Vogels kijken in juli 2018

Juli ontpopte zich als echte zomermaand. Het was zeer droog, droogste maand ever en er viel nauwelijks neerslag. Qua vogels was het voor Texelse begrippen ook een droge maand. Normaal gesproken brengt juli de nodige steltlopers, maar het bleef stil, stiller dan normaal in juli.

Leuk is de waarneming van minimaal 3 geoorde futen op het Westelijk Horsmeertje. Deze vogels verblijven er al langer, maar dat er ook jonge vogels gezien worden bevestigd dat er een broedgeval is geweest. Een ander leuke juli waarneming is de Velduil in de noordelijke Slufter. Onduidelijk is of de vogels daar gebroed hebben maar de tweede helft werden er regelmatig velduilen (2 vogels) gezien. Jonge vogels zijn niet waargenomen.

In het gebied Wagejot en Utopia zijn de grote sterns inmiddels helemaal uitgebroed. Gedurende juli worden de kolonies dan verlaten en heerst er opeens stilte in het gebied. Vooral was er dit jaar stilte in het Wagejot. Normaal blijven daar veel steltlopers komen, maar dit jaar viel het Wagejot door droogte geheel droog. Geen plek dus om leuke waarnemingen te doen.

Op 2 juli wordt de eerste grauwe franjepoot van het seizoen ontdekt bij de Krassekeet. De vogel zwom daar enige dagen binnendijks. Later in de maand volgende meerdere vogels. Het filmpje is van vogels uit eerdere jaren.


Ook worden er begin juli grote groepen roze grutto’s gezien bij de schorren. Meer als 4000 vogels worden er geteld.

Op de Schorren zit ook het broedseizoen van de lepelaar erop. Meer als 130 broedparen hebben er jongen groot gebracht. De meeste lepelaars zijn tot oktober te zien op het wad nabij de Schorren.

De kerkuilen doen het goed op Texel. In 2009 werd sinds 40 jaar weer het eerste paartje verwelkomt. Inmiddels staat de teller al op meer dan 22 broedparen. Dit jaar was een gemiddeld jaar. de legsels waren niet overdreven groot, maar bijna alle paren deden het succesvol. De meeste broeden bij particulieren in een schuur en leiden een verborgen leven.


Het aantal goudplevieren neemt halt juli ook weer toe. Enkele honderden worden er weer gezien, maar er wordt in tegenstelling tot andere jaren geen aziatische of amerikaanse tussen gevonden, maar wie weet wat augustus nog brengt.

Het aantal steltlopers neems snel toe, meer dan 7000 kanoeten op de schorren en meer dan 3000 bonte strandlopers. In het Ottersaat worden meer dan 150 krombekken gezien, later deze maand loopt het aantal op tot boven de 300. Voor Texelse begrippen een hoog aantal.

Op 16 juli worden de eerste twee zwarte ooievaars gezien. Ze vliegen van de muy richting De Krim en weer terug om daarna te verdwijnen. De dagen daarna worden er geregeld zwarte ooievaars gezien. Soms ook even aan de grond zoals bij de ruigendijk. De filmbeelden betreffen een jonge zwarte ooievaar uit 2016.


Op 17 juli duikt een grauwe franjepoot op in het gebied Minkewaal. Deze zal daar een aantal dagen verblijven. In de Mokbaai wordt een casarca gezien. De status van de casarca op Texel is altijd een beetje dubieus, maar deze vogel heeft geen beschadigingen en is ongeringd, dus wie weet echt een wilde vogel. Later in de maand wordt deze casarca herontdekt op het Renvogelveld bij de vuurtoren. Dit gebeurt tijdens een excursie van het Vogelinformatiecentrum.

Op 18 juli vliegt een mogelijke purperreiger over de Slufter. Deze reigersoort is op Texel heel erg zeldzaam.

Op 20 juli duikt er weer een adult roze spreeuw op. Dit maal aan de Stuifweg in Polder het Noorden. Dit is al de vierde vogel deze zomer. Een juveniele vogels die op 21 juli geclaimd wordt heeft waarschijnlijk betrekking op een kleurafwijking van een gewone spreeuw. Eind juli is nog erg vroeg voor een juveniele roze spreeuw.

Op 23 juli worden er bij de Robbenjager twee roodmussen geclaimd, onduidelijk is wat de waarnemer precies gezien heeft. Het is een onwaarschijnlijke tijd voor roodmussen.

Op 25 juli is men gestart met de grote zandsuppletie aan de Prins Hendik Zanddijk tussen Ceres en het NIOZ. Dit levert dus weer veel meeuwen op. De eerste pontische- en geelpootmeeuwen worden er vanaf de 25e gezien. Ook duikt er geregeld een juveniele zwartkopmeeuw op.

Op 28 juli ontdekt Jan Fekke Ybema een juveniele grauwe kiekendief boven de Schorren, een opmerkelijk en zeldzame waarneming voor Texel in juli.

Eind juli beginnen ook de aantallen gierzwaluwen alweer af te nemen. Door de droogte blijven de leuke steltlopers uit. Wellicht brengt augustus regen en leuke vogelsoorten. De herfsttrek van de kleinere zangvogels begint nu weer.

Eind juli staat het totaal van Texelse soorten op 258 soorten, dus ten opzichte van juni is er maar één soort bijgekomen. Van augustus verwacht ik meer.