Nieuwe vogelsoort voor Texel (en Nederland) of toch ontsnapt??

Op woensdag 19 juni werd een heuse Indische kievit op het Renvogelveld tussen Duinpark de Robbenjager en de Vuurtoren ontdekt. De Indische kievit is een heel karakteristieke en daardoor makkelijk te herkennen soort. Met de lange gele poten, de zwarte borst en de kop met rood-zwarte snavel is het eigenlijk een onmiskenbare soort. De vogel droeg geen ringen en was zo op het oog geheel onbeschadigd.

Indische Kievit, foto: Jeroen de Bruijn

In Nederland, dus ook op Texel, is er nog nooit een wilde Indische Kievit gezien. In de jaren 70 is er ooit één melding uit de Gelderse Vallei, maar die vogels is nooit aanvaard als wilde vogel. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van deze aan onze kievit verwante soort, ligt in het verre oosten. Er zijn vier ondersoorten van de Indische Kievit (Vannelus indicus) met de volgende verspreidingsgebieden.

V. i. aigneri: van zuidoostelijk Turkije tot Pakistan.
V. i. indicus: van centraal Pakistan tot Nepal, noordoostelijk India en Bangladesh.
V. i. lankae: Sri Lanka.
V. i. atronuchalis: van noordoostelijk India tot zuidelijk China, zuidoostelijk Azië, Maleisië en noordelijk Sumatra.

In dit geval zou het de ondersoort Aigneri betreffen.

Van de Indische kievit is wel trekgedrag bekend, maar nog nooit in onze richting. Nederland ligt ook wel erg uit de richting. Het is niet erg aannemelijk dat het hier om een wilde vogel gaat, maar met vogels weet je maar nooit. De Indische kievit is vanwege zijn opvallende uiterlijk een geliefde vogel in collecties van vogels in gevangenschap. Helaas zijn niet al deze vogels geringd of anderszins als zodanig herkenbaar. Het kan natuurlijk een vogel van wilde afkomst zijn; door grote droogte en warmte in het verdere zuidoosten verplaatsen vogels zich wellicht anders dan normaal. Vooralsnog houden we er rekening mee dat het een ontsnapte vogel kan zijn, maar hoe dan ook: mooi is ie zeker.

Naar nu blijkt, is de vogel eerder gezien en gefotografeerd op 14 mei in Kroatie, daarna op een maïsveld in het zuiden van Duitsland bij Buch, Beieren, op 31 mei en bij Doel, Oost-Vlaanderen, op 11 juni (totaalafstand ruim 1500 km). De bovenzijde is erg licht en dat is een kenmerk van de meest westelijke populatie; in het Indische subcontinent en verder oostelijk zijn ze donkerder.

Alle waarnemingen van de Indische kievit in mei en juni 2019 (bron euro.observation.org)

In Nederland is er een commissie, het CDNA (Commissie Dwaalgasten, Nederlandse Avifauna) die beslist of een vogel aanvaard wordt voor de Nederlandse vogellijst. Op basis van bovenstaande waarnemingen en uiterlijke kenmerken aan de vogel, die eventueel zouden kunnen wijzen op verblijf in gevangenschap of meeliften met een boot, beslist het CDNA of het hier om een nieuwe vogel voor Nederland en Texel gaat.

Indische kievit, foto: Jeroen de Bruijn