Vogelinformatiecentrum richt het Renvogelveld opnieuw in.

Op initiatief van het Vogelinformatiecentrum en met medewerking van de voormalig eigenaar van de Robbenjager (Jaap Groen) is er in 2011 een plan uitgewerkt om de graslanden tussen de Robbenjager en de Vuurtoren (Renvogelveld) optimaal in te richting voor de vogels en om het kijken naar vogels op die plek nog leuker te maken. Oorspronkelijk bestond het Renvogelveld, vernoemd naar de waarneming van een Renvogel in oktober 1986, uit eentonig grasland met twee rechte perceelsloten. De twee bestaande sloten werden vergraven tot kreken met een heel flauw talud. Hierdoor nam het wateroppervlak van de sloten fors toe en door variatie in het talud nam ook de oeverlengte fors toe. Doordat het Renvogelveld geen afvoer van water heeft, zorgt het permanente kwelwater in combinatie met regenval ervoor dat het Renvogelveld gedurende de winter meestel plas dras komt te staan. Gedurende het voorjaar droogt het gebied weer op.

luchtfoto renvogelveld 001 Large

Naast de inrichting van het project werd ook het eenvoudige uitkijkpunt wat er op het duin lag sterk verbeterd. Op dezelfde plek is een prachtige zithoek voor mensen die daar even willen genieten gemaakt. De inrichting van dit gebied en de aanleg van het kijkpunt was best een groot project en kon gerealiseerd worden dankzij de opbrengsten van de vogelexcursies die het Vogelinformatiecentrum organiseerd. Daarnaast was er een bijdrage van Vogelbescherming Nederland. Ook bedrijven als Ecoresult, De Robbenjager en Smit Loonwerk (uit Oost) hebben hun bijdrage geleverd.

In 2016 is het gebied uitgebreid met een kijkscherm aan de vuurtorenzijde. Dankzij de donaties tijdens het Wadden Vogelfestival, en dankzij een donatie van Jan Boon (opbrengsten van een verjaardag), kon er bij het Renvogelveld een kijkscherm gerealiseerd worden. Dit kijkscherm kijkt uit over het plasdrasveld nabij de vuurtoren. Bezoekers die daar een rondje wandelen kunnen de vogels bekijken zonder ze te verstoren.

20170303 090206 001 Large

Het kijkscherm is gemaakt door Hans en Colinda Zuidema.  In de winter staan de graslanden onder water en zitten er veel eenden, meeuwen en ganzen. In de zomer zitten er weidevogels en vooral in het najaar erg veel lijsters en piepers. Het is dus het hele jaar een leuke plek om te bezoeken.

foto vogelkijkpunt Renvogelveld 004 Large

 

Het gebied kan op veel manieren bekeken worden. Een prachtige wandelroute rondom het gebied zorgt ervoor dat de vogels zonder te verstoren prima bekeken kunnen worden. Inmiddels is het rondje rondom de Robbenjager, met drie verschillende vogelkijkpunten, een van de meest bezochte vogelplekken op Texel geworden.

20170506 184847 Large