Vogels in maart en vogeltips voor april 2020

In een zonnige, doch duistere, maand maart zijn weer veel vogelsoorten gezien! Zonnig was maart, maar duister vanwege het oprukkende coronavirus. Excursies zijn geschrapt, groepsvorming bij bijzondere soorten is verboden en vogelaars vogelen alleen. De natuur trekt zich daar gelukkig niets van aan. Het voorjaar is begonnen en veel zomersoorten zijn weer op het eiland.

Toch waren enkele wintersoorten ook in maart nog aanwezig. De wilde zwanen die de winter op het eiland doorbrachten zijn nog tot 13 maart waargenomen. Ondertussen zijn zij, even later dan de kleine zwanen, weer door naar de toendra’s in het noorden.


Wilde zwanen (foto: Eric Menkveld)

Verschillende zwarte en witbuikrotganzen worden nog waargenomen tussen de vele rotganzen die op het eiland nog aanwezig zijn. Veel ringen uit Wieringen worden gezien hier op Texel. Mogelijk is er dus enige uitwisseling tussen Wieringen en Texel. Ook wordt er in maart enkele keren een casarca gezien.
Ook waren er weer zomertalingen! Deze fraaie soort overwintert in Afrika en komt in de zomers naar Nederland. Ze zijn te zien op de grotere plassen op het eiland, zoals de Horsmeertjes, De Hanenplas en de Robbenjagerplas. Drie exemplaren zijn op 14 maart gezien terwijl ze over zee vlogen. Begin april verbleven er een tweetal langs het Hanenpad. Gelukkig zijn naast de enkele zomertalingen ook de wintertalingen nog volop aanwezig op het eiland.

Zomertalingen (filmbeelden Marc Plomp, 2019 Hanenplas)

Maar een van de hoogtepunten voor dit maandoverzicht is toch de koningseider voor de Noordzeekust op Texel! In 2018 werd ook al een koningseider gevonden. Dezelfde? Deze soort komt normaal niet zo zuidelijk voor en blijft in de winters ook in de arctische gebieden hangen. Dit exemplaar vond de grote groepen eiders voor de kust wel interessant. Ook dit jaar is het weer een mooie adult man. Vanaf 14 april is deze koningseider gezien op de Waddenzee ter hoogte van het Wagejot.

Koningseider, filmbeelden Marc Plomp

Koningseider, foto: Eric Menkveld

Over zee, voornamelijk bij de Westerslag, werden ook grote zee-eenden, een ijseend en roodhalsfuten gevonden tussen de grote groepen zwarte zee-eenden die voorbijvlogen.
Op 13 maart werd door Sytske Dijksen een kraanvogel gemeld! Deze tweede kalenderjaar vogel is een tijd op het eiland gebleven. De grote vogel werd meerdere dagen niet gezien, maar dook op de noordkant van het eiland op de akkers toch steeds weer op. Tot ver in april verbleef de vogel nabij Oosterend om ieder avond te gaan slapen in de Bol of op Utopia.

Kraanvogel (foto: Arend Wassink)

Fraaie kleine plevieren zijn weer terug op het eiland. De schaarse kleine plevier overwintert in Afrika en komt hier om te broeden en te overzomeren.
Maart was een leuke meeuwenmaand. Pontische en geelpootmeeuwen zijn gezien, maar ook de kleine en grote burgemeester zijn op het eiland aanwezig (geweest). Ook veel zwartkopmeeuwen worden aan de wadkant van het eiland gezien. Deze soort neemt toe in Nederland en wordt vaak broedend tussen de kokmeeuwen gevonden.


Zwartkopmeeuw (foto: Mardik Leopold)

De grote sterns zijn ook aanwezig op het Wagejot! Vers uit Afrika en Zuid-Europa komt deze vogel naar het Wagejot om te broeden. Of de vogel ook weer een broedsucces bij Utopia gaat opleveren, is de vraag. Vorig jaar werd voor het eerst sinds jaren geen kolonie bij Utopia gestart. Mogelijk willen grote sterns ook dit jaar weer naar de onbewoonde Steenplaat tussen Texel en Vlieland.

Grote sterns, filmbeelden Marc Plomp

Enkele dagen in maart werd ook een ooievaar op het eiland gezien. Niet op de broedpaal bij het Vogelinformatiecentrum, maar gewoon in de weilanden.


Ooievaar (foto: Ruud van Beusekom)

Ook de roofvogels waren goed aanwezig in maart. Terwijl de bruine kiekendieven in grotere getalen weer naar het eiland vlogen, kwamen daar ook enkele rode wouwen en een zwarte wouw bij. Een dag met heuse ‘rovergekte’ was 21 maart. 3 of 4 zeearenden werden, samen met de wouwen, gemeld op Texel. Drie van de zeearenden landden zelfs even om een grauwe gans te verorberen in Waalenburg. Ook werd daar een Ruigpootbuizerd gemeld.


Rode wouw (foto: Han Zevenhuizen)


Zeearend (Ruud van Beusekom)

Een leuke soort voor Texel is ook de roek. Deze soort blijft schaars op het eiland maar wordt in maart toch verschillende keren gezien.


Roek (foto: Tim Schipper)

Het einde van de maand werd ook een Europese kanarie gemeld in de Cocksdorp. De vogel heeft kort gefoerageerd tussen de kneutjes, die ook weer terug zijn …
Alweer zijn enkele beflijsters aan het eind van de maand gezien in de Texelse duinen. De blauwborsten zijn al goed aanwezig bij de Horsmeertjes.

Beflijsters in de duinen, filmbeelden Marc Plomp

De witte kwikstaarten, soms vergezeld met de zeldzamere rouwkwikstaart, zijn ook weer op Texel. De eerste huiszwaluw en enkele boerenzwaluwen zijn gezien en de boomleeuweriken zijn er ook weer. Ook worden zwarte roodstaarten gezien en is de eerste tapuit er weer. Deze soorten zullen we ook in april allemaal weer verwelkomen.


Rouwkwikstaart (foto: Daniel Schipper)

Klapper eind maart was een Cetti’s Zanger die zich vanaf 24 maart liet bekijken op de Hoge Berg. In het begin was de vogel maar in heel kleine kring bekend, maar begin april kwamen er meer mensen kijken. Het was pas de derde waarneming voor Texel, dus echt een bijzonderheid.

De zingende Cetti’s zanger op de Hoge Berg

Cetti’s zanger foto: Eric Menkveld.

In april kunnen we ook de eerst gierzwaluwen en nachtegalen verwachten. De tuinfluiter, boompieper, koekoek en gekraagde roodstaart zullen het einde van de maand weer aanwezig zijn en zingen. De houtsnip zal in april weer te horen zijn en wellicht is de nachtzwaluw aan het einde van de maand ook weer op het eiland.
Qua zeldzaamheden is april een leuke maand voor een steppekiekendief of een hop. Vorig jaar april was de porseleinhoen weer op het Groote Vlak, waren morinelplevieren weer bij Eijerland en zijn de soorten strandplevier, zwarte ooievaar, draaihals, roodpootvalk, grauwe klauwier, klapekster, roodstuitzwaluw en de Iberische tjiftjaf gezien. Een kansrijke maand dus!

Wie er ook nog steeds was is de Europese Flamingo, meestal te vinden bij de Molenkolk of aan de buitenzijde van de Prins Hendrikzanddijk.

We wensen u veel vogelplezier in april. Mocht u iets willen delen of vragen, het team van het Vogelinformatiecentrum staat ook in coronatijden voor u klaar. We zijn gewoon open. Als u liever wilt bellen is dat natuurlijk ook mogelijk! Helaas kunt u voorlopig even niet genieten van onze excursies.

Rodny Stolk en Marc Plomp