Vogels in juni en vogeltips voor juli 2019

De maand juni is alweer voorbij! Deze vogeltechnisch rustigere maand is mooi om het weer iets rustiger aan te doen voor menig vogelaar. De meeste trekvogels zijn of doorgetrokken danwel neergestreken op ons eiland. Gelukkig hoef je je nooit te vervelen op Texel.

Het is namelijk voor veel vogels broedtijd.  De Lepelaars waren dit seizoen heel succesvol. Met een nieuwe kolonie in de Slufter, en de bestaande kolonies in De Geul, De Muy en op de Schorren steeg het aantal broedpaar boven de 600 uit. Helaas hadden we al vroeg in juni een paar dagen hevige regen met harde wind. Jonge vogels die op dat moment zo groot zijn dat ze niet meer onder de ouders kunnen schuilen, maar ook nog net geen veren hebben zijn dan de dupe van dat slechte weer. Door de combinatie van nat worden en harde wind raken ze snel onderkoeld en sterven ze. Zowel op de Schorren als in de Geul werden tijdens tellingen veel dode jongen gevonden. Ook dat is natuur. Gelukkig broeden Lepelaars heel erg verspreid in de tijd. De vroege broeders hadden dus al jongen die uitgevlogen waren (en die het dus gered hebben) en de late broeders hadden nog eieren of kleine jongen die prima onder vader of moeder konden schuilen, en die redden het dus ook. Dus over het broedseizoen van de Lepelaar geen zorgen.

Dode jongen op de nesten. Foto: Marc Plomp

Jonge Lepelaars die het slechte weer wel overleefd hebben. Foto: Marc Plomp

Ook zijn er nachtzwaluwen waargenomen en laten de jonge ransuilen hun bedel roep weer horen. De nachtzwaluw broedt ook dit jaar weer op het eiland. En dat is niet zo vanzelfsprekend. Nachtzwaluwen hebben lange tijd niet op Texel gebroed maar sinds 11 jaar kunnen je verschillende nachtzwaluwen horen. Na een landelijk gecoördineerde telling lijkt het aantal broedpaar op Texel dit jaar op 6 uit te komen, een nieuw record voor de Nachtzwaluw.

Nachtzwaluw, foto: Eric Menkveld

Maar je hoort ook de scholeksters, grutto’s en kieviten hun nesten weer fel verdedigen. Deze weidevogels staan erom bekend dat ze hun nesten goed verdedigen. Wanneer iets of iemand te dichtbij komt, vallen pa en ma de indringers aan.

Juni is de maand dat het voorjaar overgaat in de zomer. Meteologisch want voor een aantal vogels gaat het voorjaar rechtstreeks over in het najaar. Vogelaars zeggen vaak bij het zien van de eerste vogeltrek, het najaar is weer begonnen. Maar……. De vogeltrek speelt zich toch af in het voorjaar en in de echte herfst. Klopt. Maar in juni zien we een aantal vogelsoorten alweer terug trekken naar het zuiden. De Zwarte Ruiter is wellicht wel het meest bekende voorbeeld. Dit familielid van onze Tureluur trekt in april in grote aantallen door op Texel op weg naar de broedgebieden in het hoge noorden. Daar leggen de vrouwtjes vier eieren en vliegen eigenlijk direct weer terug op weg naar Afrika, en u raadt het al…. Weer via Texel . Meestal worden de eerste zo half juni weer gezien. Ook groenpootruiters en witgatten zijn alweer gezien. Daarop baseren de vogelaars dat het najaar alweer begonnen is.

Over zee is het in de laatste dagen van juni ook interessant geweest. Er zijn namelijk Noordse stormvogels en Noordse pijlstormvogels waargenomen, op een klaarlichte zonnige dag. Zulke waarnemingen geven maar weer aan dat het nooit saai is in de vogelwereld!

Ook de kraamkamer op Wagejot doet het hartstikke goed. Uit tellingen blijkt dat er rond de 6700 paar grote sterns broeden op de eilandjes in het Wagejot. De meeste jongen groeien hard, en ondertussen zijn de meesten al druk bezig met de vliegoefeningen. De meeste jongen hebben het slechte weer dus overleeft en staan nu aan de rand van de kolonie te bedelen om vis. Het is een geweldig gezicht om dit van dichtbij te kunnen bekijken. Dit kan aan de Vogelboulevard bij het Wagejot ter hoogte van Oosterend. Ook is er een kleine kolonie van Grote Sterns op de Steenplaat tussen Texel en Vlieland gevonden. Hier broeden ongeveer 700 paartjes. Dus ondanks de verdwijning van de populatie op Utopia, weten ze zich elders toch te vestigen.

De grote sterns van het Wagejot (bijna 7.000 broedpaar) deden het ook prima. Het ruikt er wel een beetje naar vis want de ouders brengen bijna ieder uur wel een visje naar de ruim 10.000 jonge sterns die er zijn. Een spectaculair schouwspel. Dit kunt u nog zien tot circa half juli, dan zijn de meeste sterns vliegvlug en vliegen dan zelf richting de Noordzee waar de meeste vis wordt gevangen. Dan staan ze vaak in de Slufter.

Grote sterns bij het Wagejot(foto: Hans Verdaat)

In de Slufter hebben de Dwergsterns, ons kleinste sterntje van Nederland het slechte weer ook overleefd. Even was het spannend met hoog water, maar de nesten zijn niet weggespoeld en de meeste jongen zijn inmiddels uitgevlogen. In de Slufter zijn de oeverzwaluwen nog wel mooi te zien, die zullen de gehele maand juli prachtig te zien zijn in en bij hun holen in de steile zandwand.

Ook is er in juni een vroege ijsvogel waargenomen bij de Krassekeet . IJsvogels in juni zijn leuke waarnemingen, aangezien de meesten in Augustus het eiland pas weer bereiken.

Ook qua zeldzaamheden is juni een prima maand geweest.
Op 1 juni werd namelijk een steltkluut gevonden die tot ongeveer 10 juni aanwezig is geweest. In begin juni zijn qua roofvogels ook nog wat Rode Wouwen, een Visarend en Wespendieven gezien. Ook werd een groepje Casarca’s gevonden in de Mokbaai. Daarnaast, in het Westelijk Horsmeertje, werd een grauwe franjepoot gemeld.


Wespendief(foto: Jeroen de Bruijn)

Op 23 juni werd ook een overvliegende Zwarte Ooievaar gemeld. De hele maand juni zijn verschillende Zwartkopmeeuwen gemeld. Het maximale aantal was 8 zwartkopmeeuwen op één eilandje op Ottersaat. Ook werden er begin juni nog wat Roodmussen gemeld. Helaas geen vaste vogels zoals we voorgaande jaren nog wel eens hadden.

Maar juni heeft 2 waarnemingen om niet te vergeten. Op 2 juni werd namelijk een Noordse Nachtegaal gemeld. Dit was de tweede veldwaarneming voor Texel! De vogel is in de ochtend gevonden door Klaas de Jong en heeft dat ongeveer 6 uur af en toe even van zich laten horen, tot frustratie van vele vogelaars.
Maar nog beter was de Indische kievit die op 19 juni werd gevonden door Jos van den Berg!! De Indische kievit is een uiterst zeldzame vogel die pas 2 keer is waargenomen in Europa. Later is bekend geworden dat waarschijnlijk dezelfde vogel ook in Kroatië is waargenomen en daarmee dus trekgedrag heeft vertoond. Dat maakt de kans op een kooivogel aanzienlijk minder. Deze prachtige vogel is later nog op Ameland waargenomen en heeft daarna ‘de vleugels genomen’.

Indische Kievit(foto: Jeroen de Bruijn)

Omdat in juli de vogeltrekt terug naar het zuiden alweer serieuzer gaat worden zal het aantal waarnemingen van steltlopers snel gaan groeien. Tijdens hoog water zijn deze vogels, zoals Rosse Grutto’s, Goudplevieren, Bonte Strandlopers, Kanoetstrandlopers en Zwarte Ruiters en Groenpootruiters goed te zien in de Mokbaai, De Slufter en aan de zuidkant van de Schorren langs de vogelboulevard. Het vogelinformatiecentrum organiseert de gehele maand juli vogelexcursies langs de vogelboulevard, als u eens mee wilt met een ervaren gids kijk dan eens op www.vogelexcursiestexel.nl. Veel kijkplezier.