Strandbroedvogels krijgen rust bij de Vuurtoren

Het strand bij de vuurtoren is de laatste jaren erg in oppervlakte toegenomen.
Dit is ook de broedvogels van stranden niet onopgemerkt gebleven. Bontbekplevieren en de zeldzame Strandplevier broeden er al.
Ook dit jaar is er een klein deel van dit strand afgezet om de nesten van deze schaarse broedvogels te beschermen.
Zo is er ruimte voor mensen en rust voor de vogels.