Vogels in februari en vogeltips voor maart 2019

Februari was dit jaar een gekke maand, zeker als je het weer ging vergelijken met 2018. Eind februari kregen we toen een dosis winter wat wij, maar ook een aantal vogels, niet meer gewend waren. De ijsvogels moeten er nog steeds bovenop komen. Al vliegen er wel weer een aantal rond op Texel. Meestal verlaten die rond half maart ons eiland weer om terug te keren naar de broedgebieden.

Dit jaar was februari best een mooie en gemiddeld warme maand als je naar het weer keek. Qua vogels weinige schokkende waarnemingen. Spannend is februari altijd wel weer. De eerste zomervogels komen alweer terug. De eerste lepelaars uit Afrika melden zich, de eerste grutto’s melden zich een ook beginnen de eerste vogels weer te zingen.

Begin februari waren er nog waarnemingen van de kleine burgemeester. Deze verbleef al vanaf december langs het Noordzeestrand en werd op 1 februari nog gezien bij paal 15. Daar werd die dag ook een kuifaalscholver gezien.

Natuurlijk zijn de witbuik- en zwarte rotganzen ook begin februari nog aanwezig. In het Ottersaat werden die periode bijna dagelijks een aantal grutto’s van de IJslandse ondersoort gezien. Een klein groepje lijkt het hier de hele winter uitgehouden te hebben.

In de Slufter zijn de strandleeuweriken nog aanwezig. De aantallen zijn wel aan het dalen. De gehele maand was de groep circa 20 exemplaren groot. Duidelijk minder dan in december en januari toen werden er maximaal 95 stuks geteld. Langs de Oorsprongweg zitten tussen de veldleeuweriken nog 4 geelgorzen en enkele ijsgorzen. Ook deze werden begin maart nog gezien.

Op 5 februari wordt bij paal 15 een langsvliegende ijsduiker gezien. Die dagen vlogen er erg veel roodkeelduikers langs. tientallen per dag waren er te zien. In de NIOZ haven zit een parelduiker, die liet zich soms mooi bekijken.

Parelduiker (foto: Arend Wassink)

Op 7 februari wordt een mooie adulte geelpootmeeuw op het strand bij paal 12 gezien.

Geelpootmeeuw (foto: Ruud van Beusekom)

Februari kan vanwege vroege voorjaarstrek ook goed zijn voor soorten als rode wouw. Op 9 februari zag Kees Oosterbeek er een over Texel vliegen. Helaas werd de vogels nergens meer teruggevonden. Dat het in februari ook op zee leuk kan zijn bewees de waarneming van een een grote jager langs Westerslag wel.

Een nonnetje verblijft zo half februari nog steeds op de plas bij Nieuw Buitenheim. Soms wordt de vogel ook bij de Bol gezien. Op 12 februari vliegen er twee papagaaiduikers over de Noordzee ter hoogte van de Lange Dam, op 15 februari wordt er ook één gezien bij paal 15. In de Dennen, nabij de Tureluur, wordt al de gehele winter een goudvink gezien.

Natuurlijk worden er overal zeekoeten gezien. Deze vogels beheersen inmiddels het nieuw omdat er grote aantallen dood of verzwakt aanspoelen. Het lijkt erop dat voedselgebrek de hoofdoorzaak is. Een grote groep zeekoeten, op een deel van de Noordzee waar op dat moment weinig voedsel was in combinatie met zwaar weer lijkt velen fataal te zijn geworden.

Bij de Tesohaven duikt een tweede en derde kalanderjaar Grote Burgemeester op. Één vogel verblijft daar een aantal dagen. De vogels fourageren op wat kadavers die daar aangespoeld zijn.

Grote Burgemeester (foto: Eric Menkveld)

Tweede helft februari is ook weer de tijd dat de Boomleeuweriken gaan zingen. Ook op Texel zijn deze prachtige vogels dan mooi te horen. Aan de rand van de Dennen en elders in de duinen kan je ze horen. Maart is de beste maand om Boomleeuweriken te horen, met zonnig weer zingen ze volop.

Op 22 februari laat zich alweer een tjiftjaf horen, waarschijnlijk een vogel die bij ons overwinterd heeft, maar leuk is het wel. Ook beginnen de grote lijsters in de Dennen weer te zingen. Op 23 februari vliegt er een zwarte zeekoet langs paal 12.

Op 26 februari werd helaas één van de Grote Burgemeesters dood gevonden in de NIOZ haven. De kadavers deden hem toch geen goed.

Op 27 februari vliegt er over Ceres een roepende kraanvogels. Altijd leuk op Texel. Ook werd er bij paal 12 een voorbij vliegende raaf gezien. Dit lijkt toch een jaarlijkse dwaalgast te worden.

Bij de Krassekeet worden regelmatig een witoogeend en een krooneend gezien. Dit zijn nog steeds de bekende ontsnapte vogels uit Oost.

Tot 1 maart zijn er inmiddels 164 verschillende vogelsoorten gezien op Texel. Komende weken zullen er vele soorten bijkomen. De voorjaarstrek is alweer behoorlijk op gang gekomen. De grote sterns zijn onderweg, elders in Nederland zijn de lepelaars alweer met broeden begonnen, hier op Texel beginnen ze altijd een paar weken later, maar er zijn er al weer heel wat terug, maar de grote aantallen komen binnenkort. Ook in de weilanden zal het beeld veranderen. Aan de vaste wal is het eerste kievitsei weer gevonden, maar binnenkort zitten ze hier ook op de nesten. Later in maart zullen ook de grutto’s in de weilanden arriveren en zien we overal weer witte kwikstaarten. Let dan goed op de rouwkwikstaart. die lopen er regelmatig tussen. Als zeldzaamheid hoop ik dat er deze maand een keer een kuifkoekoek ontdekt wordt. Je weet maar nooit. Blijf vogels kijken / keep on birding, dan wordt ie vanzelf een keer ontdekt.