Vogels in februari/maart en vogeltips voor maart/april 2020

Februari 2020 was een erg natte maand. Veel bijzonders is er de laatste weken ook niet gezien. In ons vorige verslag hebben we kort gesproken over de dwerggans en de kuifaalscholver die op 6 en 7 februari zijn gezien. Beide zijn enkele keren waargenomen, en daarna weer verder op reis gegaan. De bonte kraai waarover al gesproken is, blijft nog even bij ons.

De groep kleine zwanen is weer naar het noorden vertrokken. Deze zwanen broeden op de Toendra en overwinteren in West-Europa. De wilde zwanen zijn echter nog te vinden op ons mooie eiland. Drie exemplaren bij de Hemmer en twee exemplaren bij Eierland. Het zal een kwestie van tijd zijn voor deze zwanen ook weer naar het hoge noorden zullen vliegen.

Tussen de rotganzen kunnen we ook nog steeds de zwarte en witbuikrotgans vinden. Deze vogels zullen voornamelijk in mei weer vertrekken richting de arctische kusten en eilanden.

Witbuikrotganzen (foto: Eric Menkveld)

Ganzensoorten als de kleine rietgans en de toendrarietgans zijn weer vertrokken en de kolgans zal ook weer in aantallen afnemen.
De flamingo krijgt het voorjaar in de bol. De vogel vliegt nu op en neer tussen de Prins Hendrik Zanddijk, de Molenkolk en de Horsmeertjes. Hij is vaak druk op zoek naar garnaaltjes. We hopen dat deze mooie zuurstok nog even zal verblijven op Texel.

De zwartkopmeeuw is ook alweer twee keer waargenomen eind februari. De soort neemt toe in Nederland en is dus nu ook weer te vinden. Adulte vogels zijn gezien en die zijn goed te herkennen aan de witte slagpennen en de bloedrode snavel en poten. Op de foto is het verschil met de kokmeeuw goed te zien.

Zwartkopmeeuw met kokmeeuwen (foto: Ruud van Beusekom)

Naast de geelpootmeeuwen en pontische meeuwen die gezien zijn, hebben we ook verschillende grote burgemeesters waargenomen. Een derde kalenderjaar en een eerste kalenderjaar zijn in februari en begin maart waargenomen.

Grote burgemeester (foto: Jeroen de Bruijn)

Een tweede kalenderjaars Pontische meeuw(foto: Koen Stork)

Adulte geelpootmeeuw(foto: Tim Schipper)

In maart zijn weer enkele appelvinken gezien/gehoord in de bossen. Appelvinken zijn vrij schaars op het eiland en daarom dus altijd leuk om te zien. Ook de geelgors zit in die schaarse categorie. Deze is op verschillende plekken gezien en is ook een erg fraaie verschijning. Andersoortige gorzen zijn de sneeuw- en de ijsgors. Twintig ijsgorzen zijn gezien op de schorren op 14 februari. De sneeuwgorzen bij de jachthaven van Oudeschild zijn nog altijd aanwezig. Naar verwachting zal deze soort medio maart weer wegtrekken. Met het wegtrekken van wintersoorten zullen de voorjaarsvogels weer verschijnen.

Geelgors (foto: Jeroen de Bruijn)

De groenpootruiter, zwarte ruiter, grutto’s, kluten en witgatjes komen weer deze kant op en worden weer steeds frequenter gezien. De bruine kiekendief komt weer terug, de lepelaar is onderweg en half maart kunnen we de eerste blauwborsten ook weer terugvinden. Ook de kleine mantelmeeuw komt weer terug om te broeden. De veld- en boomleeuwerik beginnen alweer te zingen, maar ook de tjiftjaf en later de fitis zetten hun keel weer open. Witte en rouw kwikstaarten kunnen gezien worden en de eerste gele kwikstaarten zullen eind maart binnenkomen. Tapuiten en meer roodborsttapuiten gaan onze duinen weer in en de rietzanger hangt weer aan de rietstengels. Het voorjaar komt eraan, en daarom neemt de kans op zeldzaamheden weer toe. Langzaam maar zeker zie je weer een blij gezicht bij vogelaars die hun winterslaap overleefd hebben.

Een jonge overwinterende lepelaar (foto: Mardik Leopold)

Grutto (Eric Menkveld)

Om de binnenkomende voorjaarsvogels zelf te ervaren organiseert het Vogelinformatiecentrum het gehele jaar vele vogelexcursies die allemaal gericht zijn op de voorjaar- en wintervogels. Neem eens een kijkje op de website www.vogelexcursiestexel.nl.  Daar vindt u ook het aanbod van de vogelexcursies. Tevens beginnen deze maand ook onze thema-excursies van de blauwborst en houtsnip weer. Veel kijkplezier.

Rodny Stolk en Marc Plomp

 

PS: door het CORONA-virus organiseren we wat minder vogelexcursies. Het kan ook zijn dat excursies last minute toch komen te vervallen. Als u geboekt heeft krijgt u altijd uw geld terug.