Vogel van de maand januari Strandleeuwerik

De vogel van de maand januari 2019 is de Strandleeuwerik. De Strandleeuwerik is op Texel een schaarse doortrekker en wintergast. In de rest van Nederland is de Strandleeuwerik een zeldzame vogel. Vanaf oktober trekken ze door en vanaf die maand tot en met maart kan je ze als wintergast zien in bijvoorbeeld de Slufter.

Strandleeuweriken hebben bruin gestreepte bovendelen en bleke, vrijwel ongestreepte onderdelen. Het gele gezicht heeft een zwarte streep van de snavel tot onder het oog en een zwarte keel. Volwassen mannetjes hebben een zwarte band op het voorhoofd met aan de uiteindes ‘hoorntjes’ bovenop de zijkruin. ‘s Winters zijn de vogels minder contrastrijk getekend. Onvolwassen vogels ruien voordat ze in het overwinteringsgebied aankomen, maar zijn meer gevlekt op de bovendelen en meer gestreept op de onderdelen met een minder opvallend koppatroon. De roep is hoog, ijl en snel, zang lijkt op veldleeuwerik maar ijler en stijgend.

De Strandleeuwerik is circa 14-17 cm groot en zijn in Nederland vrijwel uitsluitend aan de kust te vinden op het strand, kwelders, lage ruigtes en akkers. Broeden gebeurt op de Arctische toendra en in berggebieden boven de boomgrens.

Het voedsel bestaat in het broedgebied voornamelijk uit insecten (sprinkhanen en kevers), in het overwinteringsgebied uit zaden.

De in Europa levende (onder)soort trekt van Noorwegen en Scandinavië naar Noordwest-Europa zuidelijk tot Bretagne, en zuidelijker in Oost-Europa (Hongarije, Roemenië, Oekraïne). Komt doorgaans pas laat aan (eind oktober) in Nederland en vertrekt alweer vroeg. De eerste vogels zijn al in hun broedgebied eind februari. Leeft buiten het broedseizoen doorgaans in groepen tot 50 vogels, soms (veel) groter.