Waterspreeuw op Texel

De Waterspreeuw is op Texel een Zeldzame soort welke niet jaarlijks gezien wordt. Deze Zwartbuikwaterspreeuw is afkomstig uit het noorden. De tegenhanger met een meer roodachtige buik komt uit het zuiden. Deze is nog nooit op Texel gezien. De laatste Waterspreeuw op Texel was in het voorjaar van 2015 toen er één langs het wandelpad van de Hanenplas zat. De twee na laatste werd in 2006 gezien. In totaal is dit de 21e Waterspreeuw die Texel aandoet.

De Waterspreeuw die nu gezien wordt, verblijft in de Dennen en werd op 1 december daar ontdekt. Het is zeer waarschijnlijk dezelfde vogel die twee weken daarvoor, op zondag 19 november, bij het Pompevlak en het Grote Vlak gezien werd. Toen vond er daar een Vogelexcursie van het Vogelinformatiecentrum plaats. Marcel Wijnalda zag de waterspreeuw toen langsvliegen en even ter plekke. Die middag kon de vogel daar niet meer worden teruggevonden.