Vogels kijken in augustus 2018

In navolging van juli was ook augustus een prachtige zomermaand, Ook in augustus weer zomerse temperaturen en grote droogte. Pas na 20 augustus kwam er iets koeling in het weer en kwam er voorzichtig enige regen. Of het aan het mooie weer lag zullen we nooit weten, maar schaarse soorten bleven een beetje uit. Aan de aantallen vogels lag het niet, vogels waren er genoeg.

Begin augustus verbleef er nog steeds een casarca in het plasje bij de Robbenjager. Deze vogels verbleef hier bijna de gehele maand. Een grauwe franjepoot die er al in juli zat, verbleef nog in het Ottersaat en bij de zandsuppletie van de Prins Hendrik Polder verblijven meer en meer pontische meeuwen en geelpootmeeuwen. Ook wordt daar zo nu en dan een zwartkopmeeuw gezien.

pont arend
(Foto: Ponische Meeuw (Foto: Arend Wassink))

De aantallen goudplevieren beginnen begin augustus flink te stijgen. Er worden al groepen van boven de 600 vogels gezien (op meerdere plekken).

Op 3 augustus vliegt er een rode wouw over de Westerweg midden over het eiland.

Ook de zangvogeltrek begint al goed op gang te komen. Of het door de droogte komt weten we niet, maar dit jaar zag je de kleinere zangvogels zoals braamsluiper, fitis en spotvogel en kleine karekieten al eerder doortrekken dan andere jaren. Het ging in kleine aantallen maar wel gestaag.

In de Prins Hendrik Polder wordt een velduil gezien.

Op 4 augustus werden er bij Oost twee zwarte ooievaars gezien, even later werden deze vogels opgepikt boven het Vogelinformatiecentrum. Ze lieten zich langdurig mooi zien. Klanten die verrekijkers stonden te testen waren er blij mee (en ik ook).

Op die zelfde ochtend ontdekt Mardik Leopold een adult zomerkleed vorkstaartmeeuw in de monding van de Slufter. Deze vogel is even ter plaatse om daarna door te vliegen richting noord. Hier wordt ie bij de vuurtoren nog gezien.
vorkstaartmeeuw
(Foto: Vorkstaartmeeuw (Mardik Leopold)

Op 5 augustus wordt ook de eerste IJsvogel van het seizoen weer op Texel gezien. De aantallen zullen na de strenge winter van 2017/2018 wel wat lager blijven dan de jaren ervoor.

Op 10 augustus ontdekt Jeroen de Bruijn een juveniele Morilnelplevier in polder Zeeburg. De vogels blijft daar een paar dagen en enkele dagen later verschijnt er zelfs een tweede vogel. morinel jeroen
(Foto: Morinelplevier ( Jeroen de Bruijn)

Halverwege de maand neemt het aantal meeuwen bij de zandsuppletie fors toe. Duizenden grote meeuwe waaronder meerdere Geelpootmeeuwen en Pontische meeuwen. geelpoot tim
(Foto: Juveniele Geelpootmeeuw (Tim Schipper)

Op 17 augustus wordt er een mogelijke Kleinste Jager gezien bij paal 20 vliegend over zee. De zeetrek komt dus ook weer langzaam op gang.

Op 18 augustus wordt er bij de zandsuppletie een mogelijke Baltische Mantelmeeuw gezien, echter de determinatie van juveniele vogels is zo lastig dat het een mogelijke blijft. balt eric
(Foto: Mogelijke Baltische Mantelmeeuw (Eric Menkveld)

Op 20 augustus wordt er een Draaihals gezien in de duinen nabij de vuurtoren. De eerste op najaarstrek. De dag erna wordt de vogel niet meer gevonden. Wel worden er die dag mogelijk 5 roodppotvalken aan de zuidkant van Texel gezien, ook vliegt er daar een duinpieper over.

De eerste Kleine Zilverreigers worden ook weer op Texel gezien. Na de winter zijn ze erg schaars op het eiland. Inmiddels lopen er weer een aantal rond op de Schorren en langs de oevers van de Horsmeertjes
klzilver gerhard
(Foto: Kleine Zilverreiger ( Gerhard Christenhuis).

Boven Zeeburg wordt een adulte Lachstern gezien en gehoord, de vogel wordt ontdekt door Eric Menkveld. De Lachstern is een erg schaarse vogel op Texel.

Op 26 augustus worden door drie Belgische Vogelaars drie Poelruiters gezien op het Wad nabij de Cocksdorp. Helaas zijn er geen foto’s, drie poelruiters bij elkaar is wel heel bijzonder.

Ondanks goede wind in de laatste week augsutsu levert het niet veel aan zeevogels op. Enkele Jan van Genten (die nu weer dagelijks te zien zijn) en kleine jagers. Vanaf een boot worden in het Eierlandse Gat diverse Zwarte Sterns en een juveniele Dwergmeeuw gezien.

Op 28 augustus duikt er een juveniele Witvleugelstern op boven de Horsmeertjes. Arend Wassink ontdekt de vogel in de Mokbaai en later wordt deze prachtige vogel teruggevonden boven het westelijke Horsmeertje waar de vogels minimaal een week verblijft.
witvleugel peterdeman
(Foto: Witvleugelstern (Peter de Man)

In de Bleekersvallei wordt een dode nachtzwaluw gevonden, waarschijnlijk één van de broedvogels aldaar. Zal het weer een slachtoffer van een verwilderde kat zijn. Twee jaar geleden werden ook al twee jongen gedood door een verwilderde kat nabij de Bleekersvallei.

Duinpiepers kwamen de laatste dagen van augustus meerdere malen over Texel gevlogen. Het was Tim Schippers die er voor het eerst één op Texel wist te fotograferen. Deze vogel vloog op 29 augustus over de Bertusnol. Ook had Tim die ochtend een voorbij vliegende Ortolaan.
duinpieper tim
(Foto: Duinpieper (Tim Schipper)

Op de valreep van augustus toch nog een klapper. Nils van Houtum ontdekt een Bergfluiter nabij paal 21. Deze vogel liet zich kort maar mooi bekijken en kondigt het echte najaar aan. De laatste dag van augustus brengt ons nog enkele duinpiepers en een draaihals.

Met deze soorten komt de totale soortenlijst van Texel tot en met augustus op 268 soorten uit (conform waarneming.nl zonder correctie).