Vogels in septmber en vogeltips voor oktober 2019

Nu september zo goed als voorbij is, is de herfst echt begonnen. Het meerendeel van september was best goed nazomer weer en heerlijk om te wandelen op Texel en vogels te kijken. September was voor veel vogelsoorten dé maand om te beginnen met de trek van noord naar het overwinteringsgebied wat voor veel vogels ergens in Afrika is. Wist u dat de Noordse Stern die op Texel broed helemaal naar Antarctica vliegt om daar de winter (dan is het daar zomer) door te brengen en gewoon in april weer terugvliegt. De meeste vogelsoorten gaan niet zover maar noord en midden Afrika is een hele normale afstand voor onze broedvogels.

Vele gekraagde roodstaarten, bonte vliegenvangers, boompiepers, gierzwaluwen, oeverzwaluwen, maar ook enkele visarenden en wespendieven zijn in september Texel gepasseerd om door te trekken naar het zuiden. De komende weken zullen nog vele tienduizenden vogels in verschillende soorten passeren. En daar waar veel vogels doortrekken zullen ook veel roofvogels doortrekken. De sperwer is in deze maanden heel algemeen en zal in menig tuin opduiken. De Smelleken, ons kleinste valkje, wordt in oktober ook weer meer gezien.

Niet alle soorten trekken verder naar het zuiden. Zo komen er in september en oktober ook weer ijsvogels naar Texel. Zolang het maar niet te lang gaat vriezen zullen deze prachtige blauwe verschijningen hier blijven tot in maart.

Het leuke van oktober is dat ook de echte wintervogels weer verschijnen. Zo zijn de eerste sneeuwgorsen alweer opgedoken op onze stranden. Prachtige bruin witte vogeltjes die hun voedsel zoeken aan de duinvoet op het strand. Op de strand langs het water lopen de snelle drieteenstrandlopers weer. Iedere keer proberen ze de golven voor te blijven. In de Slufter zijn begin oktober ook de eerste Strandleeuwerikken alweer gezien. Deze leeuwerik met kleine oortjes laten zich in de Slufter vaak erg makkelijk zien. Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar je de strandleeuwerik zo makkelijk kan zien.

In de duinen zullen gedurende de maand oktober steeds meer lijsters zoals koperwiek en kramsvogels te vinden zijn. Deze doen zich tegoed aan de zure oranje bessen van de duindoorn en bessen van andere struiken. Ook spreeuwen kunnen in hele grote aantallen in de duinen verblijven. Dit kan in de avond prachtige momenten van zwermen vogels tegen een ondergaande zon opleveren. Vooral bij de Horsmeertjes is dit vaak te zien.

September bracht ons ook enkel zeldzaamheden. Zo ontdekte Tim Schipper een prachtige Kleine Vliegenvanger nabij De Koog.

Kleine Vliegenvanger (foto: Eric Menkveld)

Oktober heeft vaak wel een paar echte herfstdagen met harde wind. Als deze wind uit het westen of noordwesten komt let dan ook eens op zeevogels. Zeker als de harde wind meerdere dagen aanhoud neemt de kans om echte zeevogels te zien alleen maar toe. Jan van Genten laten zich dan goed zien boven de branding en ook kunnen we dan jagers zien vanaf het strand. Dit zijn een soort hele donkere meeuwen die achter andere vogels aan jagen totdat die hun eten uitbraken. Hier wachten die Jagers op en zo komen ze aan hun maaltijd. Eet smakelijk zul je denken, maar zo zie je, in de natuur is iedereen ergens in gespecialiseerd. Zo arriveren in oktober ook de middelste zaagbekken weer. Deze vogels zwemmen op de Waddenzee en met hun getande snavels zijn het uitstekende vissers.

Oktober is al met al een hele soortenrijke maand. Tijdens het Dutch Birding weekend werden bijna 200 verschillende vogelsoorten gezien waaronder enkele zeldzaamheden zoals de Roze Spreeuw, Flamingo, Rode Wouw en Blauwvleugeltaling. Genieten van de vogeltrek kan overigens ieder weekend tot ver in november.

Blauwvleugeltaling (foto: Eric Menkveld)

Roze Spreeuw (foto: Eric Menkveld)

Rode Wouw (foto: Eric Menkveld)

Om de vogeltrek zelf te kunnen ervaren organiseert het Vogelinformatiecentrum de gehele maand september en oktober vele vogelexcursies die allemaal gericht zijn op de vogeltrek. Neem eens een kijkje op de website www.vogelexcursiestexel.nl en daar vindt u ook alle aanbod van de vogelexcursies. Veel kijkplezier.

Rodny Stolk en Marc Plomp