Oeverzwaluwen bij De Robbenjager

Dankzij een bijdrage van het Vogelinformatiecentrum en de Lionsclub Texel kon er bij de Robbenjager een natuurlijke broedwand voor oeverzwaluwen gerealiseerd worden. De oeverzwaluw is een schaarse broedvogel op Texel die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Met medewerking van de voormalige eigenaar van de Robbenjager (Jaap Groen) werd dit mogelijk.

natuurnieuws Texel Oeverzwaluwwand

De oeverzwaluw-wal werd gemaakt nabij het uitkijkpunt De Robbenjager. Hierdoor zijn eventueel toekomstige broedende oeverzwaluwen goed te observeren zonder ze te verstoren. De grond voor de oeverzwaluw-wal werd beschikbaar gesteld door Natuurmonumenten en komt uit het gebied Nieuw Buitenheim. De firma Smit uit Oost en Marc Kooiman hebben de broedwal gemaakt. Het geld werd beschikbaar gesteld door het Vogelinformatiecentrum (uit de opbrengsten van de Vogelexcursies) en de Lions Club Texel.

https://youtu.be/Wrh5ovvbOm0