Vogels kijken in mei 2018

De meimaand is altijd weer spectaculair als het om vogeltrek en zeldzame waarnemingen gaat. Ook deze maand staat er weer vol mee. Teveel om op te noemen, maar ik haal de highlights van afgelopen maand nog een keer aan. Natuurlijk staat de maand mei ook altijd in het teken van het Wadden Vogelfestival en Texel Big Day, altijd een extra stimulans om vele schaarse en zeldzame vogels te zien.

Op 1 mei verscheen er In de Bleekersvallei een hele vroege Grauwe Klauwier. De vogels werd helaas niet meer teruggevonden. twee nieuwe of dezelfde kraanvogels uit april zitten op 2 mei plotseling op een akker in het Krimbos. Ongewoon voor deze tijd.

Op 3 mei worden inmiddels 14 morinelplevieren langs de Muyweg gezien. Deze vogels verblijven daar een tijdje en laten zich met wat geduld prachtig zien.

Op 3 mei worden op het park Prins Hendrik een Draaihals gezien, elders op Texel vliegen op meerdere plekken Roodkeelpiepers over. De volgende dag wordt er in het Krimbos een Wielewaal gehoord. De dagen erna worden er op verschillende plekken Wielewalen gehoord.

Op 5 mei wordt er een Grauwe Gors op het Renvogelveld ontdekt. De Grauwe Gors is op Texel een echte zeldzaamheid. Voor menig waarnemer was dit nog een nieuwe vogelsoort op Texel. Op het Renvogelveld liepen ook twee Temminck Strandlopers en er vlogen ook een Bijeneter en een Visarend over. Op het filmpje ziet u beelden van een zingende Grauwe Gors. Dit zijn beelden die niet op Texel zijn gemaakt.


Op 5 mei ontdekt Diederik kok een Iberische Tjiftjaf. De vogel zat luid te zingen langs de Ruyslaan, net buiten de Koog. De vogels verbleef hier in ieder geval tot het einde van de maand. Op Zeeburg liepen twee casarca’s en ook de Koningseider wordt weer teruggevonden nabij paal 12.

Op 7 mei wordt er vroeg in de ochtend een Hop gezien, deze waarneming beperkt zicht tot twee maal een korte zichtwaarneming. Later blijft de de Vogel ook op Duinpark de Robbenjager is gezien.

Op 8 mei neemt de roofvogeltrek geleidelijk toe, in de tuintjes wordt een steppenkiekendief gezien. Klaas de Jong ontdekt bij Dijkmanshuizen een Kleine Geelpootruiter. De vogel laat zich de gehele dat fraai bekijken.


In de aanloop naar het weekend van het Wadden Vogelfestival / Texel Big Day wordt er een adulte Roodkopklauwier gezien in De Nederlanden langs het pad naar de Bertusnol. Hier wordt ook de eerste Roze Spreeuw van het seizoen gezien. Elders in zuid en oost europa is er een ware invasie van deze soort, de verwachting is dat we deze zomer wel eens meer Roze Spreeuwen kunnen gaan zien.  Ook begint er ‘s avonds een Porseleinhoen te roepen langs de Roggesloot. Later in de maand worden er maximaal 3 exemplaren gehoord.

Op 11 mei doen een Roodpootvalk en een Zeearend Texel aan. Ook laat een Zwarte Wouw zich mooi zien. Het zijn spannende dagen voor roofvogeltrek.

Op 12 mei wordt er terecht gepiekt. Nog nooit eerder gaf Waarneming.nl zoveel soorten op voor Texel. 195 verschillende vogelsoorten werden er die dag gezien. Highlights waren de herontdekking van de Koningseider (maar nu aan de waddenkant), Bijeneters, Rode- en Zwarte Wouwen, Steppen- en Grauwe Kiekendief, een Roodkeelpieper ter plaatse op het Renvogelveld,  een Roodstuitzwaluw ter plaatse, een Grauwe Klauwier, Strandplevier en Wespendieven. Een perfecte dag voor een Texel Big Day dus.

De volgende dag was het iets minder weer, dus ook wat minder soorten. Dat was de rest van die week zo, tot 16 mei, toen dook er weer een Gestreepte Strandloper op in polder Waal en Burg.


Inmiddels zijn met de terugkomst van de Spotvogels, Kwartel en Bosrietzanger alle broedvogels weer terug. De steltlopers trekken nog volop door, maar de overige trek neemt langszaam af. Overigens is er nog weinig trek van Visarenden, Huiszwaluwen en Gierzwaluwen geweest. Die moet echt nog komen.

In deze week worden er meerdere Grauwe Klauwieren en Bijeneters gezien en op 22 mei wordt de eerste Roodmus bij het Maartenshuis gehoord. Op 22 mei wordt de Roze Spreew uit de Nederlanden ook weer gezien. Op 31 mei blijkt dat deze vogel er nog steeds zit. Op 24 mei lijkt de trek van Visarenden aardig te starten. Er worden er die dag meerdere gezien.

Op 25 mei gaat de trek goed los. Er worden maximaal 8 Visarenden en tientallen Wespendieven gezien. Ook de trek van Gierzwaluwen en Huiszwaluwen begint nu goed op gang te komen.

26 mei begint met de ontdekking van een bijna adulte Kleine Klapekster in de tuintjes. Deze vogel verblijft vervolgens de gehele dag rondom de Witte Hoek langs de Stengweg. De dag blijft spannend want in de ochtend wordt er elders in Noord Holland een grotere Arend vliegend richting noord gezien. Groot is de opwinding als er rond 14.00 uur een mogelijke Bastaardarend boven de Slufter gemeld wordt. Het blijkt inderdaad een heuse Bastaardarend. Dit is een nieuwe soort voor Nederland. De vogels zit zelfs even aan de grond langs de Hoofdweg en gaat uiteindelijk slapen in de Dennen. De volgende dag wordt de vogels daar weer opgepikt om na een paar uur rondvliegen boven het eiland weer over te steken richting Den Helder.


Op 27 mei werd er ook weer een Roodmus bij de Bertusnol gehoord. Langzaam worden de bijzondere waarnemingen minder, de zomer komt in beeld. Op 31 mei wordt de Roze Spreeuw van de Nederlanden ook weer gezien.

Op het einde van de maand mei staat de jaarlijst voor Texel op 258 verschillende vogelsoorten (waarneming.nl)

Half mei zijn ook alle Grote Sterns weer geteld. In totaal broeden er circa 6700 paartjes op Texel. (ze zitten in het Wagejot (bijna 2600 paar) en in Utopia (ruim 4100 paar). Wederom hebben we daarmee de twee grootste binnendijkse kolonies van deze prachtige soort op Texel. In Utopia zijn half mei 5 Grote Sterns voorzien van een GPS logger, een zender waarmee veel informatie over het gedrag verzameld kan worden. In het filmpje hieronder vindt u meer uitleg.