Vogels in mei en vogeltips voor juni 2019

Meimaand is altijd vogelmaand op Texel. Gedurende de maand mei werden er meer dan 200 verschillende vogelsoorten gezien op Texel. De meeste werden gezien gedurende het weekend van het Wadden Vogelfestival. Toen werd er heel intensief naar vogels gekeken. Dit leverde een zingende draaihals, een roodpootvalk, en een langsvliegende reuzenstern op. De laatste weken van mei stonden vooral in het teken van de terugkerende zomervogels en het uitkomen van vele vogelnesten. Op verschillende plekken werden zingende wielewalen gehoord en in de dennen werd een broedende appelvink ontdekt. Een hele zeldzame broedvogel op Texel. Inmiddels heeft de appelvink jongen.

Normaal heeft Texel in mei altijd twee kolonies met grote sterns. Dit jaar lijkt het erop dat zo goed als alle grote sterns in het Wagejot aan de Vogelboulevard zijn gaan broeden. De eerste officiele telling wijst uit dat er bijna 6.500 broedpaar zit. Inmiddels zijn daar de eerste jongen geboren. Deze geboortegolf zal doorgaan tot midden juni, dan zijn alle jongen wel ter wereld gekomen. De meeste grote sterns krijgen twee jongen per paar. Dat houdt dus in dat u gedurende de maand juni naar meer dan 20.000 vogels kunt kijken en luisteren. U moet niet gek op kijken als het er een beetje naar vis gaat ruiken, want de ouders vliegen af en aan met jonge zandspiering en jonge haring wat ze op de Noordzee vangen.

Een andere kolonievogel die in juni volop jongen krijgt is de Lepelaar. De grootste kolonie is te vinden in het Nationaal Park duinen van Texel in De Geul. Hier broeden bijna 400 paartjes. Komt u eens kijken bij de vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer. Die staan dagelijks op het uitkijkpunt bij de Geul en laten u graag meekijken door de verrekijker of telescoop. Nieuw is een beginnende kolonie van 16 broedpaar Lepelaars in de Slufter.

Qua zeldzame vogels was mei weer een prima maand. De vele vogelaars op het eiland kwamen prima aan hun trekken. De maand begon wat koud en ook de oostenwind bleef wat uit. Maar in april waren er al vroeg morinelplevieren ontdekt, en die bleven tot ver in mei op de akkers in Polder Eierland. Maximaal 37 vogels werden er geteld. Voor veel mensen een record.

Op 1 mei werd er een overvliegende purperreiger gezien, één van de weinige waarnemingen dit voorjaar. Begin mei werden er al enkele draaihalzen gezien, op 11 mei werd er voor het eerst op Texel een zingende gehoord. Deze vogel bleef enige dagen in de Dennen. Erg spannend.

Op 7 mei vloog er over de Dennen een Zwarte Ooievaar en over de Cocksdorp nog een late Ruigpootbuizerd. Opvallend is op Texel het uitblijven van de Zomertortels. Dit prachtige duifje loopt overal in West Europa hard terug. Tot voor kort hadden we op Texel nog tientallen broedparen maar het lijkt erop dat het dit jaar de vijf paar niet gaat halen. Erg triest.

Op 9 mei vindt er aardig wat trek plaats, weer een Zwarte Ooievaar en nu ook een Rode en een Zwarte Wouw over Texel. Op 10 mei wordt er op de Hoge Berg een poelsnip gezien, dat zou een hele zeldzame waarneming zijn, helaas wordt de vogels niet meer terug gevonden.

Tijdens de Texel Big Day van 11 mei worden er vele vogelsoorten gezien. In totaal scoren de teams meer dan 160 vogelsoorten. Die ochtend wordt er al vroeg een porseleinhoen gehoord bij het Grote Vlak. Leuke andere soorten zijn: Kleine Burgemeester, Reuzenstern, Draaihals, Grauwe Klauwier, Grauwe Kiekendief en Roodpootvalk.

Op 17 mei vliegen er twee bijeneters over de Roggesloot. die middag vliegen er boven dorpzicht meer dan 1.500 zwaluwen (huiszwaluwen, boerenzwaluwen en oeverzwaluwen). Één van de bijeneters vliegt door naar Vlieland en de andere laat zich die middag geregeld zien boven dorpzicht en de golfbaan.

De volgende ochtend 18 mei is Texel bedekt onder een deken van tapuiten. Echt overal zitten grote aantallen. Op enkele veldjes op de Noordpunt zaten meer dan 50 tapuiten bij elkaar. Een echte Fall. Op de golfbaan werd een vrouwtje Roodmus gezien. Naast de tapuiten worden er bij het Reddingsboothuis en in de Tuintjes ook twee Orpheus Spotvogels ontdekt. Nummers 4 en 5 voor de Texelse lijst.

Orpheus Spotvogel (foto: Diederik Kok)

In de avonduren van 18 mei wordt vanaf de noordpunt de Koningseider gezien die de dagen daarvoor op Vlieland was gezien.

Tot en met 22 mei verblijft er nog een zwarte rotgans tussen de rotganzen langs de Schorrenweg, erg laat voor deze soort. In de avond van 22 mei wordt er in het gebied Hoogezandskil, in Polder Eierland, een zingende krekelzanger ontdekt. Helaas zingt de vogel maar kort en verdwijnt daarna weer. Dit was pas de tweede waarneming voor Texel ooit.

Op 23 mei ontdekt Peter Menkveld een zingende Roodmus bij het Oostelijke Horsmeertje. De vogel laat zicht daar de gehele avond mooi horen en zien.

Op de hors worden nog twee strandplevieren gezien.

Op 25 mei wordt er in de Dennen, langs de Rozendijk, een zingende Grauwe Fitis gehoord. De vogels verblijft daar de gehele dag. Helaas wordt de vogel die avond en de volgende dagen niet meer gezien of gehoord.

Grauwe Fitis, (Foto Jeroen de Bruijn)

Op 29 mei wordt er nog een erg late beflijster gezien in de tuintjes.

Ondanks dat de vogeltrek er in juni alweer op zit kunnen we toch nog bijzondere doortrekkers verwachten. Zo worden er in juni soms bijeneters op Texel gezien. Vaak verdwaald, en kort ter plaatsen, maar soms blijven ze langer en kunnen we uitgebereid genieten van deze tropisch uitziende vogels. Bij droog en warm weer maken meer zuidelijke soorten uitstapjes naar het noorden. Zo zien we dan vaker vogels die hier niet thuishoren. De laatste jaren hebben we bijvoorbeeld steltkluten gezien. Deze vogels broeden steeds vaker in Nederland en zijn de laaste vier jaar jaarlijks op Texel gezien. Ook de vale gier, een van europa’s grootst vliegende vogels, zwerft wel eens naar het noorden en is ook de laatste jaren op Texel waargenomen.

Wat veel mensen niet weten dat in juni de herfsttrek ook weer begint, wij willen daar nog niets van weten maar voor sommige vogels begint de herfst eind juni al. Dan zijn de vrouwtjes van de zwarte ruiters (familie van de tureluurs) alweer op de terugweg. Die hebben in het hoge noorden gepaard en eieren gelegd. Het broeden laten ze over aan de mannetjes die pas later terugkeren naar het winterverblijf. Eind juni is dus een prima periode om te genieten van de eerste steltlopers die alweer op terugtrek naar het zuiden zijn. De beste plek hiervoor is de Vogelboulevard aan de oostzijde van Texel of de Slufter, en dan met name het Diepe Gat aan het einde van de Oorsprongweg.