Terugblik op de Texel Big Day ‘Home Edition’

Op zaterdag 9 mei hebben vogelaars in het hele land vogelsoorten geteld tijdens een zogenaamde Texel Big Day Home Edition. Dit hebben ze gedaan om geld op te halen voor een bedreigde vogelsoort: de zomertortel. Jaarlijks wordt op Texel in mei het Wadden Vogelfestival georganiseerd. Een initiatief van het Vogelinformatiecentrum Texel en het Nationaal Park Duinen van Texel.

Onderdeel van dit festival is een Texel Big Day waarbij vogelaars 24 uur lang vogels kijken voor een goed doel. Dit jaar kon het festival niet doorgaan, maar de organisatie bedacht een alternatief waarbij alle vogelaars op een veilige manier toch een dag vogels konden kijken voor een goed doel. En met succes!


Meer dan 50 teams uit het hele land deden mee aan deze wedstrijd. De opgave was om binnen 24 uur zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten te zien. Zoveel mogelijk uit huis of tijdens een fiets- of wandeltocht buiten. Je mocht niet met de auto en je moest je houden aan de regels van onze overheid met betrekking tot corona. Er werd op diverse manieren meegedaan. Sommige deelnemers pakten het serieus aan en zijn bijna 24 uur in touw geweest om alles op alles te zetten en weer anderen maakte er een ontspannende ochtend of middag in de tuin van. Alle deelnemers zagen gezamenlijk meer dan 170 verschillende vogelsoorten. Er zijn twee winnaars uit de bus gekomen voor de meeste soorten: Ruud van Beusekom die meedeed op Texel en de Nijmeegse Stalen Ross’ Ganzen uit, hoe kan het ook anders, Nijmegen. Beiden zijn op 135 verschillende vogelsoorten uitgekomen.
In Katwijk werd het initiatief opgepakt om op 10 verschillende punten de vogels te tellen die langskwamen. Ook in andere delen van Nederland werd de Texel Big Day omarmt als alternatief voor de vele afgelaste Big Day’s.


Het uiteindelijke doel van de Texel Big Day is om geld in te zamelen voor een goed vogeldoel. Tijdens deze speciale thuiseditie werd maar liefst 8.000 euro ingezameld. Het team bestaande uit Christophe Reijman en Paul Hoeksma, wisten maar liefst 1.250 euro in ze zamelen. Het geld wordt besteed voor het beschermen van de zomertortel. Deze duivensoort is de laatste tiental jaren hard in aantal achteruitgegaan. Door het verdwijnen van broed- en voedselgebied in Nederland en door de jacht in het buitenland. Laatste prijscategorie was dan ook voor wie de meeste Zomertortels zou zien. Het grootste aantal was 4 vogels die voorbijvlogen in Breskens. Deze vogels werden gezien door Evert Florijn. Slechts enkele teams konden een zomertortel vinden en dit onderstreept nog eens goed waarom we geld ophalen. Ze zijn echt heel zeldzaam geworden.
Van het geld zal Vogelbescherming Nederland haar invloed tegen de plezierjacht in het buitenland kunnen vergroten en op Texel zal in samenwerking met Staatsbosbeheer de zomertortel in het Nationaal Park Duinen van Texel geholpen worden.

Op 8 en 9 mei 2021 zal het volgende Wadden Vogelfestival/Big day op Texel gehouden worden. Zet u het vast in uw agenda?