Vogel van de maand april: Wulp

De wulp kijkt naar zijn gulp’: een bekend ezelsbruggetje om de Wulp aan zijn kromme, naar beneden gebogen snavel te kunnen herkennen. Het is de grootste steltlopersoort en geliefd om zijn prachtige, jodelende baltszang. Dat is al reden genoeg voor Sovon en Vogelbescherming om de Wulp uit te roepen tot soort van het jaar 2019, maar prangender reden is dat ie op de Rode Lijst staat. het gaat dus niet goed met de Wulp. Voor het Wadden Vogelfestival reden om alle donaties en geld wat opgehaald wordt met onze vogelexcursies in 2019 ten goede te laten komen van duinvogels zoals de Wulp.

AGAMI Wulp Ralph Martin 113476 Small[doneren_met_mollie_goal type=”small” doel=”15174″]

Zomerse en winterse wulpen
Zo’n 4.300 paar Wulpen broedt jaarlijks in ons land, in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied. Onze broedvogels vertrekken na het broedseizoen naar zuidwest-Europa en Engeland. Ze worden tussen juli en april afgelost door grote aantallen afkomstig uit een gebied tot ver in Rusland: in het najaar stromen met name de kustgebieden vol met overwinterende Wulpen. In de winter zijn er soms wel 200.000 kromsnavels te tellen in Nederland! 25-50% van de wereldpopulatie maakt op enig moment van Nederland gebruik.

Tellen om meer te weten
De Wulp, met zijn mysterieuze roep, heeft nog veel geheimen voor ons. In dit Jaar van de Wulp organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland extra tellingen om meer zicht te krijgen op bijvoorbeeld de verspreiding van de Wulp en de belangrijke plekken waar wulpen in grote groepen overnachten. Tegelijkertijd worden gegevens van de afgelopen decennia geanalyseerd om een overzicht te krijgen van hoe de populatie zich heeft ontwikkeld en welke factoren daarop van invloed zijn. Zodat we straks beter weten hoe we de Wulp kunnen beschermen.
Wilt u meer weten over de tellingen, kijk op www.jaarvandewulp.nl.

wulp20090211 mp 002

Wat kunnen we doen voor de Wulp ?
Vogels die in het agrarisch gebied broeden kunnen geholpen worden door meer gebied om te vormen tot extensieve, natte en kruidenrijke graslanden met voldoende insecten en een zachte bodem. Hier profiteren veel meer weidevogels van.
Herstellen van de oorspronkelijke slenken op de eilanden langs de Waddenkust zodat meer broedgebied ontstaat. Hier kan behalve kluut en scholekster ook wulp van profiteren.
Voor Wulpen die in het Waddengebied overwinteren is het van belang dat er behalve voldoende voedsel, ook rustplaatsen zijn in de buurt van die voedselrijke plekken. In 2019 wordt een onderzoek gedaan om uit te zoeken of er goede voedselplekken in het Waddengebied onderbenut blijven doordat rustplaatsen ontbreken, ofwel niet gebruikt kunnen worden doordat er teveel verstoring is.

Wat kunt u doen?
Wulpen rusten tijdens hoog water op hooggelegen zandplaten en op kwelders en weilanden dicht bij de kust, zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s). Op momenten dat er veel vogels zitten, is het belangrijk om veel afstand te houden en de hond aan de lijn te houden, want wulpen zijn heel gevoelig voor verstoring. Ze vliegen al snel op als je een groep te dicht nadert. Houd dus voldoende afstand en bekijk ze door je verrekijker.

AGAMI Wulp Eurasian Curlew Numenius arquata suschkini Ralph Martin 105178 Small