Vogelinformatiecentrum organiseert eerste schoonmaakweekend Utopia

Op initiatief van het Vogelinformatiecentrum en in samenwerking met Natuurmonumenten en Hotel Prins Hendrik wordt er in 2011 en in 2021 een eerste schoonmaakweekend georganiseerd. Na de aanleg van het natuurgebied Utopia is het eerste broedseizoen erg succesvol geweest. Door de aanwezigheid van vele vogels raken de kunstmatig aangelegde schelpeneilanden bemest met vogelpoep en kan de plantengroei ook starten. Dit moet ieder jaar bijgehouden worden. Dit is intensief werk en lang niet allemaal professioneel door Natuurmonumenten of door een loonwerker uit te voeren.

Daarom bedacht het Vogelinformatiecentrum samen met Natuurmonumenten twee vrijwilligersweekenden. Hierbij kregen circa 50 vrijwilligers de kans om een heerlijk weekend op Texel de handen uit de mouwen te steken. Als dank kregen ze op de zaterdagmiddag een prachtige excursie over de schorren waarbij mooie soorten als blauwe kiekendief en velduil gezien werden.

Het gebied Utopia lag er na twee vrijwilligersweekenden weer prachtig bij voor het broedseizoen.