Vogels in maart en vogeltips voor april 2019

Voor de vogelaars is maart altijd een taaie maand. Onze wintergasten verdwijnen zo langzamerhand weer en de zomervogels komen nog maar mondjes maat binnen. Als het tegenzit qua weer moet je daar tot laat in maart op wachten. Maar dit jaar hadden we in maart op Texel niets te klagen. Tussen de vele rotganzen konden we de gehele maand nog genieten van enkele witbuikrotganzen en minimaal twee zwarte rotganzen. Soorten waar je elders in Nederland altijd erg je best voor moet doen.

Al vroeg in maart werd ook de eerste zwartkopmeeuw weer gezien, later de maand duiken er verschillende op waarvan enkele zich weer lijken te vestigen tussen de kokmeeuwen op het Ottersaat en Wagejot. Tot succesvolle broedgevallen is het op Texel nog nooit gekomen, maar wie weet. Als je zwartkopmeeuwen wilt zien kijk dan vooral de groepen meeuwen af die achter de trekkers op het bouwland hangen. Vooral in april is dat een goede methode om deze mooie meeuw in de kijker te krijgen.

Op 2 maart duikt er aan de Prins Hendrik Zanddijk een tweede kalanderjaar grote burgemeester op. minimaal één vogel blijft tot einde van de maand op het eiland en wordt bijna dagelijks in de Mokbaai of bij de Petten gezien. In het filmpje hieronder zit de vogel aan een dode grauwe gans te eten.

In de Mokbaai en in Ootersaat staat de gehele winter al een groepje ijslandse grutto’s, deze aantallen worden begin maart alweer groter en ook de eerste gewone grutto’s duiken op.  Op 4 maart vliegt er een kraanvogel over de Krim en op 31 maart vliegen er drie over de Bollenkamer.

In de Slufter zijn nog steeds de strandleeuwerikken te zien, soms zitten ze ook samen met twee geelgorzen aan het einde van de Oorsprongweg.

Langs paal 15, bij Westerslag, gaat de zeevogeltrek gestaag door. Op sommige dagen kan je daar in maart grote aantallen zee-eenden langs zien vliegen. Zo worden er enkele grote zee-eenden gezien maar ook meer dan 1100 zwarte zee-eenden op één dag. Half maart wordt er nog een grote jager gezien.

Half maart is ook de tijd dat er meer voorjaartrek op gang komt. Zo worden er her en der weer rouwkwikstaarten gezien. Prachtig om te zien hoe diep zwart deze vogels kunnen zijn.

Half maart worden ook de eerste blauwborsten weer gezien. Zoals gewoonlijk is de rondwandeling rondom één van de Horsmeertjes de beste plek. De gehele maand April is dat de plek om blauwborsten te horen zingen en met wat geluk ook te zien. Vanaf half april zal daar ook de nachtegaal weer te horen zijn. Om die te zien heb je iets meer geluk en vooral geduld nodig. Maar bij de Horsmeertjes moet dat zeker lukken.

Naast de blauwborsten worden ook de tapuiten, zwartkoppen, zwarte roodstaarten, boomleeuwerikken, tjiftjaffen en zomertalingen weer gezien. Voor de vogelaars is het dan opeens weer voorjaar.

Op 18 maart wordt er een overvliegende rode wouw gezien en op 30 maart volgt er nog één. Bij de IJzeren Kaap wordt een ijseend gezien. Altijd een leuke waarneming op de Waddenzee. Gedurende de maand maart zwerft er een ooievaar over het eiland. Van de Cocksdorp tot Zuidelijk van den Burg wordt deze vogel gezien.

Tweede helft van maart worden ook de eerste gele kwikstaarten weer langs de Waddendijk gezien en op 23 maart is de Boerenzwaluw opeens weer terug. Ook de eerste zingende fitis en zwartkop worden gehoord.

Op 24 maart wordt er bij de Bol nog een late ijsvogel gezien. Meestal zijn de ijsvogels zo half maart wel verdwenen. Op Texel broeden ze niet, maar je weet maar nooit.

Eind van de maand werd ook de eerste beflijster weer gezien. Medio april en zeker tweede helft april zullen we nog velen volgen. Rustige grasvelden tussen de Dennen, en veldjes in het duingebied zijn dan de beste plekken om af te zoeken.

Inmiddels zijn er alweer heel wat zomervogels terug, maar in april moeten de meeste nog komen. Alle zwaluwsoorten zijn alweer gezien, huiszwaluw, boerenzwaluw en oeverzwaluw. Ze zijn er alle drie weer. In april komt daar de gierzwaluw nog bij. Zoals hierboven al beschreven komt de Nachtegaal ook een dezer dagen weer. Die kan je dan weer volop horen zingen in de duinen bij de Horsmeertjes, Paal 21, de Muy en rondom duinpark De Robbenjager. Eind april zal ook de tuinfluiter weer terugkomen en dan hoor je in de bosrand ook de gekraagde roodstaart en de boompieper weer zingen.

Medio april zijn in de Dennen ook de houtsnippen weer te horen en tegen het einde van de maand zal ook de nachtzwaluw wel weer aankomen.

Natuurlijk kunnen we in april ook de nodige zeldzaamheden verwachten, vooral als de wind tweede helft van april wat naar het oost wil gaan. Steppenkiekendief of hop zijn dan zeker soorten die Texel aan kunnen doen. Veel vogelplezier.