Excursie overwinterende vogels in Waalenburg – Texel

In Natuurcentrum de Marel werken het Vogelinformatiecentrum en Natuurmonumenten nauw samen. Je kunt nu wekelijks een winterwandeling maken onder begeleiding van een enthousiaste gids van het Vogelinformatiecentrum. Je maakt een mooie wandeling door natuurgebied Waalenburg. In deze tijd van het jaar is dit bij uitstek de plek om grote aantallen overwinterende vogels mooi te kunnen bekijken.  Wellicht bloeien al de eerste plantjes, zoals bijvoorbeeld speenkruid.  

Door de grote oppervlakte nat grasland, de vele kreken, de rust in het gebied in combinatie met een overvloed aan voedsel kun je talrijke overwinterende vogels aantreffen. Dit varieert van watervogels als kol- en brandganzen, smienten, wintertalingen tot steltlopers als goudplevieren en kemphanen. In de loop van de dag krijgen deze soorten dikwijls gezelschap van kleine zwanen en talloze meeuwen. Ook maak je kans op roofvogels, zoals slechtvalk, havik of blauwe kiekendief.

Tijdens de excursie kun je kosteloos gebruikmaken van een kwalitatief goede leenverrekijker.

Wij sluiten de wandeling af in Natuurcentrum De Marel met een kop lekkere warme chocolademelk of koffie.  Opgeven voor de winterwandeling kan je doen bij Natuurmonumenten.