Vogels kijken in januari

Wat veel mensen niet weten is dat Texel ook in de winter een echt vogelparadijs is. Dat bleek wel op nieuwjaarsdag. De eerste dag van het nieuwe jaar werden er maar liefst 135 verschillende vogelsoorten gezien. Inmiddels staat de teller op Texel voor de maand januari op 166 verschillende vogelsoorten. Hierbij heel wat zeldzamere soorten.

De maand begon met een aantal leuke waarnemingen uit 2017. De waterspreeuw die in november al voor het eerst gezien werd, was op 1 januari nog steeds aanwezig. De vogel liet zich zo goed als de gehele maand prachtig zien rondom de Bremakker. De vogel was niet schuw en is door heel veel bezoekers gezien. Voor veel mensen was het nog een nieuwe soort voor Texel. Niet zo gek, want Waterspreeuwen zijn op Texel echt behoorlijk zeldzaam. De laatste was in 2016 langs de Hanenplas in de Eierlandsche Duinen, daarvoor was de laatste 2006.


Een algemene maar in januari 2018 erg opvallende soort is de Kramsvogel. Dit jaar waren er meer dan anders in januari. In december was er al een aardige influx geweest, maar dat is nogmaal voor die tijd. De Kramvogel is ieder jaar een doortrekker waarvan de grotere aantallen pas in november en soms in december binnenkomen. Maar dit jaar kwamen er in januari opvallend veel binnen. tienduizenden tegelijk. Plotseling liepen er overal in de duinen en vooral in de weilanden Kramsvogels. Vaak heel dicht opeen. Nooit eerder hebben we op Texel in januari dit soort aantallen gehad.

Januari is altijd de maand van de ganzen en zwanen. De Kleine Zwaan is de laatste tiental jaren behoorlijk in aantal achteruit gegaan. Ooit overwinterde op Texel meer dan 1500 vogels, tegenwoordig mag je blij zijn als je er 150 stuks ziet. In januari 2018 waren er langs de hoofdweg in Eierland regelmatig een groep van 50-100 vogels te zien. Deze gingen einde van de middag slapen in de Westerkolk op Waal en Burg. Ook in het gebied Dijkmanshuizen en op de Bol sliepen enkele tientallen Kleine Zwanen

Erg leuk was de waarneming van 4 Wilde Zwanen op Texel. Bijna heel de maand was één vogel (en later twee vogels) aanwezig op Dorpzicht en waren 3 vogels (en later twee vogels) aanwezig langs de Hoofdweg ter hoogte van de crosbaan. Deze lieten zicht er mooi zien. De Wilde Zwaan is normaal een erg schaarse doortrekker op Texel met vaak maar 1 of enkele vogels.


Tussen de Rotganzen aan de oostkant van het eiland waren de gehele maand de twee Roodhalsganzen aanwezig. Soms verbleven ze tussen de Rotganzen in de nabijheid van Ottersaat en Dijkmanshuizen, soms verbleven ze tussen de Rotganzen rondom ofd op de Bol. De laatste jaren zien we deze schitterende soort steeds vaker op Texel, eigenlijk jaarlijks, terwijl het daarvoor toch echt een hele zeldzame wintergast was.

Tussen de Rotganzen verbleven deze januarimaand opvallend veel Zwarte Rotganzen. De Zwarte Rotgans komt uit Noord Amerika en is in Nederland een hele zeldzame ganzensoort. Hij is te herkennen door het nog donkerder uiterlijk en een opvallende witte flankvlek in de vorm van een wig. Ook de witte nekring is iets opvallender dan bij onze gewone Rotgans.

Een andere bijzondere rotgans is de Witbuikrotgans. Deze uit groenland afkomstige rotgans werd op meerdere plekken gezien en blijft een zeldzame soort op Texel. Gelukkig konden we er de gehele maand van genieten. Vaak samen met de Zwarte Rotgans in één groep. Nergens in Nederland kan je op die manier drie soorten rotganzen bij elkaar zien.

In Oudeschild werden in januari vier Pestvogels gezien. Deze prachtige invasievogel uit het hoge noorden liet zich deze winter niet veel zien. In december liet een enkele Pestvogel zich zien op Texel en in januari deze vier exemplaren. Twee van de vier bleven een aantal dagen en lieten zich goed zien.

Een andere invasiesoort is de Grote Barmsijs. Barmsijzen kennen we in drie soorten. De kleine Barmsijs, een schaarse broedvogel op Texel, de Grote Barmsijs, komt alleen maar als trekvogel voor, en de Witstuitbarmsijs. Deze laatste is uiterst zeldzaam. Deze winter hebben we te maken met een heuse invasie van Grote Barmsijzen. Op meerdere plekken worden grote groepen gezien. In de Korverskooi, Oosterend, Den Burg, Oude Krimbos, op veel plekken vlogen groepen van enkele tientallen, tot honderdtallen Grote Barmsijzen rond. Tweemaal werd er een witstuitbarmsijs tussen ontdekt. Helaas geen vogels die een tijdje op hun plek bleven zitten.

Een andere invasiesoort die ook in januari op Texel verbleef zijn de Grote Kruisbekken. Al in oktober werd er een groep in de Dennen (langs de Tureluur) gezien. Hoogst waarschijnlijk zijn het nog steeds dezelfde vogels. De gehele maand januari werden er met regelmaat circa 12 vogels gezien. De Grote Kruisbek is net wat zwaarder gebouwd, met zwaardere snavels als de gewone Kruisbek. De mannetjes zijn net als onze Kruisbek mooi karmijnrood met een hele dikke snavel. Verschil met de gewone kruisbek is dat vooral de nek en snavel zwaarder gebouwd zijn. De snavel van de Grote Kruisbek kruist net niet terwijl de snavel van de gewone kruisbek altijd iets kruist.

In januari hadden we aardig wat wind. Vaak na wat harde wind maak je in de haven van Oudeschild kans op zeevogels die even de luwte opzoeken. Zo ook in januari. Begin januari was er een zeekoet in de haven van Oudeschild te zien, later kreeg deze een aantal dagen gezeldschap van een Alk. De alk heeft een dikkere snavel en komt veel minder vaak zo even in een haven zwemmen. Na een paar dagen verdween de Alk weer. De zeekoet was de gehele maand in de haven te zien.


Een andere vogelsoort die mogelijk als gevolg van de stormen te zien was, was een Rosse Franjepoot. In eerste instantie werd deze ontdekt in het Wagejot, en later in de Zandkes en Waal en Burg. De filmbeelden laten een Rosse Franjepoot die in de herfst 2017 in het Ottersaat gezien werd zien.

Op de Waddenzee, ter hoogte van de ijzeren kaap is het altijd goed om futen en zaagbekken te kijken. Hier zwemmen ook vaak Brilduikers. Ook in januari waren die te zien. Er waren ook veel Geoorde Futen, meerdere Roodhalsfuten en een Kuifduiker te zien en ook de Middelste Zaagbek was hier goed vertegenwoordigd. Erg leuk was een adulte IJsduiker in winterkleed die hier meerdere dagen goed te zien was. Mogelijk betreft het hier de vogel die in oktober hier ook gezien werd. Toen was de vogel nog bijna volledig in zomerkleed. Nu is de vogel volledig in winterkleed.