Vogels in januari/februari en vogeltips voor februari/Maart 2020

Terwijl februari alweer halverwege is, willen we u toch nog even een overzicht geven van de warme januarimaand.

Zoals voorspeld is de Flamingo nog steeds op z’n plekje. De eerste dagen van Februari heeft de vogel zich wel van de prins hendrik zanddijk naar de Horsmeertjes verplaatst. Waarschijnlijk om maar even de vleugels te strekken.

Qua ganzen is het leuk op het eiland. Terwijl er tussen de groepen rotganzen af en toe een zwarte of een witbuik rotgans gezien wordt, is er op 6 februari toch ook een Dwerggans gevonden in Waal en Burg! De vogel is erg moeilijk te vinden tussen de enorme groep Grauwe en Kolganzen. Deze Dwerggans is pas het achtste geval voor Texel.

Dwerggans (foto: Ruud van Beusekom)

Ook is er nog een mooie groep kleine zwanen te zien in Waal en Burg. De groep varieert van 40 tot 130 vogels. Vanaf de Hemmer en in Midden-Eierland zitten 2 á 3 Wilde Zwanen, die af en toe erg fraai te zien zijn.

In januari is er ook een ijseend gezien tussen een groep Brilduikers bij de Prins Hendrik Zanddijk. Deze fraaie eend zoekt bij de prins hendrik zanddijk, samen met de Brilduikers, voornamelijk schelpdieren. Het kan dus zijn dat hij zomaar verdwenen is, vanwege zijn lastige duikpraktijken. Nonnetjes worden op deze plek, maar ook bij de Horsmeertjes, vaak gezien. Een leuk feitje over deze vogels is dat nonnetjes vaak in holen van bijvoorbeeld zwarte spechten broeden.

Brilduiker (foto: Rens Keijsers)

Nonnetje (foto: Eric Menkveld)

Op 7 januari vindt Jeroen de Bruijn ook een morinelplevier in de mokbaai! Een leuke waarneming in januari.

De verschillende soorten meeuwen waren ook goed aanwezig in januari. Naast de ‘gewone’ soorten werden er verschillenden soorten grote burgemeester in verschillende kalenderjaren gevonden. Eerst een eerste kalenderjaar vogel bij de PHZD. Een week erna een tweede winter vogel op de hors, en de week dáárna een adulte vogel, ook op de hors! Geelpootmeeuwen, maar vooral veel pontische meeuwen zijn ook gezien in januari.

Pontische meeuw (foto: Ruud van Beusekom)

‘Een papduiker’ ofwel een papegaaiduiker werd op 8 januari langsvliegend gezien op Paal 15, evenals een ijsduiker. En dat tussen de grote aantallen roodkeelduiker, en alk/zeekoeten.

Een mooie soort is ook de kuifaalscholver. Deze werd op 6 februari gezien, en op 7 februari kwam de melding dat het twee vogels waren!

De kleine bonte specht wordt ook regelmatig gezien. Het is bekend dat er verschillende vogels rondvliegen op het eiland, alleen het is erg lastig om ze te vinden tussen de vele grote bonte spechten. Toch lukte het Jeroen de Bruijn weer!

Ook onze bekende bonte kraai is weer aanwezig bij de middellandse weg. De vogel komt al vele jaren terug naar het eiland in de winter, en zo ook dit jaar. Zuivere bonte kraaien worden al zeldzamer in Nederland, terwijl er bijvoorbeeld op Terschelling veel hybrides Zwarte x Bonte kraai rondvliegen.

Bonte Kraai (2018) (foto: Tim Schipper)

Als afsluiter de pestvogels die ook in deze winterse maand nog rondvliegen op het eiland. De vogels zijn in januari, maar ook in februari nog enkele keren gemeld in de mars in Den Burg.

En de voorspelling voor de rest van februari is dat er met deze zachte winter weer wat zomergasten het land bereiken. De eerste lepelaars, naast de vogels die hier op het eiland blijven, zullen weer binnenkomen. Ook de witte kwikstaarten komen weer deze kant op. Eind februari opletten voor de bijzondere rouwkwikstaart!

Van de grote lijsters zijn er al enkele exemplaren gezien. De aantallen wintervogels zullen weer afnemen. De winterganzen zoals de toendrarietgans zullen weer vertrekken en de grutto’s zullen weer terugkomen. En omdat de voorjaarstrek weer op gang komt, is het voor de vogelaars weer opletten! Een heel bijzondere soort kan weer komen. Een ivoormeeuw zou toch enorm geweldig zijn op het eiland!!

Om de wintervogels zelf te kunnen ervaren organiseert het Vogelinformatiecentrum de gehele winter vele vogelexcursies die allemaal gericht zijn op de wintervogels. Neem eens een kijkje op de website www.vogelexcursiestexel.nl en daar vindt u ook alle aanbod van de vogelexcursies. Veel kijkplezier.

Rodny Stolk en Marc Plomp