Vogels kijken in april 2018

April is voor iedereen altijd weer het echte voorjaar. Waar de vogeltrek in maart altijd rustig op gang komt, met soorten als Witte Kwikstaart en een Tjiftjaf breekt april vaak weer alle records met vele soorten die echt over elkaar heen rollen. Als vogelaar kan je beter je handen maar vrij hebben in april want de trek is dan weer helemaal los. Ook op Texel hadden we in april weer vele leuke waarnemingen. Het was weer echt Texel Vogeleiland.

Op 1 april, en dat was geen i april grap, zwom de koningseider nog steeds op de Noordzee tussen paal 12 en paal 15. Hier zou deze prachtige eend de gehele maand verblijven. Zelfs op Koningsdag, 27 april, was deze prachtige eend nog steeds aanwezig. Ik kan het daarom niet laten het filmpje van de maand maart nog even te herhalen.


De eerste Strandplevier en eerste Visdief werden ook alweer gezien.

Op 2 april werd er nog een Klapekster gezien bij het Mientje in de Dennen. Ook stromen de eerste zomergasten binnen. Doortrekkende Rouwkwikstaarten worden nu dagelijks gezien. Ook worden er meerdere Beflijsters gezien. Deze trekken in wisselende aantallen voorbij.


Aan de oostkant verschijnen de eerste Grote Sterns weer in de kolonies aan het Wagejot en in Utopia. In Utopia staat al tijden een webcam van het Vogelinformatiecentrum. Deze cam staat midden in de kolonie Grote Sterns. Beelden zijn hier te zien.

Op 7 april had Jeroen de Bruijn een langstrekken adulte Kleine Burgemeester bij de vuurtoren. Uniek. Tot en met 7 april waren er ook nog steeds 4 Wilde Zwanen te zien op diverse plekken op Texel. Extreem laat voor deze soort.

Op 10 april duikt er weer een Klapekster op in de duinen vlakbij de boot en in de Petten bij Den Hoorn verblijft steeds een Zwartkopmeeuw.

Op 11 april wordt er in Waal en Burg een gestreepte Strandloper gezien. Hier lopen ook de eerste Kleine Plevieren en behoorlijk wat Kemphanen.


Op 12 april werd er in de Eierlandsche Duinen een Blonde Tapuit ontdekt door Bram ter Keurs. In het begin was het onduidelijk of het hier om een Westelijke Variant of een Oostelijke ging. Dit onderscheid is zelfs bij zomerkleed vogels erg lastig. Uiteindelijk bleek dat het om een tweede kalenderjaar Oostelijke Blonde Tapuit te gaan. Deze is nog niet voor 100% in zomerkleed en daardoor kan je in de determinatie makkelijk op het verkeerde been gezet worden. Boven het oog en boven de snavel is de vogels nu nog licht, maar dat zijn lichte veertoppen die nog iets zullen slijten en daardoor donkerder worden. Het ging hier om de tweede Oostelijke Blonde Tapuit ooit op Texel. De eerste was in 2003. De Oostestelijke Blonde Tapuit werd tot 17 april gezien.

In diezelfde week kwamen er meerdere Rode en Zwarte Wouwen voorbij. De Zwarte Wouw werd zovaak gezien dat het wel leek of er een vogel meerdere dagen rondhing en rondjes boven heel Texel maakte.

In de vroege ochtend van 14 april werd er boven het Renvogelveld een prachtige Roodstuitzwaluw gezien. Deze vogel bleef hier de gehele dag rondhangen. Leuk is dat er op 15 april een Roodstuitzwlauw bij paal 12 werd gezien. Hieronder mooie beelden van een vogel die eerder op Texel werd gezien.


Diezelfde dag (14 april) werden er vanuit het Vogelinformatiecentrum 2 voorbij vliegende Kraanvogels gezien. Later bleek dat deze vogels een tijdje op het eiland bleven want ze doken ween weke later op in Waal en Burg en gingen dan in de avond richting de duinen in de Muy om de volgende dag weer in Waal en Burg te fourageren.  in de avond werd een Porseleinhoen gehoord in het Grote Vlak. De laaste jaren wordt er daar steeds een gehoord. Of het een broedvogel is, is moeilijk te zeggen, maar na een paar avonden verstomde het geluid. De verwachting is dat het hier om een doortrekkende vogel ging.

Ook de Nachtegalen zijn weer terug uit Afrika. Op Texel vindt je veel Nachtegalen bij de ingang van de Horsmeertjes, bij paal 21 in de duinen en rondom de Robbenjager. Nachtegalen hebben de naam dat ze bij nacht goed zingen. Maar ook overdag zijn ze prachtig te horen en met wat geluk goed te zien.


De soortenlijst op Texel wordt per dag langer. Je kunt tweede helf april al meer dan 120 soorten per dag zien op Texel. Veel zomergasten als Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Huiszwaluw enz zijn gearriveerd en zijn goed te bekijken.

Een late Kuifaalscholver wordt op 22 paril in de veerhaven van de Teso gezien en ook wordt er in Eierland een Patrijs gezien. Waarschijnlijk één van de vogels die in 2017 illigaal uitgezet werden. Want wilde Patrijzen komen op Texel niet voor. Zo verschenen er in April ook meldingen van Matkop en Zwarte Specht. Echter deze soorten komen op Texel niet voor en zonder foto’s is het dus lastig aannemelijk te maken dat deze soorten het ook echt waren.

De eerste Morinelplevier wordt op 22 april gezien in Polder Eierland. Eind april/begin mei is het altijd feest met de Morinellen. De vrouwtjes zijn dan op hun mooist en laten zich goed zien op de nog kale akkers.  Ook wordt er die dag een Roek en een Europese Kanarie gemeld. Altijd leuke soorten voor Texel.


27 april is de dag dat er plotseling twee Steltkluten langs de Staart in Waal en Burg staan. De twee vogels verblijven daar de gehele dag tussen vele andere steltlopers. Ze zijn tegelijk te zien met de twee Kraanvogels die er die dag ook nog verblijven. Waar maak je dat mee.

Op 28 april vliegt er nog een IJseend langs de Noordzeekust. Erg leuk voor die tijd. Ook is er weer een serieuze claim dat er weer Grote Kruisbekken in de Dennen gehoord worden. De teller van vogelsoorten gaat al naar meer dan 140 op een dag. Texel Vogeleiland.

De lijst van Waarneming.nl laat inmiddels 214 verschillende soorten zien voor ons eiland. Hier zitten nog wat claims en ondersoorten tussen maar we zitten dus alweer boven de 200.

Er bereiken me veel vragen waarom je op Waarneming.nl geen Blauwe Kiekendieven en Velduilen tegenkomt. Deze soorten komen automatisch onder embargo terecht. Dit houdt in dat je ze wel kunt invoeren maar ze worden niet zichtbaar. Dit om deze vogels, en hun eventuele broedplekken te beschermen tegen opdringerige fotografen.