Vogels in augustus en vogeltips voor september 2019

De vogelmaand augustus is alweer voorbij. Augustus is vogeltechnisch een goede maand geweest. Het weer zat mee, en er zijn goede ‘trekdagen’ geweest.
De zangvogeltrek is weer op gang gekomen, en vogelaars vinden het weer erg spannend worden in het veld. Er worden dan ook veel grasmussen, braamsluipers, zwartkoppen en tuinfluiters gezien. Qua steltlopers is de piek in Augustus weer voorbij, en gaan de aantallen vanaf nu weer afnemen. Ook is er in de tweede helft van Augustus weer een behoorlijke trek geweest van bijvoorbeeld Boompiepers, en is de jacht naar bijzondere piepers straks in september ook weer geopend. Augustus is ook de maand dat de ijsvogels weer op Texel gezien worden.

Er zijn deze maand dus grote aantallen steltlopers gezien. Zo zijn er groepen van wel 1000 Goudplevieren gezien. Volgens waarneming.nl  zijn er in Augustus ongeveer 24.000 goudplevieren waargenomen. En ook één zeldzame, namelijk de Aziatische Goudplevier. Arend Wassink heeft deze roepend horen en zien overvliegen op 5 augustus.

Ook wordt op 4 augustus een Purperreiger gezien, die tot 22 augustus op verschillende plekken is gezien. De purperreiger is op Texel een zeldzaamheid.

Purperreiger (foto: Rick Meulendijks)

Van 6 tot 22 augustus worden er ook diverse zwarte ooievaars gezien.


Zwarte ooievaar (foto: Ruud van Beusekom).

Ook qua zeevogels is Augustus interessant als er een goede wind staat. Zo zijn er kleine, middelste en grote jagers gezien, vliegen er veel Jan-van-genten langs en zien we veel zwarte zee-eenden. Ook vliegen er een paar noordse pijlstormvogels langs.

Op 13 augustus vindt Erik Menkveld een klapper. Het betreft een Graszanger in een rietrand langs een maisveld in De Cocksdorp. De vogel was erg moeilijk te horen en te zien. Op 20 augustus wordt mogelijk dezelfde vogel door Marc Plomp bij de Schorren terug gevonden, waar meer mensen hem gelukkig zien. Het was weer voor het eerst sinds de jaren ’70 dat er een graszanger op Texel gezien en gehoord werd. De Graszanger op de Schorren was ook de 21e nog aanwezig.

Op 17 augustus landt er bij Akiab een grauwe franjepoot en ook de Sperwergrasmussen worden weer gezien. Van 12 tot 23 augustus worden er verschillende exemplaren gezien, vooral in en nabij de Tuintjes


Sperwergrasmus (foto: Jeroen de Bruijn)

De tweede helft van Augustus was dit jaar erg spannend. Zo werd er door Marc Plomp een waterrietzanger gevonden op 25 augustus, vliegt er een grauwe kiekendief over Waal en Burg, en de volgende dag een steppekiekendief over Den Burg. Ook worden er dat weekend overvliegende morinelplevieren gezien/gehoord. Maar ook Draaihalzen worden gezien. Van 22 tot 31augustus worden er verschillende meldingen gedaan.


Draaihals (foto: Ruud van Beusekom)

Van 21 tot 31 Augustus worden er 4 ortolanen gezien / gehoord. Deze soort is typisch voor eind Augustus en meestal hoort men de soort. Je hoort dan vaak eerst een tweelettergrepig sli-e en daarna na 2 seconde vaak een bijna klikkend tsju.

“Als laatste eindigt Tim Schipper op 31 augustus met een hele leuke soort voor Texel; een kleine bonte specht! Deze soort komt vrijwel nooit op Texel!”

In de maand september gaat de trek gewoon door. Als het begin september een beetje mooi weer is zullen er meerdere visarenden en vooral wespendieven over Texel trekken. Deze roofvogels komen normaal niet op Texel voor, ze broeden in Scandinavië en trekken eerste helft van september door naar Afrika. Met een beetje gunstige wind (liefst oostenwind) komen ze ook over Texel vliegen.

De meeste zangvogels trekken ook in september weer door en doen heel vaak Texel even aan. Het Nationaal Park Duinen van Texel is heel rijk aan bessen en daar profiteren vele zangvogels van. Nu de Vlieren en lijsterbessen bijna rijp zijn doe grote aantallen spreeuwen, zwartkoppen, grasmussen zich tegoed aan de energierijke bessen. Ook de bramen zijn een lekkernij voor vele zangvogels. Later in het jaar profiteren de vele lijsters van de overgebleven bessen.

In september is voor Texel misschien wel de meest vogelrijke maand, als het om aantallen gaat. Op een goede ochtend kan je vele 10.000 vogels zien en horen doortrekken. Vooral de Eierlandsche duinen zijn goed om vogeltrek waar te nemen. De vogels komen aan land aan de noordkop en vogels vaak de duinen naar het zuiden. Tussen die grote aantallen kan je soms een verdwaalde zeldzaamheid vinden. Zo wordt er ieder jaar in september wel een Roze Spreeuw gezien tussen de gewone spreeuwen en ook de bladkoning, een heel klein zangvogeltie uit Siberie wordt steeds vaker gezien op Texel. Om de vogeltrek zelf te kunnen ervaren organiseert het Vogelinformatiecentrum de gehele maand september en oktober vele vogelexcursies die allemaal gericht zijn op de vogeltrek. Neem eens een kijkje op de website www.vogelexcursiestexel.nl en daar vindt u ook alle aanbod van de vogelexcursies. Veel kijkplezier.

Rodny Stolk en Marc Plomp