Vogels kijken in maart 2018

Het begin van maart was ijzig koud, de vorst zat er nog goed in met temperaturen in de nacht van -8 C. Dat is voor Texelse begrippen serieus koud. In het maandoverzicht van februari een opsomming van de winterwaarnemingen toen. Na de vorst kwamen de eerste voorjaarvogels direct terug. De eerste lepelaars stonden in het dooiende ijs van Waal en Burg en de eerste witte kwikstaarten waren er ook al snel. Echter de waarneming van de maand was de koningseider van paal 15. De eerste lepelaars kwamen eind februari al terug maar moesten nog even wijken voor de vorst. Tweede week van maart kon je dagelijks wel nieuwe aankomst van lepelaars zien:  In Waal en Burg stond ondanks het ijs dit groepje net aangekomen vogels.


Begin maart verbleef er een kleine bonte specht in het Krimbos en ook de grote kruisbekken zitten dan nog in de Dennen, nabij de Tureluur. De groep begint langzaam uiteen te vallen en later in de maand wordt gezien dat een mannetje zit te zingen. Op 4 maart vliegt er ook een raaf over de dennen; de vogel blijft daar twee dagen.
raaf 001
(Foto: © Eric Menkveld)

Verder verbleven ook de roodhalsganzen de eerste weken van maart tussen de rotganzen aan de oostkant van het eiland. De ijsgorzen blijven keurig aanwezig bij de Hanenplas en ook de zwartbuikwaterspreeuw bleef nog tot begin maart.

De eerste twee Kraanvogels vlogen op 4 maart nabij Oost over Texel. Op 15 maart ontdekt Jeroen de Bruijn een tweede kalalenderjaar vogel druk fouragerend langs de Middellandse Weg. Deze vogel wordt daar ook op 16 maart nog gezien. Dan verdwijnt hij (of zij) van de radar om 20 maart op te duiken langs de Smitsweg nabij de Rozendijk. Daar blijkt de vogel al enige dagen te lopen. Hij is echter sterk verzwakt en wordt gevangen door medewerkers van Ecomare. Helaas bezwijkt de kraanvogel een dag later. Hij  was dus niet meer te redden.


Half maart werd ook de eerste rode wouw weer waargenomen, vliegend boven het Krimbos. De dagen erna volgende nog enkele rode wouwen en op 29 maart werden er zelfs 4 stuks gezien.

Ook de rouwkwikstaarten werden vanaf half maart op verschillende plaatsen op het eiland gezien. Hou de doortrekkende groepjes witte kwikstaarten goed in de gaten en de kans op een rouwkwikstaart die duidelijk donkerder is, is zeker aanwezig.


Het voorjaar begint redelijk los te barsten. Zo wordt tweede helft van maart de eerste oeverzwaluw alweer gezien en ook de zwarte roodstaarten en roodborsttapuiten duiken overal op. Bij de Horsmeertjes wordt de eerste zingende Blauwborst weer gezien. Dit is op Texel toch wel het écht voorjaar.

In de weilanden zijn de Kieviten al volop aan het baltsen en Kees Dijker vindt alweer het eerste kievitsei. Ook de eerste grutto’s arriveren in het broedgebied. In Waal en Burg kan je ze samen met de zingende veldleeuwerikken horen. Ook de bruine kiekendieven zijn alweer terug op Texel. Boven de meeste rietgebieden kan men weer van deze vogels genieten.

Erg leuk is dat twee wilde zwanen zich half maart nog steeds laten zien langs de Ploegelanden. Op 31 maart zaten er nog twee in Polder Waal en Burg. Hier lieten toen ook  de eerste zomertalingen zich weer zien.

In de Dennen, en dan vooral aan de randen boven het duin, laten op verschillende plaatsen de boomleeuwerikken zich prachtig horen. Deze broedvogel broedt gelukkig nog op een aantal plaatsen in het Nationaal Park.


Op 22 maart wordt er een kuifaalscholver gezien op het buitenveldje bij het NIOZ. De vogel verbleef daar ook de volgende dag nog en werd ook in de monding van de Mokbaai waargenomen.
Kuifaalscholver tim
(Foto: © Tim Schipper)

Op 24 maart ontdekte Partick Snoeken op zee voor Westerslag een adulte man koningseider tussen de Eidereenden. Deze waarneming betrof pas de 8e waarneming van deze schitterende soort voor Texel. De vogel werd ook de volgende dag nog prachtig gezien tussen paal 15 en paal 17 in. Helaas voor vele mensen werd deze maandag de 26e niet meer gezien. Op 30 maart dook de vogel echter gewoon weer op tussen de Eiders voor paal 15. De vogel werd teruggevonden door Job ten Horn.


Tijdens het zoeken naar de koningseider werd er op dinsdag 27 maart een zwemmende papegaaiduiker op zee bij paal 17 aangetroffen. De vogel werd ontdekt door Rik Wever en zwom/dreef snel naar het noorden. Helaas was de vogel alleen díe dag waar te nemen.
papduiker tim
(Foto: © Tim Schipper)

Van 1 januari tot en met 31 maart werden er op Texel maar liefst 190 verschillende vogelsoorten waargenomen. Dit maandoverzicht komt is tot stand gekomen met dank aan de recente waarnemingen rubriek van waarneming.nl