Vogels in januari en vogeltips voor februari 2019

Januari 2019 was op vogelgebied niet de meest spannende maand. Er is geen of nauwelijks vogeltrek en deze maand waren er geen gekke pieken in het weer. Behalve veel wind. We hadden twee maal stormachtige omstandigheden. Dat was vooral te merken aan het aantal zeekoeten en alken wat gezien werd. Blijkbaar waren er veel zeekoeten en alken aanwezig voor de waddeneilanden, want na de stormen begon er een ware stroom verzwakte zeekoeten opgang te komen. Overal op de stranden werden verzwakte of dode vogels gevonden. Soms met een lichte vervuiling, maar vaak zonder aanwijsbare reden. De vogels worden onderzocht, dus of de oorzaak daadwerkelijk uitputting door de langdurige wind is, moet nog blijken.

Op 1 januari beginnen veel vogelaars meteen weer met de jaarlijst. De teller start weer gewoon op nul. De eerste dag werden er op Texel direct al 120 verschillende vogelsoorten gezien. Wie doet dat na? Opvallende waarnemingen van verblijvende wintervogels zijn: witbuikrotgans, zwarte rotgans, voorbij vliegende grote zee-eenden, grote en kleine burgemeester, ijsgorzen, strandleeuweriken, Goudvink, fraters, velduilen en opvallend, circa 8 overwinterende Lepelaars. Zolang de winter niet te gek doet redden deze jongere vogels het wel.

Op 2 januari werden er over zee, bij paal 15, een langsvliegende ijseend en ijsduiker gezien. De bonte kraai was weer aanwezig langs De Zeshonderd en een appelvink in het Krimbos. In het gebied De Bol, verbleef begin januari een wilde zwaan.

Op 4 januari dook een casarca op in het Hoornder Nieuwland, later in de maand verhuisde de vogel naar de Polder Prins Hendrik nabij ‘t Horntje. Bij paal 22 wordt een dode papagaaiduiker gevonden.

Dode papagaaiduiker bij paal 22 (foto: Job ten Horn)

Vanaf 6 januari duikt er een groep van circa 20 geelgorzen op nabij ‘t Horntje. Voor Texelse begrippen erg leuk.

Geelgorzen bij ‘t Horntje, foto: (Ruud van Beusekom)

10 januari wordt er weer een ruigpootbuizerd gezien nabij de Horsmeertjes. Het lijkt erop dat er in die omgeving de gehele maand één gepleisterd heeft. Een dag later zat er één bij de Korverskooi.

Ruigpootbuizerd bij de Korverskooi, (foto: Ruud van Beusekom)

Op 11 januari duikt er in de Cocksdorp een Grote burgemeester op die er niet zo fris meer uitziet. Hij liet zich wel goed bekijken.

Grote burgemeester nabij De Cocksdorp, (foto: Ruud van Beusekom).

Op 12 januari wordt er een witkopstaartmees gezien nabij De Bol. In tegenstelling tot oostelijk Nederland worden er op Texel nauwelijks waarnemingen van de witkopstaartmees gedaan. De invasie lijkt beperkt tot oostelijk en midden Nederland.

Op 20 januari vliegt er langs Westerslag weer een ijsduiker. Ditmaal vliegt er ook een zwarte zeekoet langs. Westerslag blijft met stip het beste punt om over zee te kijken.  Tussen de vele rietsgorzen en enkele geelgorzen die langs de Oorsprongweg verblijven wordt op 21 januari een mogelijke dwerggors gezien. De gors kan daarna niet meer worden teruggevonden. Langs de Zeshonderd verblijft die dagen een familiegroepje van wilde zwanen. twee adulte vogels met drie jongen.

Op 30 januari zwemt er voor Westerslag een kuifaalscholver. Die dagen is ook duidelijk dat er echt veel zeekoeten voor de kust zwemmen, bijna overal worden ze op het strand gezien of gevonden.

Februari is altijd weer de maand waarin de eerste zomervogels terugkeren. De verwachting is dat de eerste terugkerende witte kwikstaarten, zanglijsters, grote lijsters, lepelaars en grutto’s wel weer gezien gaan worden. Verder zullen een aantal ganzen in aantal terug gaan. De toendrarietganzen zullen rustig aan vertrekken naar het noorden.

De grote aantallen in polder Eierland zullen minder worden. Ook de groepen met gorzen zullen uiteen gaan vallen.

Hopelijk blijven we nog een tijdje plezier houden van de velduilen. Op de vogelakkers zullen die nog wel even blijven.