Vogels kijken in december 2018 en tips voor januari 2019

Begin december leek het erop of het niet echt licht wilde worden. Het waren letterlijk donkere dagen. Dagen die ook nog eens heel kort zijn in die tijd. Voor niemand echt aantrekkelijk om vogels te kijken. Toch waren er behoorlijk wat vogels op Texel. Alleen het aandeel zeldzaamheden was niet indrukwekkend. Maar toch waren er wel weer een aantal krenten te vinden.

Begin december verbleef er een Wilde Zwaan op de Bol en op verschillende plekken werden er Ruigpootbuizerden gezien. Minimaal twee exemplaren verbleven er rond die tijd op het eiland. Zowel aan de waddenkant als op het Noordzeestrand werden Pontische Meeuwen gezien en in de Muy een Velduil.

Langs de Amaliaweg werden in december ook regelmatig Velduilen gezien boven de vogelakkers aldaar.

Tussen de gewone Koperwieken wordt in De Cocksdorp een IJslandse Koperwiek waargenomen en in de Mokbaai verblijft een IJseend.

Op 5 december wordt er bij paal 15 een Zwarte Zeekoet gezien. Ook daar een langsvliegende Grote Jager. Aan de Oorsprongweg zaten Sneeuwgorzen en er werden daar meerdere Geelgorzen gezien. In de Slufter werd het bekende groepje Strandleeuwerikken (circa 25 stuks) vrijwel dagelijks gezien.

In de Staatsbossen dook rond 8 december een vrouwtje Goudvink op, een vogel die lang bleef hangen. Op 9 december wordt in de Koog nog een Pestvogel gezien.

Op 11 december worden er langs de Schorrenweg een eerste Zwarte Rotgans en een eerste Witbuikrotgans tussen de gewone Rotganzen gezien. De eerste waarnemingen van deze winter. Altijd weer erg leuk. Bij paal 15 wordt een eerste winterkleed Grote Burgemeester gezien. Een soort die altijd tot de verbeelding blijft spreken. De Vogel wordt later op verschillende plekken langs de Texelse Noordzeekust gezien.

Langs de kust nemen de alken en zeekoeten enorm toe. Op 12 december worden er meer dan 2500 langsvliegend gezien. Zo op afstand zijn ze altijd last te determineren maar het meerendeel is Zeekoet.  Op 13 december zit er een vrouwtje Noordse Goudvink bij de Ruigenhoek. De vogel verblijft vanaf die datum enkele dagen.

Op 19 december wordt er een Rosse Franjepoot gezien op het Stoar nabij de Petten, later vloog de vogel richting de Mokbaai.

Op 22 december wordt er langs de oostkant van Texel een voorbij vliegende Rode Wouw gezien. Nabij Utopia werden maar liefst drie Velduilen gezien en op een akker liep een Zwartkopmeeuw. Bij paal 28 werd een voorbijvliegende Grote Jager gezien.

Net voor de Kerst meldt Vincent Stork een Kleine Burgemeester op het strand tussen paal 20 en paal 21. De vogel verblijft daar de rest van het jaar en laat zicht heel mooi zien en filmen.

Op tweede Kerstdag wordt er een Grote Zaagbek gezien in De Koog, altijd een schaarse vogels op Texel.

Nabij Utopia en De Schorren fourageren meerdere groepjes fraters. In totaal worden er 20 vogels geteld.  Grappig is dat langs de Veense Langweg de Bonte Kraai ook weer wordt gezien. Deze vogels zit daar iedere winter. Ook nu dus weer.

In totaal worden er conform de lijst in Waarneming.nl  285 verschillende vogelsoorten op Texel gezien gedurende 2018. Eric Menkveld had de eer om deze meeste te zien. Eric kwam tot maar liefst 266 verschillende vogelsoorten op Texel.

Januari zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met december. We kunnen ook deze maand genieten van de echte wintervogels zoals Sneeuwgors, Strandleeuwerik en Fraters. Ook de Velduilen doen het in januari altijd goed. Vaak zijn de aantallen deze maand hoger dan elders het jaar. De twee soorten Burgemeesters kunnen met wat geluk de gehele maand (en misschien wel langer) blijven. Als het nog wat kouder wordt krijgen we wellicht nog een influx van Houtsnippen en Kramsvogels en misschien zelfs weer Pestvogels. Gewoon lekker naar buiten en opletten. Veel vogelplezier.