Vogel van de maand mei / juni Zomertortel

De zomertortel is wellicht één van de vogelsoorten die op dit moment het snelst achteruitgaat. Hadden we 15 jaar geleden nog talloze broedpaartjes op Texel, op dit moment zijn het aantal broedpaartjes op één hand te tellen. Wellicht dat er nog een paar bijkomen, want de zomertortel komt pas vrij laat terug uit het overwinteringsgebied in Afrika. Maar veel meer worden het er niet. De zomertortel is dus een duif om zuinig op te zijn.

De zomertortel is de enige duivensoort uit Nederland die de winter in zuidelijke streken doorbrengt. De andere Nederlandse duivensoorten zijn standvogels. Zomertortels zijn meestal erg onopvallend en schuw voor een duivensoort. Het gehele jaar worden zaden gegeten, zowel oogstresten als onkruidzaden. De zomertortel is de kleinste duif van ons land, met blauwgrijze kop en meerdere zwart-witte strepen op de hals. De bovendelen zijn roodbruin met zwarte vlekken. De zomertortel heeft een kenmerkende getrapte, ruitvormige staart met een witte eindband. De vlucht is snel en rechtlijnig. Komt in kleine groepjes voor.

Op Texel kunnen we de zomertortel nog op verschillende plekken vinden. Tot voor kort hoorde en zag je ze nog in het Krimbos, op park de Sluftervallei, De Krim en in de Eierlandse Duinen en de Geulduinen. Ook langs de Zanddijk nabij de zuidelijke Slufter wordt er nog wel eens een gehoord of gezien. 2019 lijkt tot op heden een dieptepunt voor dit prachtige duifje. Op veel vaste plekken zijn ze nog niet gezien.

In de nazomer en najaar kan je zomertortels vaak vinden op de met stro afgedekte bollenvelden. Daar fourageren ze op de grond.